ISO/IEC 27017:2017 a jeho přínosy

S rozvojem cloud computingu nastala i poptávka pro nastavení všeobecných standardů informační bezpečnosti pro hostovaná prostředí. Je pochopitelné, že přenechání doposud vlastního provozu smluvnímu dodavateli přináší i svá procesní úskalí, proto se snažíme neustále zdokonalovat naši smluvní dokumentaci a navazující interní procesy.

V našich všeobecných obchodních podmínkách a souvisejících dokumentech tak řešíme vzájemná práva a povinnosti při zajišťování cloudových služeb, odpovědnost za retenci dat po ukončení smlouvy, striktní oddělení zákaznických prostředí na sdílené výpočetní infrastruktuře apod.

Product Description

Smluvní, obchodní a technická specifika každého cloudového produktu jsou přehledně zohledněna v Product Description. Naleznete zde např. způsob, jakým způsobem garantujeme SLA, za co v produktu odpovídáme a co již součástí produktu není. Úroveň technické podpory je standardizována do třech základních balíčků, které podle svého obsahu garantují různé přístupy k naší knowledge-base a vyškolenému personálu technické podpory, případně garantovanou dobu, kdy s Vámi technická podpora začne řešit Váš požadavek.

Terms & Conditions a Data Protection Agreement

Všeobecné obchodní podmínky obsahují rámcová pravidla našeho smluvního vztahu a jsou společná pro všechny cloudové produkty. Naleznete zde jak základní práva a povinnosti vyplývající z našeho smluvního vztahu, tak obecná ustanovení o SLA. Data Protection Agreement je součástí Všeobecných obchodních podmínek a obsahuje ustanovení, která se týkají záruk při ochraně osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a služeb informační společnosti.