místo pro obsah
textový blok zarovnaný na střed

Bezpečnost v Geetoo

2 sloupce
text s mezerama po stranách

 

Bezpečnost provozu

Je pro nás naprostou samozřejmostí poskytovat služby s vysokou dostupností a extrémní kvalitou provozu. Proto měříme SLA na dostupnost služeb, s garancí až 99,9999 %. Stejně tak měříme i SLA kvality služeb, kdy u jednotlivých produktů kontrolujeme a garantujeme hodnoty důležité pro stabilní provoz.

text s mezerama po stranách

 

Soulad s právními předpisy

Zpracování a uchování dat je u nás díky přijatým a pravidelně auditovaným opatřením vždy zcela v souladu s právními předpisy a technickými normami. Certifikovanou dokumentaci stále prohlubujeme, díky čemuž držíme krok s nejnovějšími trendy v security compliance. 


2 sloupce
text s mezerama po stranách

 

Zabezpečení dat

Naše cloudové technologie mohou být umístěny buď přímo u zákazníka nebo v našich datacentrech navržených tak, aby odpovídala normě TIER 3. Taková datacentra pak patří mezi ta nejbezpečnější v Evropě! Díky používaným technologiím, jako je VPN, šifrování dat na storage, firewally a pokročilému virtualizačnímu software, jsou data uložena na bezpečném místě.

text s mezerama po stranách

 

GDPR

Jsme GDPR compliant! Bereme naši roli maximálně zodpovědně a proto je naší prioritou zvyšování bezpečnosti našich produktů v souladu s neustále aktualizovanými právními předpisy. Tento soulad je zaručen nejen v DPA, která je součástí naší smluvní dokumentace, ale i ve všech podmínkách přihlášení k našim on-line službám. 


šedé pozadí
místo pro obsah - krátke

Bezpečnost v cloudu


2 sloupce
text s mezerama po stranách

 

text s mezerama po stranách

Proč bychom měli svá data svěřit cloudu?

To je nejčastější otázka našich potencionálních zákazníků, pro které zcela přirozeně představuje práce s daty a jejich náležitá ochrana důležitou součást jejich obchodní činnosti. Jako poskytovatel cloudu Vás můžeme ujistit, že bezpečí dat našich zákazníků je pro nás opravdu tou nejvyšší prioritou. Proto využíváme a pravidelně auditujeme taková technologická a organizační opatření, abychom pomocí naší služby mohli poskytovat zabezpečení, které po nás i po zákaznících právní předpisy vyžadují.

Díky Geetoo Cloudu a zavedeným technologickým opatřením jste Vy páni svých vlastních dat, ke kterým tak budete mít zajištěnou vysokou dostupnost, garantovanou podle sjednané úrovně v naší Service Level Agreement (SLA).

Geetoo Cloud samozřejmě podporuje i zálohování, čímž naši zákazníci minimalizují riziko nenávratné ztráty či poškození dat. Zákazníci se také běžně obávají, že k jejich datům uloženým mimo jejich provozovnu má automaticky přístup i někdo jiný. Zdůrazňujeme, že data jsou na fyzickém hardware velmi dobře zabezpečena i pomocí pokročilých software nástrojů. O striktní oddělení zákaznických dat se stará jak virtualizace VMware, tak i virtualizace sítí NSX s mikrosegmentací. Samozřejmostí je i poskytování dedikovaných cloudů či privátních cloudů s vyhrazením pro konkrétního zákazníka.

Bezpečnost v cloudu

 

místo pro obsah - krátke
2 sloupce
text s mezerama po stranách

 

text s mezerama po stranách

Šifrování a ukládání dat

Připojení ke cloudu podporuje technologii VPN, a tak mohou být data již od koncového zařízení přenášena v zašifrované podobě. V našich datových centrech mohou být dle zvoleného typu storage data na diskových polích uložena náhodně do bloků a na základě přání zákazníka mohou být i šifrována. Z toho důvodu i naši zaměstnanci, kteří mají v předem stanovených případech při řešení požadavků technické podpory k takto zašifrovaným datům částečný přístup, nemohou bez aktivní součinnosti zákazníka do uložených dat nahlížet. Navíc, bez šifrovacího klíče, je prakticky nemožné tato data dešifrovat.

Mimo uvedené technologie šifrování používáme k zabezpečení cloudu několik vrstev síťových firewallů, AntiDDoS ochranu, několik druhů antivirové technologie a další software pouze od důvěryhodných a osvědčených dodavatelů. Data jsou umístěna v nejmodernějších datových centrech, která se nacházejí výhradně na území Evropské unie. Na přání zákazníka jsme schopni zajistit i datové centrum mimo Evropskou unii, včetně příslušné právní ochrany. Nemusíte se bát, že budou data bez Vašeho svolení migrována mezi více zeměmi, ačkoliv je to z hlediska snížení rizika výpadku dostupnosti a ztráty dat při nečekaném zásahu vyšší moci žádoucí.

Zavedená a pravidelně auditovaná organizační opatření v rámci norem ISO/IEC 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2014 garantují nejen existenci, ale i náležitou úroveň všech zavedených interních procesů, které jsou pro splnění veškerých nároků kladených na poskytovatele cloudu právními předpisy třeba.