místo pro obsah
textový blok zarovnaný na střed

ITIL V3

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) jsme se rozhodli necertifikovat jako systém ISO 20000, ale vycházíme ze souboru prověřených konceptů a postupů (tedy Best practices v IT), které umožňují lépe plánovat, využívat a zkvalitňovat poskytování IT produktů zákazníkům.

ITIL stejně jako ISO 27001:2014 slouží pouze k nastolení agendy a nespecifikuje přímo způsob, jakým mají být modelové postupy aplikovány. Díky tomu je možné využít to nejlepší z obou systémů a přizpůsobit jak systém managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2014, který pokrývá obecnou problematiku kybernetické bezpečnosti, tak systém ITIL, který se specializuje na životní cyklus IT produktů.

Ačkoliv se ITIL téměř shoduje se systémem ISO/IEC 20000, zvolili jsme raději flexibilnější cestu rozšíření stávajícího systému ISO/IEC 27001:2014.  Z normy jsme aplikovali pouze prvky, které se týkají oblasti IT. Tyto izolované postupy nám pomáhají s vývojem produktů a nastavení vztahů s našimi zákazníky.