místo pro obsah - krátke

Research & Develompent

„Naši zákazníci oceňují technologickou vyspělost Geetoo, která jim přináší úspory a zvyšuje agilitu. Není to však jen použití technologií předních výrobců v Geetoo cloudu, ale je to velkou měrou práce našich teamů v oddělení výzkumu a vývoje“.  

textový blok zarovnaný na střed

Research 

Vývoj nelze uskutečnit bez fáze výzkumu. K tomu, abychom mohli vyvíjet a nasazovat samotné technologie, je třeba začít fází výzkumu. Ta nám pomáhá tvořit služby takové, jaké zákazníci reálně potřebují (funkce, UX a UI). 

Výzkum přesahuje i do doby, kdy jsou technologie nasazené. Tím způsobem dokážeme zajistit aktuálnost našich služeb.

Development

Bez vlastního vývoje a laboratoří nelze poskytovat služby na špičkové a kvalitativně vysoké úrovni. Jsme si toho vědomi, a tak dnes prochází rukama našich inženýrů mnoho technologií, které se v brzké budoucnosti dostanou k zákazníkům.

Stejně tak, jako výzkum a testy nových technologií, je neoddělitelnou součástí vlastní vývojový tým. 

Veřejně je nevíce viditelným výstupem vývoje portál Geetoo Space. Jedná se o vlastní cloudovou platformu, do které integrujeme naše nové technologie a služby.

Benefity pro naše zákazníky

Hlavním cílem našich inženýrů a programátorů je nacházet nejvhodnější způsoby, jak jednoduše předat relativně složité moderní technologie do provozu u našich zákazníků.

Nabité znalosti pak využíváme nejen při zlepšování našeho produktového portfolia, ale současně je předáváme našim zákazníkům. Tím jim pomáháme při nasazení inovativních technologií a dokážeme jim tak šetřit náklady a zvyšovat konkurenceschopnost na trhu.

Na čem v R&D pracujeme?

Jedním z několika směrů vývoje je zlepšení a zjednodušení klasických služeb v oblasti Infrastructure as a Service, zejména integrace technologií do Geetoo Space a zjednodušení migrací mezi různými typu cloudových prostředí. 

Dalším pilířem výzkumu je End User Computing, kde jsme například získali velmi dobré znalosti v oblasti virtualizace desktopů pro náročné 3D aplikace typu Catia a současně se zabýváme možnostmi mobile device managementu v cloudu.

Geetoo Space & Kubernetes

V oblasti Platform as a Service prošla vývojem orchestrace kontejnerů a momentálně běží již v ostrém prostředí Geetoo Space, pokročilé platformě nasazení aplikací typu serverless. 

Jako jediná společnost v České republice dodáváme svým zákazníkům enterprise řešení od společnosti VmWare, Pivotal Container Services.

Geetoo Star

Další implementovanou technologií do platformy Geetoo Space, jsou virtuální servery Geetoo Star. Je to služba z oblasti Cloud Compute, která je velmi snadno a velmi rychle nasaditelná. 

Geetoo Space & Pay As You Go Development

Další částí ze sektoru vývoje, bylo navržení a nasazení modelu Pay As You Go (PAYG). Chtěli jsme řešení, které bude pro zákazníky nejpřesnější a nejefektivnější. K tomu jsme zvolili formu PAYG na vteřinové bázi. Kompletní výčet tedy kopíruje křivku reálně konzumace našich zákazníků.