místo pro obsah - krátke

Nevyčerpatelné zdroje v cloudu

Cloudové prostředí má zásadní výhodu a tou je škálovatelnost. Zdroje si můžete upravovat dle své vlastní potřeby. Ať už jde o navyšování nebo ponižování (vracení) prostředků (= vCPU, vRAM, vHDD, licence apod.).
Pokud potřebujete navyšovat, nemusíte řešit limity potřebného výkonu. Díky tomu je možné říci, že je cloud nekonečný. Cloudoví provideři své prostředí stále rozšiřují z důvodu dostatečné rezervy pro nové i stávající zákazníky. Počet prostředků tedy konstantně roste a vy se tak nemusíte bát, že by vás poskytovatel některak omezoval nedostatkem výkonu.

textový blok zarovnaný na střed

Zastupitelnost mezi datacentry

Někteří cloudoví poskytovatelé mají svá cloudová řešení propojena mezi jednotlivými datacentry. Tím zajišťuje jak bezpečnost, tak přístup k dalšímu výkonu. Další výhodou je možnost ještě vyšší dostupnosti, která je poté zajištěna replikací služby na dvě a více geograficky odlišných míst.

Řešení peaků

Díky tomu, že máte jistotu okamžitého navýšení výkonnostní kapacity, můžete velmi snadno reagovat na tzv. peaky. To je neočekávaná (a časově měnná) potřeba vyššího výkonu.
Některé společnosti (převážně e-shopy a výrobní společnosti) mají ve svém podnikání různorodé nároky na potřebný výkon svého IT, které se mění v čase. Určité časové úseky mají vyšší poptávku a tomu je potřeba přizpůsobit i parametry svého IT, protože bez potřebného výkonu není možné agilně obsloužit veškeré zakázky za krátký časový úsek, který je konkurence schopný.

PAYG

PAYG (neboli Pay As You Go platební model) je nejpřesnějším způsobem, jak reportovat ceny za zkonzumované prostředky zákazníka. Na druhou stranu je to také nejsnazší metoda pokrytí výkonnostních peaků. PAYG byl původně vytvořený pro vývojáře a e-shopy, kteří nepotřebují statické prostředí, ale naopak velmi dynamické. Díky tomuto modelu mohou fungovat daleko flexibilněji.
Základem PAYG modelu je rezervace prostředků, které využíváte v takové míře, jaké je potřeba a zároveň pouze v určitých časových úsecích.
Report konzumace v závislosti na čase je u cloudových poskytovatelů odlišný. Geetoo nabízí PAYG na vteřinové bázi. Tato varianta je nejpřesnější a díky tomu neplatíte zbytečně za něco, co reálně nevyužíváte.
Pokud je tento platební model zahrnut do cloudové platformy, kde máte plnou kontrolu nad administrací (máte přístup k úpravám konfigurace svého prostředí), můžete si veškeré prostředky měnit okamžitě a PAYG tyto změny okamžitě reportuje na vteřinové bázi. – V tomto případě si prostředky nerezervujete, ale rovnou si je sami upravujete.
V platformě Geetoo Space vidíte veškeré změny ihned. Další výhodou je, že se můžete připojit skrze API rozhraní a výkonnostní navýšení si tak automatizovat a plánovat.