Slevy cloudových providerů

Jak ušetřit peníze u cloudových providerů?

Sleva sem, sleva tam, sleva, kam se podívám. I kdyby nikde jinde na světě, věřím, že v Čechách slovo „sleva“ zaujme každého. Poslední dobou však zjišťujeme, že se mnohdy jedná pouze o marketingový tah firem, jak zaujmout své zákazníky. S reálnou slevou to nemá nic společného. Jedná se pouze o odlišnou interpretaci čísel. 100Kč = 200Kč – 50 %. Která cena vypadá lépe či zajímavěji?

A jak je to v případě globálních cloudových providerů? Vyplatí se poohlížet po slevách a způsobech, jak ji dostat? Nebo se snad jedná pouze o způsob, jak vylákat ze společností více peněz? Pojďme se na to podívat.

Každý z cloudových providerů nabízí určitý druh slevové politiky. Zajímavé je, že takřka každý nabízí jiný způsob. Někdo spoléhá na spojitost s dobou trvání služby, jiný zase sází na velikost objemu celkové zakázky. Způsobů je mnoho a občas mi připadá, že ten nejlepší všichni stále hledají a zkouší různé varianty toho, jak na něj přijít. Rád Vás krátce seznámím s jednotlivými metodami a zkusím rozkrýt to, co se za nimi nachází.

Sleva za rezervaci VM

Nejrozšířenější typ slevy, který nabízí takřka všichni. Je to jednoduché, pochopitelné, transparentní a zákazníky téměř očekávaná varianta. V rámci cloudového businessu to vnímám jako takový standard. Virtuální server si můžete „rezervovat“ na určité časové období a tím si snížíte jeho měsíční cenu. Uvážete se ke konzumaci po určitou dobu (většinou bývá jeden až tři roky) a pomocí této metody dojde ke snížení měsíční ceny provozovaného serveru. Pro cloudového providera to znamená jistotu příjmu, která vede k lepší ekonomické stabilitě. Zároveň lze lépe plánovat hardwarové zdroje samotného cloudu. Jde vlastně o takový obdobný typ věrnostních programů, které známe z běžného života. Slevy se u většiny pohybují i v řádech desítek procent, tudíž pokud víte, že Vámi vytvořené virtuální servery budou sloužit po delší čas, rozhodně neváhejte a jejich výkon si rezervujte.

Sleva na základě celkového objemu

S touto slevou jste se zajisté už mnohokrát setkali. Pokud utrácíte velké finanční zdroje, zájem společnosti si Vás udržet, jako zákazníka, bude veliký. Jedním ze způsobů, jak toho docílit, může být poskytnutí tzv. „velkoobjemové slevy“. Sleva je cílena především na dlouhodobý či projektový business. Většinou má tento typ slevy úspěch převážně v enterprise segmentu, kde může být pro zákazníka cesta zpět velice náročná či v některých případech až nereálná. A právě za podstoupení těchto rizik společnosti dostávají „kompenzaci“ v podobně slevy na základě celkového objemu. Zkrátka čím více toho máte, tím nižší cenu za jednotku dostanete. Je však potřeba správně pozicovat slova „velký objem“. Například pro zajímavost někteří poskytují tu nejnižší procentuální slevu od 500 000 dolarů a výše. O dalších stupních se už nemá smysl zmiňovat.

Sleva dle partnerského levelu

Partneři bývají pro mnoho cloudových providerů stěžejní. Díky nim dokáží nabízet různé rozšířené služby a produkty, například formou market place, a tím tvoří i značnou část jejich obratu. Snaha providerů je tedy si je udržet a společnými silami rozvíjet další business. Jedná se však ale o jediný benefit, který koncového zákazníka většinou ani nezasáhne. Tudíž nemusí být z pohledu zákazníka tolik zajímavý.

Sleva za zvolenou lokalitu

Další z možností, jak ušetřit finanční prostředky, představuje výběr vhodné lokality. Cloud už dávno není pouhou výsadou Spojených států či Evropy. Jeho části a infrastrukturu nalézáte po celém světě. Asi není překvapivé, že se cena provozu, např. v Indii, bude lišit s cenou v rámci Evropy. Cloudy jsou stále obsluhovány lidskou silou, kde je cena tohoto parametru po celém světě odlišná a různorodá. Z pohledu zákazníka to může být benefit, avšak i nevýhoda. Při Disaster Recovery může právě mezi různými datacentry po světě vnikat značná cenová nerovnováha, a to se jeví jako zbytečná komplikace z pohledu plánování ekonomických zdrojů na tyto služby. Existují však cloudový provideři, kteří toto riziko berou na sebe a nabízí jednotnou cenu bez ohledu na zvolenou lokalitu.  Máte-li tedy systémy či data, kde nevadí latence vzniklá geografickou vzdáleností a nevadí Vám, že se vždy na uložená vztahují zákony dané země, kde se nachází, využijte tohoto benefitu a snižte si tak náklady na provoz pouhou změnou lokality.

Sleva za délku provozování VM vdaném měsíci

Pomalu se dostáváme k té zajímavější části, která už je spojena především s cloudovými benefity v podobě flexibity či PAYG (= Pay As You Go) konzumací. Někteří provideři nabízí možnost si lehce korigovat cenu v závislosti na délce provozu daného virtuálního serveru v určitém měsíci. V praxi to znamená, že čím déle Vám virtuální server běží, tím dostáváte nižší cenu za následující hodinu provozu. Sleva cílí především na dlouhodobý business a snaží se zákazníka udržet co nejdéle s nejmenším možným počtem zásahů do konfigurace. Pokud virtuální server spustíte a necháte jej týdny, měsíce či roky ve stejné konfiguraci, postupně se Vám bude cena za každou další hodinu lehce snižovat. Sleva zaujme pouze profilovanou skupinu a typ lidí. Například si myslím, že vývojáři tento benefit nikterak neocení.

Sleva za měsíční fakturaci, oproti hodinové

Cloudový provideři většinou nabízí dvě ceny za stejnou službu – hodinovou a měsíční. Pokud si však myslíte, že pouze jednoduše vynásobíte cenu za hodinu počtem hodin v daném měsíci a vyjde Vám finální cena, jste na omylu. Kvůli tomu, aby provider mohl být konkurence schopný jak pro provoz aplikací dlouhodobých, tak pro vývojové prostředí, kde běží virtuální servery mnohdy pouze několik hodin a následně se smažou, musí k ceně za obě jednotky přistoupit více sofistikovaně. Z tohoto pohledu je pro providera finančně zajímavější, když provozujete více krátkodobých VM na hodinové bázi a pravděpodobnost, že překročíte měsíc je malá. Jde tak čistě o to, jaký typ aplikací a VM se chystáte provozovat a podle toho zjistíte, zda je pro vás tento model vhodný či nikoli.

Sleva za provoz vnočních hodinách

Stejně tak, jako je provoz na dálnici větší ve dne než v noci, i cloudové prostředí je více využíváno přes den než v nočních hodinách. Pro mnoho providerů je to příležitost jak lépe utilizovat hardware i v nočních hodinách. Pro zákazníka je ideální si určit přes API rozhraní čas deploye virtuálních serverů. Tento benefit je typicky ideální pro vývojáře – přes den píší kód a v noci se nasadí virtuální servery, spustí se test, provádí se kontrola a ráno jsou k dispozici výsledky testů. Také stojí k zamyšlení fakt, že noc na světě není „pouze jedna“. Někde slunce svítá, na jiném místě ve stejný čas slunce zachází. Ke zvážení je tedy možnost provozu infrastruktury z míst, kde je noc, když vy máte den. Můžete tím ušetřit značné finanční prostředky bez jakýchkoliv zásahů do systému a povahy aplikací.

Sleva za provoz spare kapacity

Kde je cloud, je i vysoká dostupnost. Při poskytování cloudových služeb je již standardem a naprostou samozřejmostí mít vysokou dostupnost řešenou v rámci infrastruktury. HA kapacita však nemusí být z pohledu providera čistá nákladová položka bez možnosti monetizace. Lze ji využít právě pro provoz spare. Pro zákazníka to však znamená nulovou garanci dostupnosti. I přes to to může být zajímavé pro případy, jako je například testování aplikací. Pro provoz core systémů to ale samozřejmě není. Je to určeno pro systémy, kde není tolik důležitá garance dostupnosti. Rozdíl ceny mezi klasickými VM a VM ze spare kapacity bývá velice výrazný. Někteří cloudový provideři tuto možnost nenabízí formou slevy, avšak mají vyprofilovaný samostatný produkt „VM Spare kapacita“.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že slevy cloudových providerů jsou zajímavé, avšak je za potřebí abyste si sami našli tu, kterou využijete nejvíce. Věřím, že si každý z Vás vybere a díky tomu dokáže ještě lépe optimalizovat své finanční zdroje při provozu cloudových služeb.