Geetoo Disaster Recovery

Geetoo Disaster Recovery

FAQ - často kladené otázky

Obecné

Geetoo Disaster Recovery zajišťuje maximální dostupnost Vašich dat. Při výpadku Vaší primární lokality je provoz přesměrován a Vaše služby a aplikace běží z disaster recovery lokality – Geetoo cloudu. 

Je vhodné pro zákazníky, kteří vyžadují vysokou dostupnost dat a aplikací a nemohou si dovolit výpadky v řádech minut či hodin. Disaster Recovery je vhodné pro firmy s nepřetržitým provozem, banky a další společnosti dbající na maximální dostupnost. 

Zákazník provozuje vlastní on-premise infrastrukturu ve vlastním datovém centru. Poomcí speciálních protokolů se spojí s Geetoo cloudem a začne replikovat své data a začne si vytvářet duplicitní infrastrukturu v Geetoo cloudu. Pokud nastane výpadek primární lokality, je provoz přesměrován do Geetoo cloudu a zákazníka se výpadek primární lokality ani nedotkne. 

Nejčastěji se setkáváme s využitím disaster recovery jako sekundární záložní datové centrum v cloudu. V případě výpadku primární lokality jsou služby a aplikace poskytovány z tohoto záložního datového centra z cloudu. 

Produkt nabízíme s délkou trvání na dobu neurčitou, minimálně však na jeden měsíc. 

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí pro vyzkoušení na 14 dní. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

K replikaci dat slouží software Veeam Backup Replication. Tento software zajišťuje protokol pro replikaci dat do cloudu. 

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů. 

Pro Geetoo Disaster Recovery je možné využít replikaci virtuálních serverů. 

Virtuální servery běžící na hypervisoru VMware nebo HyperV. 

Pomocí funkcionality implementované přímo v software Veeam. Funkcionalita se nazývá Veeam Cloud Connect. 

Je to funkce, umožňující replikaci dat do cloudu, která se nachází přímo v administrační konzoli Veeam Backup & Replication. 

Ano, zálohování a Disaster Recovery jsou dvě odlišné služby. Disaster Recovery zajišťuje provoz v jiné lokalitě v případě selhání primární strany. Záloha slouží k ochraně uložených dat a jejich bezpečné manipulaci. 

Prostředí můžeme realizovat 1:1 vůči Vašemu současnému stavu. Žádným způsobem Vás nelimitujeme. 

Ano, můžete sami přidávat či odebírat replikované VM. 

Cena

Platíte za výpočetní prostředky, které Vám držíme v rámci Geetoo cloudu a za diskové uložiště. 

Jsou dva základní finanční modely. Produktu můžeme poskytovat na bázi měsíční paušální platby (tzn. každý měsíc platíte za přiřazené zdroje). Nebo si můžete produkt jednorázově předplatit na určité časové období. 

Ne. Žádný poplatek není za přenesená data účtován. 

Ne. Žádný poplatek za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován. 

Licence

Ano, pro zálohování je nutno použít software Veeam Backup & Replication. 

Software Veeam můžeme poskytnout jako službu na měsíční bázi.

Podporovány jsou všechny edice (Standard, EnterpriseEnterprise plus). 

Ne, licenci poskytujeme zdarma ke každé zálohované instanci. 

Licence Vám pronajmeme v rámci licenčního programu VCSP. Tento licenční model umožňuje cloudovým providerům poskytnout licence zákazníkům na bázi měsíčního pronájmu. Můžeme Vám pronajmout veškeré licence, které jsou v rámci programu VCSP poskytovány.

Ano, jsme Veeam reseller partner. Licence Vám můžeme i přeprodat.