místo pro obsah
textový blok zarovnaný na střed

Partnerský program Geetoo

Geetoo je pro-partnerská společnost. S našimi partnery tvoříme ještě lepší cloudové služby. Cloud totiž není pouze o infrastruktuře, ale o tom, co běží nad ní. Proto spolupracujeme se Solution partnery, kteří Geetoo Cloud rozšiřují o nabídku svých managed services a dávají tak zákazníkům něco navíc. Zároveň je potřeba stíhat moderní trendy, které určují další směr. Za nás jsou to aplikace běžící v cloudech. Proto se snažíme pomáhat našim Dev-ops partnerům s tím, co je pro ně nutné zlo, tedy infrastruktura, a uvolnit jim ruce pro jejich hlavní činnost, tedy vývoj aplikací.

místo pro obsah - krátke
textový blok zarovnaný na střed

Benefity z partnerství

4 sloupce

88%

zakázek za rok 2018 bylo prodáno přes partnery. Z toho 11% přes Dev-ops a 12% bylo realizováno napřímo.

2

miliony EUR je hodnota upsellů dodaných partnery za rok 2018 na zakázkách spojených s Geetoo cloudem.

8 z 10

partnerů hodnotí pozitivně udržení náskoku před konkurencí v oblasti moderního IT díky nabídce Geetoo.

91%

zakázek bylo řešeno formou deal registrace. Z toho 76% dopadlo ve prospěch společné nabídky.


šedé pozadí

 

Jak funguje partnerský program

Partnerský program Geetoo je jednoduchý a transparentní, stejně jako Geetoo služby. Cílem partnerského programu je úzká spolupráce s partnery při volbě nejvhodnějšího řešení pro každého zákazníka. V rámci partnerského programu Geetoo nabízíme benefity v podobě školení, marketingové podpory, pre-sales podpory, deal registrací a přístupu k lab prostředí a znalostem. Rozsah benefitů se odvíjí od úrovně partnerství.

text s mezerama po stranách

 

Registrujte se jako partner

S každým partnerem pracujeme individuálně, na počátku jsou jasně definována pravidla a kompetence obou stran, aby nedošlo k jakýmkoliv nedorozuměním. Následně po definování oboustranných podmínek se pokračuje k tomu, aby se partner stal oficiálním smluvním partnerem Geetoo. Prvním krokem je registrace v rámci Geetoo Space a s první zakázkou se společně diskutují obchodní a cloudové strategie.

 

to pro obsahke
3 sloupce
text s mezerama po stranách

Vy si řešíte služby pro zákazníky, které běží nad infrastrukturou a my Vám dodáme infrastrukturu. Získáváte partnerský ceník, pre-sales podporu, technickou podporu 24/7 a veškerá školení na všechny produkty v Geetoo Cloudu. Společně tak můžeme klientům nabízet IT jako jeden balíček. Pokud nabízíte zajímavé přidané služby nad Geetoo Cloudem, budeme je i my doporučovat všem klientům Geetoo a ostatním partnerům.

text s mezerama po stranách

Tento typ partnerství je určený převážně společnostem z okruhu vývoje. Díky flexibilitě cloudu už nebudete muset řešit, jaké prostředky vyhradit pro vývoj a zároveň tím neohrozit produkční prostředí. Díky platformě Geetoo Space lze veškeré náklady rozdělit do jednotlivých projektů a veškeré služby konzumovat formou Pay-As-You-Go. Stejně tak je tomu u dalších Geetoo služeb.

text s mezerama po stranách

Ambassador program je určený pro jednotlivce, kteří mají jednorázové zakázky. Je to snadný způsob, jak se dostat co nejrychleji k peněžní odměně v jednorázové formě. Stačí, když nám doporučíte zákazníka, který u nás podepíše smlouvu a vy dostáváte celou první částku z prodané služby.