Marketing napříč generacemi

 Obmyšlená osoba, odtavení… odborné výrazy ze sektorů, ve kterých jsem léta působila.  Naprosto rozdílné produkty pojištění/ borosilikátové sklo, cílové skupiny B2B/B2C, sídla společností Praha/ Sázava. Nyní jsem vstoupila do další etapy svého života. Na prahu čtyřicítky jsem vkročila do IT světa. Poctivě si tedy vypisuji odborné termíny, které jsem zaznamenala jen opravdu letmo na odborných finančních či technologických serverech. Slovíčka mám evidovaná ve svém poznámkovém bloku                            a nenápadně v něm listuji během schůzek se svými novými kolegy.

 Ano, poznámkový blok. Jsem narozena na přelomu generací Husákových dětí a Mileniálů, blok v pevných deskách je moje nezbytná výbava, stejně jako post-it lístečky a malý papírový diář. Prostor k zaznamenání nápadů, myšlenek, vjemů, ke kterým se vracím, selektuji, posouvám, odkládám na další období nebo vyhazuji, muchlám, když mi druhý den nepřijdou dobré.

IT odborný slovník není jediné specifikum světa IT, je to ještě slang, kolegové používají čecho-angličtinu. Běžnou mluvu prolínají anglickými výrazy, můj mozek se tak neustále přepíná polohy z čj do aj a z aj do čj.

Přišla jsem do GEETOO dělat marketing-obor, který studuji od střední školy a pracuji v něm více než 16 let. Marketingové principy a Kotlerovy i Pelsmackerovy strategie jsou platné pro každé odvětví, ale obor se za uplynulé dvě dekády, posunul na jiný level (vliv kolegů a prostředí začíná působit😊). Na počátku nového tisíciletí byli v odděleních „propagace“ zaměstnáni odborníci na marketing a PR, dnes existuje několik samostatných oborů jen pro on-line sféru-PCC, SEO, CONTENT…Ovšem cíle jsou stále stejné obstát v konkurenci, oslovit správnou cílovou skupinu, zvýšit povědomí o značce, navýšit obrat, dosáhnout zisku, odlišit se. K těmto záměrům máme nyní daleko více nástrojů, umíme správně pojmenovat všechny naše úkony, reklamních nosiče a k vyhodnocení úspěšnosti kampaně používáme řadu vhodných metrik.

  Cítím, že se každý týden svého působení ve firmě posouvám, rozumím a upřímně z toho mám obrovskou radost. Každý nový úkol je výzva. Je řada věcí, které máme s Geetoo podobné a se kterými se ztotožnuji. A ačkoliv moje rodné číslo začíná číslem 8 i já se cítím start-upově.