Geetoo Veeam Cloud Backup

Geetoo Veeam Cloud Backup

FAQ - často kladené otázky

Obecné

Geetoo Veeam Cloud Backup je plnohodnotné zálohovací řešení do cloudu pomocí software Veeam. Zálohují se on-premise uložená data, do Geetoo cloudu pomocí Veeam Cloud Connect funkcionality.

Je vhodné pro zákazníky, kteří již využívají zálohovací software Veeam a rádi by zálohovali svá data do cloudu. Zároveň se jedná o vhodné řešení v případě, že Vám končí podpora software Veeam nebo se jej chystáte pořídit.

Pokud má zákazník v rámci on-premise lokality nasazený zálohovací software Veeam Backup & Replication, může ukládat své lokální zálohy do cloudového prostředí, pomocí speciální funkcionality Veeam Cloud Connect.

Nejčastěji se setkáváme s využitím uložení backupu do cloudu jako sekundární kopie dat. Výrazně tím zvyšujete bezpečnost a dostupnost dat.

Produkt nabízíme s délkou trvání na dobu neurčitou, minimálně však na jeden měsíc.

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí pro vyzkoušení na 14 dní. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Virtuální servery, fyzické servery nebo koncové stanice.

Virtuální servery běžící na hypervisoru VMware nebo HyperV.

Fyzické servery a koncové stanice s operačním systémem Windows nebo Linux.

Ano, jedná se o speciální licenci, která umožňuje provádět zálohy O365.

Pomocí funkcionality implementované přímo v software Veeam. Funkcionality se nazývá Veeam Cloud Connect.

Je to funkce, umožňující zálohu do cloudu, která se nachází přímo v administrační konzoli Veeam Backup & Replication.

Zálohování virtuálních serverů probíhá bezagentově. K zálohování fyzických serverů a koncových stanic slouží agenti.

Ano, je to možné. Záleží však na nastavení vhodné charakteristiky zálohovací politiky zákazníkem.

Ano, zálohování a Disaster Recovery jsou dvě odlišné služby. Disaster Recovery zajišťuje provoz v jiné lokalitě v případě selhání primární strany. Záloha slouží k ochraně uložených dat a jejich bezpečné manipulaci.

Pokud není určeno jinak, diskovou kapacitu poskytujeme v rámci NL-SAS diskového tieru. Na vyžádání je možné typ diskového tieru upravit.

Součástí administračního rozhraní je v sekci „Backup Infrastructure / Service Providers“ aktivace spojení s cloudem „Veeam Cloud Connect“. Po zadání přihlašovacích údajů (jméno, heslo SSL thumbprint a URL), které od nás dostanete, se Vám nastaví spojení s Geetoo cloudem.

Kompletní zálohovací politiku si nastavuje sám zákazník. Odpovědnost za vytvořený backup je v režii zákazníka. My následně garantujeme dostupnost vytvořeného backupu.

Zabezpečení dat probíhá na mnoha úrovních. Například šifrované síťové spojení pro zálohování šifrou AES s hloubkou klíče 256 bitů. Zároveň stejná šifra je použitá pro samotné uložení zálohovaných dat.

Produkt poskytujeme v rámci sdílených enterprise storage, kde Vám však dedikujeme konkrétní diskový oddíl. Vaše část je tedy dedikována pouze Vám a nedochází k jejímu sdílení či využívání jinými zákazníky.

Minimální počet zálohovacích instancí je 1 a 1TB per 1 instance. Maximální hranice poté není omezena. 

Ano, na základě požadavku Vám zvýšíme počet možných zálohovaných instancí (VM/fyz. servery/koncové stanice). Zároveň můžeme navýšit velikost diskového prostoru. Změna proběhne obvykle během následujícího dne od zadání požadavku. 

Tento bod není možné obecně určit, vždy záleží především na velikosti inkrementální denní zálohy a na délce trvání backupovacího okna (čas, kdy linka není tolik zatížená a je možno lokální backup odeslat do cloudu). Obecné doporučení je mít upload speed 1Mbit/s na 300GB dat. K dispozici je neoficiální kalkulátor na adrese: http://rps.dewin.me/ .

WAN akcelerace je nadstandardní Veeam funkcionalita, která umožní provádět zálohu a obnovu dat 10x – 50x rychleji, oproti standardní službě bez tohoto řečení. WAN akcelerace funguje na principu SSD cache, která je vždy danému tenantu přiřazena a tím dochází ke zrychlení služby.

Cena

Platíte pouze za každou zálohovanou instanci (VM/fyzický server/koncovou stanici) a přidělený diskový prostor.  Žádné další poplatky např. za přenesená data nejsou účtovány.

V ceně je zahrnut 1TB diskového prostoru, licence, WAN akcelerace, support.

Nabízíme možnost si rozšířit i tuto hranici. Zde účtujeme za každý další GB.

Jsou dva základní finanční modely. Produktu můžeme poskytovat na bázi měsíční paušální platby (tzn. každý měsíc platíte za přiřazené zdroje), nebo si můžete produkt jednorázově předplatit na určité časové období.

Ne. Přenesená data z a do cloudu nejsou nijak zpoplatňována.

Ne. Žádný poplatek za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován.

Licence

Ano, pro zálohování je nutno použít software Veeam Backup & Replication.

Software Veeam můžeme poskytnout jako službu na měsíční bázi.

Podporovány jsou všechny edice (Standard, Enterprise, Enterprise plus).

Ne, licenci poskytujeme zdarma ke každé zálohované instanci.

Pro zálohování koncových stanic se využívá licence Veeam Agent for Workstation.

Pro zálohování fyzických serverů se využívá licence Veeam Agent for Server.

Tato licence nelze koupit samostatně, tu Vám pronajmeme jako součást služby. Licence se nazývá Veeam Backup for Microsoft Office 365.

Licence Vám pronajmeme v rámci licenčního programu VCSP. Tento licenční model umožňuje cloudovým providerům poskytnout licence zákazníkům na bázi měsíčního pronájmu. Můžeme Vám pronajmout veškeré licence, které jsou v rámci programu VCSP poskytovány.

Ano, jsme Veeam reseller partner. Licence Vám můžeme i přeprodat.