IT technologie v roce 2019

Zkusili jste někdy předvídat budoucnost? Není to jednoduché, že? Svět se mění a změny přicházejí rychleji a častěji.  Pokud se pokusíte odhadnout technologické trendy budoucnosti, tak ke zkušenostem a znalostí z oboru je potřeba přidat důležité, ale nevyčíslitelné zrychlení. Co tím myslím? 

Třista let v prvohorách neznamenalo ve vývoji téměř nic. Za to třista let mezi 13. a 16. stoletím znamenal významný posun znalostí a vědomostí lidstva.V období mezi 17. s 20. stoletím se vše ještě zrychlilo a posunulo lidstvo do moderního věku. Stejný časový úsek a čím dál tím rychlejší změny. A to samé platí i na kratší období, než jsou stovky let. Nevěříte?
Teenager který se narodil v roce 1989 žil v modernějsím světě, oproti tomu výrostkovi, který se narodil  v letech padesátých. Svět padesátých a osmdesátých let byl jiný, ale teď si představte dnešního teenagera  jak se dostane do roku 89. Bez internetu, mobilů, osobních počítačů, tabletů, GPS, sociálních sítí. Kluk ze současnosti se bude cítit více v “pravěku”, když by se propadl o třicet let zpět, než ten komu by se to podařilo dříve.

Takže pokud byste před třiceti lety předpovídali budoucnost a vycházeli z toho co vše se událo od padesátých let tak kompletně minete, protože rychlost změn neúprosně vše mění.

Ja se pokusím odhadnout jak se asi v roce 2019 změní pár IT technologií. Jako produktový člověk bez vize bych dlouho nepřežil, ale obávám se, že má představivost nebude dostatečně odvážná na ty změny, které nás čekají.

Softwarový vývoj a IT odbornost

S tím jak jsme vstoupili do nového roku 2019 tak je evidentní, že bude pokračovat hlad po rozšířených zkušenostech a znalostech vývojářů a IT odborníků. Odpovědnost a požadavky na ně se stále zvětšují. Důležitá je nejen znalost ”své” technologie, ale i umění řídit a znát celý cyklus výroby a provozu aplikací. Důležité pro ně letos  bude schopnost pochopení potřeb zákazníků a schopnost s ními komunikovat a předávat si znalosti navzájem mezi sebou. To firmám přináší tolik požadovaný “time to market” a zákazníkům kvalitu.

Letos je velká příležitosti pro ty, kteří dokáží myslet a pracovat v širším kontextu než je jedna role. Také to bude znamenat větší rivalitu a snahu přetáhnout takové zaměstnance mezi společnostmi.  Firmy již dnes vynakládají velké prostředky na nábor a udržení zaměstnanců, kteří dokážou splnit zadání, a to je být “inženýrem celého vývojového cyklu”. Zdá se mi, čím dál tím více, že specializace na jeden obor nestačí. Je potřeba umět “svoje řemeslo” a současně mít značný přesah.

Kontejnery

Pro kontejnerizaci aplikací byly minulá léta dost divoká. V roce 2018 se situace začíná stabilizovat.  Dvě technologie se dostávají do popředí, jako “defacto” standard. Je to kontejnerová technologie Docker a orchestrace kontejnerů Kubernetes. To, že se zdá že tyto technologie zvítězily ukazuje i 8000 učastníků Kubeconu v prosinci 2018 v Seattlu. Je potřeba také zmínit, že většina nadšení pochází od vývojářů aplikací a provoz IT se s nástupem kontejnerizace dosud plně nevyrovnal.

Rok 2019 vidím jako rok, kdy kontejnery a Kubernetes překročí hranici oddělující vývoj od IT provozu a nadlouho se usadí v IT prostředích středních a velkých firem. Technologie už dozrála do bodu, kdy bezpečnost a shoda se standardy je téměř vyřešena a tak je cesta do datacenter otevřena. Stejně tak, je zde příležitost poskytnout tyto technologie v podobě služeb cloudu nebo jako spravovaného prostředí.  Stále však přetrvává komplexita a náročnost kontejnerizovaných prostředí. Zde vidím v letošním roce prostor pro zlepšení a zpřístupnění exponenciálně více uživatelům než dnes. Kubernetes dozrál do bodu, kdy jsem si jist, že uvidím mnoho realizovaných projektů v produkčním prostředí.

Data

Data stále zůstávají nejcennějším aktivem co firmy vlastní. Samozřejmě, že objem dat bude růst, nicméně ve větší míře se na nich bude projevovat strojové učení a  umělá inteligence. Čím více budou aplikace provozovany v microservice prostředích tím bude potřeba analyzovat dostupná data a telemetrie aplikací a jejich chování bude vyžadována čím dál tím více. Očekávám také v letošním roce méně experimentování s proprietárními “data lake” systémy a více využívání opensource nebo cloud nástrojů provozovaných v IaaS nebo PaaS prostředích. Rok 2019 bude generovat na velkou poptávku po kvalifikovaných inženýrech v oblasti zpracovaní a nalýzy dat, kteří jsou v této vlně inovativního přístupu k datům rozhodující.

DevOps

Ze schopnosti spojit několik oddělení a dohodnout se jak nejrychleji nasazovat aplikace tak, aby přinesly obchodní výsledky se pomalu stává klasický “buzzword”. Motivace spojovat teamy a nástroje napříč přišla od velkých společností. Vynutila si to potřeba provozu rozsáhlých microservice systémů, kdy jsou desítky nových verzí denně nasazovány s co nejvyšší diskrétností a  bez vědomí uživatelů. Rozsáhlé aplikace nejen, že musí fungovat, ale hlavně plnit obchodní zadání a snižovat čas potřebný k tomu aby se inforace dostaly ke koncovým uživatelům.
Ve světě výrazně menších společností to v roce 2019 bude o položení si otázky: “Jsme schopni udělat nový release aplikace alespoň jednou denně nebo kdykoliv kdy je potřeba tak abychom získali konkurenční výhodu?” Myslím, že každý kdo je odpovědný za vývoj a provoz by si letos tuto otázku měl umět zodpovědět. DevOps není univerzální řešení nebo technologie, ale schopnost reagovat na cíle vlastní firmy. Letos toto čeká střední a někde i menší firmy. Stejně tak jako čím dál tím větší dilema zda zůstat u monolitického vývoje, anebo vše pomalu změnit a začít vyvíjet cloud native aplikace.

Open Source

Do Open Source světa vkročila doba konsolidací a nákupů, které by před pár lety nikdo nečekal. V končícím roce 2018 překvapila IBM koupí RedHatu a tim díky jejich OpenShiftu získala nečekaně silnou pozici v oblasti kontejnerů. Microsoft nakoupil GitHub a stal se de facto nepřímým “influencerem” milionů Open Source projektů. VMware si nechal odejít klíčové zaměstnance na poli Kubernetes, aby o něco později jejich firmu Heptio koupil a začlenil do svého portfolia. Předpokládám, že doba nákupů a konsolidací open source projektů ještě nekončí a obzvláště zajímavé dění vidím v roce 2019 v oblasti Kubernetes a jejich nástrojů pro lepší správu nebo monitoring.

Aplikace umělé inteligence (Artifical Inteligence) a strojového učení (Machine Learning)

To, že by opadl zájem o umělou inteligenci asi nečeká nikdo. Naopak, témata související s neuronovými sítěmi a deep learningem se staly předmětem nejedné debaty u piva. Pokud se však podívám na svět pohledem AI realisty, tak ve firmách vidím více slov než reálných aplikací. “Je impozantní jak umíme rozeznávat objekty na fotografiích, ale jak to dnes mohu reálně využít u mě ve firmě?” Běžná otázka, kterou si pokládám vždy, když se rozhoduji zda investuji čas a zdroje u nás do AI. Zatím AI vždy odložím, s vědomím, že ještě počkám a uvidím. Ano mohu analyzovat logy a dělat prediktivní statistiky, ale ještě to není ten pravý “business driver”.  Věřím tomu, že v následujícím roce, bude docházet k masivním investicím do společností, které vytváří produkty reálné aplikace strojového učení. Stejně tak předpokládám veliké investice firem do lidí, kteří problematice rozumí a do jejich znalostí. Stejně tak tuto oblast čeká veliký boom a to skoro ve všech sektorech podnikání. AI nás nemine. Rád bych teď měl křišťálovou kouli a mohl se podívat třeba na oblast čtení lidských myšlenek a uvidět jak moc se tato oblast za rok posune. 

Blockchain

Zdá se, že minulý rok, blockchain narazil na bariéru ve finančním sektoru. FinTechové společnosti stále hledají cestu jak blockchain využít pro transakce, ale velké finanční ústavy se této technologií spíše vyhýbají, i když navenek se tváří jinak. Kde blockchain nachází uplatnění jsou dodavatelsko odběratelské řetězce. Zajímavá je řešení dua Maersk a IBM s názvem TradeLens, které využívá blockchain pro spojení hlavních světových přístavu a nabízí všem zapojeným subjektům, včetně celních orgánu, jednotný pohled a kontrolu nad dopravou nebo nad stavem zásilky včetně i takových dat jako jsou regulace teploty přepravních kontejnerů a nebo informace z různých senzorů. Sledování informací celého dodavatelského řetězce bude téma blockchainu i pro rok 2019. Spotřebitelé budou mít větší jistotu, že to co objednali opravdu obdrží a dodavatelé mohou důvěryhodně identifikovat a sledovat jednotlivé položky po cestě k zákazníkovi. Opět zde vidím prostor pro startupy, které dokáží správně identifikovat a doručit hodnotu blockchainu v této oblasti.

Lokální datacentra a cloud

Můj primární zájem a také, místo kde jsem nejvíce ve střetu zájmů, ale pusťme se do toho. Kde kdo by očekával, že lokální datová centra zmizí a vše v bude v cloudu. Nemyslím si to. Vidím spíše transformaci a změnu určení zákaznických datacenter. Dnes je hlad po výkonu větší než kdykoli dříve a provoz AI/ML, BI nebo obdobných analytických nástrojů je v cloudu drahé.  Věřím, že lokální datacentra se budou měnit na místa s specializací. To znamená, že běžné aplikace jsou již v cloudu a ty které ještě nejsou sem přijdou, ale stejně tak je třeba si uvědomit. že hybridní spojení mezi cloud poskytovatelem a lokálním datacentrem bude čím dál více důležitější. Bude vyhrávat ten, kdo dokáže navrhnout a levně provozovat lokální datacentra spojená s cloud prostředími.  Nicméně je třeba si uvědomit proč tomu tak je a jak moc se určení firemních datacenter mění.