Kam kráčí cloud. Trendy roku 2023.

Sféru moderních technologií a businessu v posledních letech tlačila dopředu digitální transformace ztělesněná cloudem. Firmy všech velikostí a oborů naskočily do režimu cloud-first. Tento přechod ještě více urychlila situace ve světě, i když v Česku je přijetí cloud computingu o malinko pomalejší.

V dlouhodobém horizontu ale nemusí být přístup “cloud za každou cenu” tím správným receptem pro dlouhodobý růst. Do popředí se nyní dostává alternativní cesta, kterou firma VMware nazývá “cloud smart”. Tento a další trendy, které nám přinesl rok 2023 si nyní probereme o něco blíže.

Cloud Smart

Organizace byly zvyklé během uplynulých 10 let vzít veškeré procesy a bezmyšlenkovitě je převést za každou cenu do cloudu. Migrace zahrnovala monolitické aplikace, které nebyly pro cloudový provoz nativně zamýšlené, i workloady dávající větší smysl v režimu on-premises. Výsledkem byl stav, který VMware nazývá cloudovým chaosem.

V důsledku onoho chaosu se také setkáváme s on-prem repatriací. Tedy procesem návratu k vlastnímu železu. Hardware je vnímám jako obří CAPEX investice, která s sebou nese celou řadu dalších nákladů. Avšak nyní existují OPEX služby podobné leasingu, které přináší flexibilitu, support a hlavně kvalitní hardware od různých vendorů, jako je náš produkt Geetoo Scale. Pokud tedy potřebujete držet některé procesy v on-premises režimu, dělejte to chytře. Vaše cash flow vám poděkuje.

Firmy nebyly schopné využít strategické výhody cloudu, nedokázaly ukočírovat náklady, zajistit adekvátní zabezpečení a jejich aplikace nefungovaly optimálně. Základní mantrou přístupu cloud smart je důkladné naplánování celkové strategie, která musí být v souladu s byznysovými cíli dané firmy. Zjednodušeně: Je třeba se ujistit, že co dáváme do cloudu, tam skutečně patří. A případně dobře zmapovat, co dát do kterého cloudu, aby to spolu fungovalo jako dobře promazaný celek.

Multicloud je klíčem k obchodním úspěchům.

Multicloud

Tím jsme si udělali elegantní můstek k dalšímu hojně skloňovanému tématu a tím je multicloud. Pojďme si udělat rychlou rekapitulaci: hybrid cloud a multicloud, jaký je v nich rozdíl? Hybridní cloud je kombinací veřejného a privátního cloudu (ten může mít podobu konzumované služby od cloud providera, nebo se může jednat o on-prem řešení). Oproti tomu multicloud zahrnuje rozdělení výpočetních úkonů napříč alespoň dvěma veřejnými cloudy.

A setkáváme se s ním častěji, než by se mohlo zdát. Nedávný průzkum odhalil, že více než jeden veřejný cloud využívá zhruba 60 % organizací (u velkých firem se uvádí až 90 %). Pro některé je multicloud realitou, aniž by šlo o promyšlenou strategii. Dle dat od Microsoftu navíc přes 80 % firem plánuje výdaje do hybridní, nebo multicloud infrastruktury navyšovat. Jaké jsou výhody?

Nejčastějšími výhodami, které se u multicloudu skloňují jsou:

  • Vyhnutí se riziku vendor lock-inu
  • Optimalizace výpočetních nákladů
  • Lepší bezpečnost, například rychlý přesun workloadů mezi různými IaaS platformami v případě DDoS útoku
  • Plnění požadavků na datovou suverenity v rámci různých geografických lokací
  • Využití unikátních technologií a služeb daných providerů

Za zmínku může stát rovněž geografická diverzifikace. Například u komplexních projektů globálních měřítek můžeme využít nabídky poskytovatelů pro provoz technologií v různých geografických teritoriích tak, aby lokální zákazníci nebo uživatelé v dané lokalitě měli v zájmu co nejnižších latencí řešení “co nejblíže” u sebe. Řešení pro snížení latencí (například při přístupech na HTTP odkudkoliv po světě) existuje samozřejmě více, bavit se můžeme například o CDN, ale o tom si povíme jindy.

Tomáš Jeníkovský, Geetoo pre-sales

Je tu samozřejmě i druhá strana mince. Větší složitost infrastruktury znamená vyšší nároky na správu. Najít DevOps specialisty se zkušenostmi napříč cloudy může být složité. Zabezpečení dat na více platformách je časově náročnější. Komu tedy lze multicloud okamžitě doporučit?

Pro firmy, u kterých je vendor lock-in strategickou otázkou číslo jedna. Multicloud toto riziko spolehlivě eliminuje. Experti se mohou lišit v názorech ohledně významu závislosti na dodavateli, nicméně z naší zkušenosti víme, že “exit strategie” nemusí být u každého poskytovatele jednoduchá.

Další jednoznačný důvod pro multicloud? Zajištění (téměř) 100 % dostupnosti vašich služeb. Ano, výpadky se občas dějí všude i u velkých globálních hráčů, takže pokud má vaše aplikace běžet v režimu nejvyšší dostupnosti, je multicloud tím správným řešením.

Multicloud je možné využít rovněž při plánování Disaster Recovery, kdy svůj primární workload nemáme rozprostřen napříč cloudovými prostředími, ale potřebujeme mít někde připravenou záložní lokalitu v režimu “stand-by”, kterou v případě potřeby můžeme snadno akivovat. V závislosti na použitých technologiích můžeme dnes vybírat z nabídky poskytovatelů, kteří přímo pro potřeby Disaster Recovery nabízí předem vymyšlené a snadno nasaditelné “hotové” služby.

Za správných okolností může multicloud ušetřit peníze, zlepšit výkon, spolehlivost, zabezpečení a flexibilitu. Tomu ostatně dle průzkumů věří velká část vrcholných manažerů (CEO, CTO), podle kterých jde o zásadní faktor pro úspěch jejich businessu. Techničtí manažeři také potvrzují, že klíčem k uchopení multicloudu je náš další trend.

Kubernetes přináší automatizaci, rychlejší vývoj a lepší dostupnost vašich aplikací.

Kubernetes

Bez orchestrace kontejnerů, tedy bez platforem jako jsou Kubernetes a Docker to výhledově nepůjde. Kubernetes jsou tím článkem skládačky, který umožňuje vývoj a hladký chod aplikací jak v multicloudovém prostředí, tak v rámci on-prem a edge lokací. Zjistili jste, že Kubernetes jsou pro vaše použití vyhovující a v rámci vývoje i provozu jste se již úspěšně aklimatizovali na kontejnerové prostředí V tom případě můžete počítat s benefity v podobě chytré automatizace, zrychlení vývoje, robustního zabezpečení a vysoké dostupnosti pro vaše aplikace.

Tyto open-source technologie řadící se do ranku cloud native, tu s námi již nějakou dobu jsou. Podle nás však přišel jejich pravý čas, proto se jim teď budeme věnovat v sérii článků. První z nich, který poodkrývá historii Kubernetes, si můžete přečíst zde. V dalším článku se chystáme podívat na rodinu produktů VMware Tanzu, které posouvají Kubernetes na další úroveň. Jedná se o komplexní sadu produktů a služeb, jejichž účelem je zjednodušit a zlepšit správu Kubernetes ve vícecloudových prostředích. Je součástí širšího portfolia společnosti VMware, jehož cílem je pomoci organizacím s jejich potřebami v oblasti cloud-native a orchestrace kontejnerů.

Konec první části