místo pro obsah - krátke

Kubernetes v cloudu

textový blok zarovnaný na střed

S čím dál větší popularitou orchestrace dockerů roste i popularita technologií, které orchestraci umožňují. Zásadní jsou pro dnešní dobu Kubernetes, často značené jako K8S.

Kubernetes je systém určený k orchestraci a deploymentu kontejnerizovaných aplikací. Primárně se jedná o technologii určenou vývojářům, kterým usnadní čas a práci při nasazování testovacích aplikací apod.

Pro představu jsou Kubernetes Clustery velmi podobné klasickým virtuálním serverům. Rozdíl je ale v logice, která běží nad virtuálními parametry. Kubernetes funguje jako operační systém, který se váže na Linux, namísto VM pracujeme s Nody (Master-Node a Worker-Node) a aplikace se neinstalují, ale pouze nasazují ve formě Docker kontejnerů.

Nasazování aplikací v této „zabalené“ formě usnadní nespočet času a práce. Úplně stejně je tomu tak při mazání aplikací.

Vstupní rozhraní do Kubernetes je API. Díky tomu můžete veškeré procesy velmi snadno automatizovat.

Jeden ze zásadních rozdílů Kubernetes a virtuálních serverů je v přístupu a používaném množství virtuální kapacity. Virtuální servery známe všechny jménem, opečováváme je, držíme si jejich funkčnost a maximálně upravujeme jejich parametry.

U Kubernetes Clusterů je tomu jinak. Vytočíme si jich celou skupinu, vydeployujeme aplikace, otestujeme a můžeme je zase smazat. Díky API rozhraní můžeme dělat tyto procesy plně automatizovaně.

Jak funguje Kubernetes proces?

Máme uživatele, který se připojuje k load balanceru. Ten přesměruje požadavek na node uvnitř Kubernetes Clusteru. Node zpracuje požadavek a vrátí odpověď zpět.

(Node je virtuální stroj uvnitř clusteru. Každý node může obsahovat více podů a ty mohou obsahovat jeden nebo více kontejnerů. Koncept podů byl zaveden do skupin Docker kontejnerů. Pod je logické řešení zapojení jednotlivých nodů.)

5 jednoduchých kroků práce s Kubernetes:

1.    Vývoj aplikace

2.    Kontejnerizace aplikace

3.    Vytvoření Kubernetes Clusteru

4.    Nasazení kontejneru do clusteru

5.    Vypublikování a stanovení rozsahu clusteru

Kdy je lepší dát aplikace do Kubernetes a kdy na virtuální server?

Pokud využijete pomocné nástroje pro orchestraci a deployment Docker kontejnerů, které můžete automatizovat (bavíme se primárně o vývoji aplikací), jsou pro vás Kubernetes jako dělané.

Pokud vám tyto funkce nebudou ničím užitečné a potřebujete tvořit spíše virtuální prostředí poskládané z VM (Virtual Machines) s pokročilými funkcemi pro síťování, volte určitě možnost virtuálních serverů, tedy v našem světě – Cloud Compute.

Kubernetes v Geetoo Space

Samotné Kubernetes si můžete vyzkoušet zdarma v samoobslužné konzoli Geetoo Space. Práce je díky této platformě ještě jednodušší. Stačí se zaregistrovat, přejít do záložky „Můj cloud“ a v sekci Geetoo Kubernetes kliknout na „Přidat cluster“.

Rozdíl mezi VMware PKS a Red Hat Openshift

Pro větší prostředí (myšleno více jak 2 Master nody) ze sektoru enterprise utvořily společnosti VMware (PKS) a Red Hat (OpenShift) vlastní platformy pro Kubernetes, které obsahují mnoho pomocných nástrojů.

  VMware PKS Red Hat OpenShift
Podporovaná verze K8S v1.10.7 v1.11.0
HA Ano Ano
Rolling upgrates Ano Ano
Managament UI Ano Ano
Auth Idap, openid Microsoft/Azure AD/FS, Github, FreeIPA, OpenLDAP, PingIdendity, Keycloak
SDN NSX-T Canal, Flannel, Calico
Storage vSAN, VMFS, iSCSI, FC Cloud Provider, iSCSI
Preferovaný Load Balancer NSX-T
Nginx
 
Security Focus Moderate Moderate
Node OS  -  RHEL Atomic
Vanilla K8S Ano Ne
Config BOSH Ansible
Komplexnost Instalace Jednoduchá Jednoduchá
Doba trial verze 30 dní 30 dní
Preferovaný Iaas Layer VMware, AWS, GC OpenStack, AWS, GCP

Multicloud

Multicloud je budoucnost cloudových technologií. Pro uživatele to znamená, že nebude třeba se vázat pouze na jednoho providera, ale budete si moci vybírat mezi všemi poskytovateli během provozu služby. Veškerá cloudová prostředí budou totiž provázána a vy si budete pouze volit, kde budou vaše data uložena a kde se vám to aktuálně vyplatí nejvíce.
Vše bude zašticovat služba Platform as a Service, tedy platforma jako služba.

Jak pozicovat Kubernetes ve firmě?

Vývoj aplikací nezávisí pouze na oddělení DevOps, ale jsou nutné další spolupráce k přípravě infrastruktury a dalších částí s tím spojené, které vývojáři nejsou zvyklí běžně řešit. Vývoj a testování je pak často zdlouhavý proces způsobený komunikací mezi odděleními.

Toto je jeden z účelu Kubernetes. Vývojáři získávají kompletní kontrolu nad virtuálním prostředím a získávají další benefity spojené s automatizací. Díky tomu jsou procesy daleko snazší a mnohonásobně rychlejší. Pro společnost to znamená uvolnění rukou některých oddělení a urychlení procesů.