Geetoo Star

Geetoo Star

FAQ - často kladené otázky

Obecné

Jsou to virtuální servery, které je možné vytvořit a obsluhovat přes portál Geetoo Space. Výhodou je samoobslužný přístup, ve kterém není potřeba součinnosti nikoho z  Geetoo. Geetoo Star se zaměřuje na provoz jednoduchých virtuálních serverů určených pro provoz různých typů aplikací.

Pro menší a střední společnosti, kteří potřebují infrastrukturu pro své podnikání a aplikace. Pro společnosti, kteří pohřebují vybudovat infrastrukturu pro konkrétní projekt nebo aplikaci . Pro vývojové teamy a společnosti, kde jim snadno vytvořená infrastruktura pomůže v rychlosti vývoje a nasazení nových aplikací. Pro vývojové společnosti, kteří potřebují výkon pro testovací nebo akceptační prostředí.

Rychlost nasazení jednotlivých virtuálních serverů. Plnohodnotný a prediktivní Pay-as-you-go model. Konzumace peněz na vteřinové bázi. Jednoduchá obsluha prostředí, kde není zapotřebí znalostí administrace VMware. Možnost snižovat cenu zdrojů pomocí rezervace. Detailní technické statistiky. Možnost platby platební kartou.

Garantujeme dostupnost (SLA) 99,9%.

Zaregistrujte se na www.space.geetoo.com a zřiďte si svůj vlastní Geetoo Star.

Ano, po přihlášení do Geetoo Space dostáváte Free kredit. Tento kredit můžete použít na objednání a vyzkoušení Geetoo Star.

Ano, vše si jednoduše zřídíte na self-service portálu www.space.geetoo.com.

Zřízení včetně zapnutí serveru zabere jednotky minut.

Aktuálně je určen pro zákazníky z České republiky a Slovenska. Platby je možno provádět v  EUR i CZK měně. Do budoucna budeme rozšiřovat možnosti i pro ostatní země a měny.

V letošním roce se plánuje přidat několik síťových technologií se základním nastavením (VPN, Load Balancer). Plánují se přidat předpřipravené šablony „Virtuální server + aplikace”.  Rozšířit možnosti optimalizovat cenu a zálohovaní. 

Geetoo Star vs Geetoo Cloud Compute

Rozdíl je ve funkcionalitách a možnostech obou produktů. Geetoo Star je mířeno do segmentu zákazníků, kteří ocení rychlost vytvoření a možnosti rychlé platby kartou. Geetoo Star je spíše vhodnější na jednotlivé virtuální servery nebo menší aplikační celky.  Geetoo Cloud Compute je komplexní řešení virtuálního datového centra, kde zákazník dostane široké portfolio síťových služeb, aktivní podporu Geetoo a možnosti široké konfigurace a nastavení.

Ne. Oba produkty jsou zacíleny na jiné potřeby zákazníků.

Kontaktuj naše obchodní oddělení. Rádi Vám s výběrem pomůžeme a poradíme.

Oba produkty se v nějakých funckionalitách překrývají, ale zacílení na slupinu zákazníků je odlišné. 

Žádný. Geetoo Star i Geetoo Cloud Compute poskytuje stejný výpočetní výkon.

Ne, každá služba má vlastní administrační konzoli (Geetoo Space nebo vCloud Director).

Ne, každá služba je provozována odděleně.

Ne, tato funkcionalita zatím není umožněna.

Technologie

Základními prvky jsou vCPU, vRAM a vHDD.

vCPU je jednotka pro virtuální procesor. Tato jednotka je ekvivalentem k virtuálnímu jádru, tzn. jedno vCPU je rovno jednomu virtuálnímu jádru. vCPU udává výkon jednoho virtuálního jádra procesoru.

Jednotka vRAM je jednotkou 1GB operační paměti.

Pro Geetoo Star poskytujeme SSD diskový tier umístěný na full-flash enterprise storage.

Diskové tiery jsou jednotlivé úrovně poskytovaných storage v závislosti na výkonu IOPS. Pro Geetoo Star poskytujeme pouze ten nejrychlejší – SSD.

Aktuálně je možné vytvořit virtuální server o maximální velikosti 8vCPU; 128GB RAM; 10x 256GB vHDD. Tyto limity budeme do budoucna rozšiřovat.

Geetoo Star je vhodný pro většinu aplikací a nejsou zde technologické bariéry. V některých případech však licenční ujednání neumožňuje běh ve sdíleném prostředí. Pokud licenční podmínky software vylučují provoz v cloudovém prostředí, řešením je využít služby Geetoo Private Cloud, která taková omezení nemá.

Pro provoz Geetoo Star slouží platforma Geetoo Space.

Ano, chod Geetoo Star není podmíněn provozem Geetoo Space. Při nedostupnosti Geetoo Space nelze „pouze“ Geetoo Star administrovat a ovládat. Provoz je však zajištěn.

Ano, je to běžný scénář. Virtuální datové centrum lze spojit pomocí zabezpečené datové linky s Vaším, a tak využívat výhody cloudu i lokálního datacentra v hybridním režimu.

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů. Data se nachází na území České nebo Slovenské republiky.

V rámci sdílené infrastruktury Geetoo cloudu Vám vytváříme dedikované vDC, kde zdroje s nikým nesdílíte a jsou dedikovány pouze Vám.

Z ovládacího prostředí Geetoo Space to dnes není možné.  Máte však možnost si nainstalovat vlastní VPN aplikaci dovnitř svého virtuálního serveru a sám si spojit obě prostředí.

Tato funkcionalita je na roadmapě pro 2020.

Virtuální server v Geetoo Star je omezen pouze z hlediska použití maximálních počtů zdrojů (vCPU, vRAM, vHDD) při jeho vytvoření. Virtuální procesor má stejný výkon jako v Geetoo Cloud Compute.

Máte možnost vytvořit různá síťové propojení, tak aby bylo možné nasadit a provozovat vícevrstvé aplikace.  

První veřejná IP adresa je zdarma. Zákazník může dokoupit další dvě. 

Každá IP adresa muže být přiřazena virtuálnímu serveru, a tak mít mapování 1:1. Veřejná IP adresa na virtuální server. 

Je možné veřejnou IP adresu přiřadit síti typu „external“ a tak mít mapováni 1:N. Přes jednu veřejnou IP adresu mají přístup na internet všechny virtuální servery připojené do této sítě.

Geetoo Star je provozován na stejných technologiích jako Geetoo Cloud Compute a platí zde stejné vysoké standardy na bezpečnost DC, virtualizace a sítí. 

Ne, virtuální servery Geetoo Star je možné vytvořit pouze přes Geetoo Space.

Aktuálně tato možnost není podporovaná. Do budoucna toto bude jedna z funkcionalit, aktuálně je na roadmapě.

Ano, parametry produktu si můžete libovolně měnit a nastavovat.

Cena

Obsahem služby a ceny je značková infrastruktura, umístění v nejmodernějším datovém centru, software dle Vašeho přání a konektivita o rychlosti až 10Gbps.

Účtujeme jednotky vCPU, vRAM a vHDD. Zároveň také dodatečná rozšíření (IP adresy, apod.).

Ne. Neúčtuje se žádný dodatečný poplatek.

Každý nově příchozí zákazník dostává free kredit ve výši 1000 CZK bez DPH.

Geetoo Star je využít platbu kreditní/debetní kartou nebo zažádat o platbu na fakturu.

Geetoo Star momentálně umožňuje pouze PAYG režim s možností rezervace. Nelze si službu předplatit nebo platit paušální měsíční platbu.

Rezervace je zajištění běhu virtuálního serveru po určité časové období (1,3,6 měsíců).

Rezervací si snižujete hodinovou sazbu poplatku za daný virtuální server.

Geetoo Star je účtován v režimu PAYG. Účtování probíhá po sekundách.

Pokud dojde k vyčerpání nabitých peněz má zákazník možnost vyrovnat účet platbou z platební karty nebo požádáním o přechod na platbu fakturou. Po vyčerpáni peněz se zastaví možnost vytvářet nové virtuální servery a navyšovat jejich prostředky. Ponížit výpočetní prostředky nebo zastavit virtuální server lze. 

Ne. Žádný poplatek není za přenesená data účtován.

Ne. Žádný poplatek za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován.

Licence

Provoz vlastních licencí je identický jak v případě Geetoo Cloud Compute – lze provozovat licence ve speciálních edicích určených pro chod na sdílené infrastruktuře.

Je možné si vybrat z předpřipravených šablon s OS Linux a Windows. Zároveň je možné nahrát vlastní ISO image.

Ne, veškeré licence Vám dodáme současně s produktem. V prostředí Geetoo Star bohužel není možné používat vlastní licence operačního systému Microsoft nebo virtualizaci VMware.