hlavicka detailu

Geetoo Redis

In-memory úložiště vhodné pro databáze, cache nebo message broker v cloudu
Redis je in-memory NoSQL databáze, která se díky své výkonnosti používá nejen jako databáze, ale i jako chat / message broker nebo cache. Veškerá data jsou ukládána do paměti RAM. Ve srovnání s tradiční databází, která ukládá data do klasických či SSD disků, jsou tak dostupná rychleji a datastore je mnohem výkonnější. Redis je schopen doručit odpovědi v řádech mikrosekund a je nejvhodnější pro real-timové aplikace a zpracovávání milionů dotazů za sekundu.

 

šedé pozadí
místo pro obsah - krátke
textový blok zarovnaný na střed

Výhody technologie Redis

2 sloupce
text s mezerama po stranách

text s mezerama po stranách

Extrémní rychlost a výkonnost

Na rozdíl od běžných databází jako je PostgreSQL nebo MySQL, které ukádají data na klasické SSD disky, pracuje Redis na jiném principu. Veškerá svá data ukládá do paměti RAM cloudových serverů. Díky tomu odpadá nutnost čekání na disky při většině dotazů. Paměť RAM má o řád rychlejší přístupové časy oproti diskům, což vede k extrémní rychlosti Redisu. Výkon je tak vysoký, že se odpovědi nepočítají na milisekundy, ale na mikrosekundy. Zároveň je schopen odbavovat požadavky v řádu milionů dotazů za sekundu. Redis je podobný technologii MemCache, ale na rozdíl od ní je mnohem komplexnější a je vhodný pro složitější operace.

Redis je NoSQL databáze, založená na nestrukturované práci s daty. Z těchto dat vytváří své vlastní datové struktury na bázi dokumentů, párované pomocí key values. Klíče uložené v databázi mohou být hashes, lists, strings a setříděné nebo nesetříděné datasety. Podobným NoSQL zástupcem je i MongoDB, ta však většinu dat ukládá právě na disky. Díky ukládání dat do paměti se často používá Redis jako cache, kdy je možné například i dočasně ukládat (cachovat) data pro MongoDB.

 

2 sloupce
text s mezerama po stranách

text s mezerama po stranách

Vysoká dostupnost, replikace a škálovatelnost

NoSQL databáze jsou ze své podstaty vysoce dostupné technologie. Redis má v sobě zabudované funkce pro vysokou dostupnost (Redis Sentinel) a pro automatické rozdělování dat (Redis Cluster). Zároveň je defaultně persistentní, kdy persistenci zajišťuje pomocí logů nebo dat ukládaných na disky.

NoSQL databáze jsou snadno škálovatelné. Principem je horizontální škálovatelnost, kdy Redis vytvoří více menších instancí, které spojí do jediného clusteru. Instance pak běží na oddělených cloudových serverech, což opět zvyšuje vysokou dostupnost. Škálovatelnost může být plně automatická a workload je následně počítán a účtován na bázi Pay as you Go. Redis je schopen velice jednoduše replikovat svoje data na bázi master-slave asynchronní repliky. Velice dobře je vyřešen problém s čekáním na první repliku (nečeká se) a doděláváním replik v případě přerušení spojení (částečná replikace dat).

 

2 sloupce
text s mezerama po stranách

text s mezerama po stranách

DevOps aplikace a Developer friendly datastore

Redis je jedním z nejoblíbenějších produktů pro vývojáře. Zejména pak kvůli své rychlosti a jednoduchosti nasazení. Mnoho věcí je oproti klasickým SQL databázím automatizováno, jako například automatická škálovatelnost. Právě proto se často používá pro nasazení jako cache, zpracování real-time analýz nebo jako message broker či chat. Častá je i kombinace s jinými SQL nebo NoSQL databázemi, jako je MongoDB, PostgreSQL, MySQL nebo MSSQL. Redis je podporován prakticky všemi programovacími jazyky, jako je JavaScript, C, C++, C#, Python, Java, PHP a mnohými dalšími.

Geetoo provozuje Redis jako plně managovanou (spravovanou) službu v cloudu, kdy developeři mohou jednoduše a snadno využivat komfort automatické škálovatelnosti či replikace a nemusí řešit infrastrukturu v pozadí. O veškerý provoz, dohled, patchování a komplexní správu se starají odborníci v Geetoo. Často se pro takto poskytovanou službu používá i označení Redis Enterprise Cloud nebo Fully managed Redis Cloud. Přenechejte veškeré starosti s provozem na nás a dělejte to, co umíte nejlépe - programujte skvělé aplikace.

 

místo pro obsah - krátke
textový blok zarovnaný na střed

Nejběžnější použití Redis

2 sloupce
text s mezerama po stranách

Message broker / Chat / Queue

Základní funkcí Redisu je Pub/Sub práce s daty, což umožňuje pracovat se zprávami, které nemají svého jasného odběratele, ale jsou určeny pro více nepojmenovaných odběratelů. Právě proto je vhodné použití i jako klasický message broker, real-time chat nebo jednoduchá fronta zpráv. Redis je vysoce efektivní právě díky ukládání dat do paměti, což vede k rychlejšímu zpracování dotazů.
text s mezerama po stranách

Cache

Redis je velice často používán jako cache s vysokou dostupností a extrémní rychlostí, díky ukládání dat do paměti RAM. Právě výkon vede ke snížení latence na úroveň mikrosekund a ke zvýšení rychlosti načítání běžných dat jako jsou obrázky, dokumenty či celé části webových stránek. Samozřejmostí je možnost vytváření cache pro NoSQL i SQL databáze. Automatická škálovatelnost zároveň pomáhá udržet náklady na uzdě.
2 sloupce
text s mezerama po stranách

Ukládání sessions

Redis je možné využívat i jako uložiště sessions, respektive všech informací, které je potřeba rychle odbavit pro návštěvníky webu. Příkladem mohou být přihlašovací údaje, uživatelské profily, či personalizační data. Hlavní roli hraje extrémní rychlost v rádech mikrosekund, která zásadně sníži latency při načítání webových aplikací.
text s mezerama po stranách

Real-time analýza

Redis je zároveň možné používat pro extrémně rychlou analýzu dat či pro práci s on-line streamem. Díky ukládání dat do paměti RAM je možné je vyhodnocovat v režimu real-time. Často se tak hodí pro zpracování výstupů z IoT zařízení, generování managerských dashboardů nebo při počítání složitých statistik a grafů.

místo pro obsah - krátke
textový blok zarovnaný na střed


Hlavní výhody Geetoo Redis jako služby

3 sloupce
textový blok zarovnaný na střed

Redis jako služba v cloudu

Nestarejte se o běh a správu Redis prostředí. Geetoo se o všechno postará za Vás. Díky službě provozované v cloudu a placené pomocí Pay as you Go. Samozřejmostí je automatická škálovatelnost, persistence či repliky.textový blok zarovnaný na střed

Škálovatelnost zdrojů

Geetoo cloud je jedním z nejrychleji rostoucích clud providerů v regionu CEE. I díky tomu máme vždy k dispozici dostatek prostředků pro růst Vašich projektů. Geetoo Redis je navíc škálovatelný automaticky, a to jak z pohledu přidávání, tak i ubírání nodů v clusteru.


text s mezerama po stranách
textový blok zarovnaný na střed

Česky a levněji

Oproti globálním cloudům se Geetoo pišní svoji českou fyzickou přítomností a poskytováním školení v oblasti DevOps a platforem pro naše zákazníky. A navíc, v mnohých případech je provozování aplikací výrazně levnější než u konkurence.

 

šedé pozadí
místo pro obsah - krátke

Zákazníci používající Geetoo Redis

OICT logo OMS logo

Zobrazit více referencí / případových studií

šedé pozadí
místo pro obsah - krátke

Chcete začít používat Geetoo Redis?

Máte připravený projekt a potřebujete zprovoznit Redis v Geetoo cloudu? Nebo spíše potřebujete více informací, navrhnout infrastrukturní architekturu či potřebujete školení o DevOps a využívání technologií jako je Redis ve Vaší společnosti? Stačí pouze vyplnit následující formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat zpět. Nebo nám můžete rovnou zavolat na obchodní oddělení.

2 sloupce
text s mezerama po stranách

Chcete nám raději napsat?

text s mezerama po stranách

Nebo raději voláte?Obchodní oddělení:
+420 226 299 899

 (Po - Pá   9:00 - 17:00)