místo pro obsah - krátke

Platba dle používání

místo pro obsah

 

textový blok zarovnaný na střed

Paušální měsíční platba

Tento model je nejrozšířenější v oblasti cloudových služeb a vychází ze základního benefitu rozložení CAPEX investic do OPEX nákladů. V tomto finančním modelu platíte na měsíční bázi předem sjednanou paušální platbu za poskytování služeb, konkrétně za dedikaci prostředků bez ohledu na to, zda prostředky skutečně využíváte. Za domluvenou finanční částku Vám tak poskytujeme službu, kterou každý měsíc fakturujeme. Při změně parametrů služby se mění i paušální měsíční platba v následujícím měsíci.


Pay As You Go

Druhým typem je Pay As You GO, takzvaný PAYG model. Je to nejpřesnější platební metoda, která funguje na principu nastavení základní konfigurace výpočetního výkonu a rezervace potřebných parametrů, které pokryjí peaky (nemusíte je využívat pokud není třeba).
Tento model se reportuje za časové úseky. V Geetoo je konzumace počítaná na vteřinové bázi a díky tomu víte přesný výsledek a zbytečně tak neplatíte za nevyužité zdroje.

Model Pay As You Go v cloudové platformě Geetoo Space

V této platformě máte možnost si celé prostředí upravovat okamžitě v administračním rozhraní a tím pádem také vidíte okamžitou spotřebu. Vše je vztahované k modelu Pay As You Go, který reportuje na vteřinové bázi v záložce „Konzumace“. Tím pádem máte přesný přehled vašich zkonzumovaných prostředků a vidíte je ve webové konzoli ihned.