místo pro obsah - krátke

Cloud vs On-Premise

textový blok zarovnaný na střed

Pokud budeme porovnávat cloud a nákup samotného serveru, není toto srovnání zcela relevantní. Cloud totiž pokrývá nejen hardwarovou část, nehledě na to, že je v ceně i HA režim (bezvýpadkovost služby) ale i softwarové licence a de facto umístění infrastruktury, elektřina, chlazení a samozřejmě personál a další vybavení, které byste řešili v rámci vlastního řešení. Další důležitou částí cloudu, která je výhodná oproti On-Premise, je flexibilita. V případě cloudu je naprosto zbytečné držet velké rezervy výpočetního výkonu. Ten si můžete kdykoliv upravovat. Neplatíte tak zbytečné výdaje za něco, co v daný čas nevyužíváte.

Přečtěte si více o ekonomické efektivitě v cloudu.

On-Premise vs Cloud

Zásadní rozdíly mezi cloudem a On-Premise řešením tvoří způsoby financování a finanční flexibilita.

U vlastní On-Premise lokality je financování řešeno Capex investicemi. To znamená, že si vypočítáte, co je potřeba nakoupit na několik let dopředu a tomu uzpůsobíte investice.

Cloud je oproti tomu pravý opak. Vše platíte Opex náklady na měsíční bázi a díky možnosti jakékoliv změny si můžete kdykoliv upravit i cenu. Veškeré služby tak mají aktuální optimalizaci, včetně vašich plateb.