hlavicka detailu
geetoo-cloud

Geetoo 3D Desktop

Výkonný akcelerovaný desktop v cloudu

Geetoo 3D Desktop je řešení akcelerovaných virtuálních desktopů v cloudu. Je ideální pro architekty,  designéry a konstruktéry,  kdy každý z nich má k dispozici bezpečný, inovativní a velmi výkonný desktop plně nahrazující fyzickou pracovní stanici.

 

šedé pozadí
místo pro obsah
textový blok zarovnaný na střed

Výhody

3 sloupce
textový blok zarovnaný na střed

 

Přesun výkonu do cloudu

Odpadá nutnost pořizování a správy nákladných koncových stanic. Pracovní výkon desktopů zajišťují servery osazené profesionálními grafickými kartami  a nejsou nutné výkonné stanice.textový blok zarovnaný na střed

 

Všechny platformy

Virtuální desktopy je možné doručit i na velmi zastaralý notebook nebo pracovní stanici. Je jedno, zda necháte  “dožít” stávající nevýkonné počítače a nebo je nahradíte novými. Výkon desktopu zajišťují výpočetní prostředky v cloudu a je možné využít i starší či méně výkonnou pracovní stanici.  Na koncové zařízení se plocha doručuje pomocí protokolů PCOIP nebo VMware BLAST.


text s mezerama po stranách
textový blok zarovnaný na střed

 

Výkonnost 3D Desktopů

Geetoo 3D desktop je akcelerován na nejvyšších řadách profesionálních NVIDIA karet typu NVIDIA v100. Uživatel dostává maximálně výkonný desktop.  

 

3 sloupce
textový blok zarovnaný na střed

 

Maximální bezpečnost

Ochrana duševního vlastnictví je jedno z nejvíce diskutovaných témat v oblasti vývoje. Virtuální desktopy s 3D akcelerací výrazně zvyšují kontrolu nad umístěním a používáním dat a snižují riziko úniku nebo odcizení. Žádná data nejsou umístěna na koncových zařízeních uživatelů. Při odcizení koncové stanice nebo odchodem zaměstnance nevznikají žádné škody a je velmi jednoduché navázat na rozpracovaný projekt.


text s mezerama po stranách
textový blok zarovnaný na střed

 

Mobilita a flexibilita

Akcelerované virtuální desktopy mění pracovní možnosti. Je snadné spolupracovat v geograficky oddělených týmech nebo využívat vlastního “virtuálního” týmu pracovníků v oddělených lokalitách.


text s mezerama po stranách
textový blok zarovnaný na střed

 

Spolupráce na velkých projektech

Virtuální desktopy mohou změnit a zrychlit práci na složitých a rozsáhlých projektech. Jednoduššeji se spolupracuje a předávají se informace.  

 

místo pro obsah - krátke
textový blok zarovnaný na střed

Bezpečnost Geetoo 3D Desktopu

Uživatelé získávají pracovní stanici v cloudu, kde je zaručena bezpečnost, výkonnost i možnost spolupráce nad rozsáhlými projekty a týmy.

 

2 sloupce
text s mezerama po stranách

Bezpečnost koncových stanic

Firemní data a data aplikací nejsou uložena na koncové stanici. V případě ztráty notebooku nebo mobilního zařízení nedojde ke ztrátě firemních dat.

text s mezerama po stranách

Ochrana před únikem dat

Je možné řídit a omezovat připojení periférií a díky tomu být více chráněn před možnými úniky dat.
2 sloupce
text s mezerama po stranách

Konsolidace infrastruktury

Virtuální desktopy jsou provozovány na velmi výkonné a redundantní cloudové infrastruktuře pod dohledem a správou specialistů.
text s mezerama po stranách

Šifrování přenosu dat

Přenos desktopu mezi cloudem a koncovou stanicí  je chráněn silným  šifrováním.

 

1 sloupec
Columns
Line box