Nastartujte moderní vývoj ve vaší firmě s VMware Tanzu

Stále více firem opouští v rámci optimalizace monolitický přístup k aplikacím. Aktuálními trendy jsou mikroslužby (microservices) a kontejnerizace, které přináší možnost posunout přístup k vývoji do DevOps režimu. Jeho hlavními pilíři jsou důraz na automatizaci, kontinuální integraci a dodávání (CI/CD). Cílem je dosažení stabilnějších softwarových iterací a celkové zeštíhlení a zrychlení vývojového cyklu.

DevOps je moderní přístup k vývoji.

Kontejnerizace open-source vs. enterprise

Monolitické aplikace provozují velké části architektury na jednom nebo více virtuálních (případně fyzických) strojích. Aplikační stack byl typicky třívrstvý (web, aplikace a databáze). Oproti tomu architektura na principu mikroslužeb rozděluje velké aplikace na menší celky. Díky tomu je možné aktualizovat jednotlivé aplikační komponenty nezávisle na zbytku. Kontejnerová infrastruktura je pro tento moderní přístup ideální, protože kontejnery poskytují konzistentní a izolované prostředí pro běh jednotlivých částí aplikace.

Kontejnery samotné (např. kontejner běžící v Dockeru) nemohou mít vysokou dostupnost. Představit si to můžete jako orchestr bez dirigenta. Ve světě technologií je oním dirigentem open-source systém Kubernetes, který nad kontejnery přidává orchestrační vrstvu zajišťující jejich hladký provoz. Pokud dojde k nějakému výpadku, zjedná orchestrace autonomní nápravu do požadovaného stavu. Náročnost workloadů může kolísat, avšak orchestraci K8s lze nakonfigurovat tak, aby při zatížení došlo k autonomnímu horizontálnímu škálování – tedy přidání dalších přednastavených kontejnerů.

Implementovat, nastavit a spravovat Kubernetes “od nuly” v režimu open-source je však celkem složité, proto je dnes výhodné pro rychlejší a kontrolovanější správu K8s prostředí použít dodatečné nástroje jako je např. Rancher. Pokud vaše firma nechce/nemůže využít open-source nástroje, představuje alternativu hotové enterprise řešení jako je rodina produktů VMware Tanzu.

Jaké jsou výhody sady VMware Tanzu a jak začít?

Název Tanzu je sám o sobě celkem zajímavý (odkaz VMware blog). Svahilsky to znamená větve a v japonštině se jedná o speciální skříň, která obsahuje mnoho šuplíků i skrytá místa pro uchování cenností. Firma VMware tímto názvem opatřila široké portfolio produktů, které lze vnímat jako komplexní výrobní linku pro moderní aplikace. Jak můžete s VMware Tanzu nejjednodušeji začít?

VMware Tanzu nebylo nikdy jednodušší začít konzumovat. Základní kámen Tanzu portfolia je K8s runtime jménem VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG). Ten může být konzumován jako součást běžného vSphere prostředí pokrytého licencí VMware vSphere Enterprise Plus.

Jan Chlápek, Geetoo VMware Team Leader
VMware Tanzu Kubernetes Grid je ideální volba pro firmy, které již pracují s produkty VMware

TKG je ideální pro organizace, které již provozují nebo plánují provozovat svou infrastrukturu na technologiích od VMware, případně potřebují provozovat kontejnerové aplikace ve velkém měřítku napříč multicloud prostředím. K tomu se TKG díky svému cloudově-agnostickému přístupu skvěle hodí. Jak již bylo naznačeno s TKG se můžeme setkat ve dvou odlišných kabátech:

  • Tanzu Kubernetes Grid Service (TKGs) je optimalizovaný pro ekosystém VMware. Jeho hlavní výhodou je jednoduchá instalace a integrace s VMware infrastrukturou. Těsné spojení s produkty VMware však může znamenat omezení pro organizace, které chtějí využívat různé cloudové nebo kontejnerové platformy od různých poskytovatelů služeb, či hyperscalů.
  • Tanzu Kubernetes Grid Multicloud (TKGm) poskytuje flexibilitu pro organizace, které potřebují provozovat Kubernetes cluster na více cloudových platformách. TKGm je cloudově-agnostický a umožňuje snadno migrovat aplikace mezi různými cloudovými poskytovateli. To je ideální pro hybridní nebo multicloudové scénáře. Nicméně, konfigurace a správa TKGm může být náročnější a vyžaduje více práce a zkušeností. TKGm také může vyžadovat složitější integraci s konkrétními funkcemi a službami jednotlivých cloudových poskytovatelů.

Volba mezi TKGs a TKGm ve finále závisí na konkrétních potřebách a strategii vaší organizace. Co když však VMware nepoužíváte, nemáte potřebné licence či know-how?

Doporučuji oslovit VMware Cloud providery jako např. Geetoo, kde je v dnešní době možné VMware Tanzu Kubernetes Grid konzumovat formou KaaS (Kubernetes as a Service).

Jan Chlápek, Geetoo VMware Team Leader

K8s jako služba (KaaS)

Nedisponujete licencí VMware vSphere Enterprise Plus, protože je pro vás (finančně?) nevýhodná, nebo vaši technici nemají dostatečné znalosti, abyste si zajistili provoz a údržbu in-house? Odpovědí může být Kubernetes as a Service (KaaS).

Jedná se o moderní přístup k provozování a správě kontejnerových aplikací. Princip spočívá v tom, že poskytovatel cloudu, jako je například Geetoo, nabízí plně spravované Kubernetes prostředí, které umožňuje vývojářům nasazovat, spravovat a škálovat své kontejnerové aplikace bez nutnosti se starat o infrastrukturu pod nimi. To zahrnuje aspekty jako instalace, konfigurace, monitorování a údržbu K8s clusteru.

Uživatelé mohou využívat všechny výhody Kubernetes, jako jsou orchestrace kontejnerů, automatické škálování a load balancing, aniž by museli mít hluboké znalosti o provozování a správě infrastruktury. Tím se zjednodušuje a urychluje vývoj a nasazení aplikací, což v konečném důsledku zvyšuje produktivitu a snižuje náklady spojené s provozem kontejnerových aplikací. Díky tomu může i uživatel bez licence VMware vSphere Enterprise Plus využívat VMware Tanzu Kubernetes Grid prostřednictvím KaaS služby poskytované VMware partnery.

KaaS. Kubernetes as a Service

Závěr

Každý zákazník je unikátní a má své jedinečné potřeby. Rozhodnutí mezi open-source a VMware Tanzu tedy musí dané potřeby reflektovat a měla by mu předcházet důkladná analýza. Potřebujete jednoduchou a dobře integrovanou platformu pro Kubernetes a využíváte technologie od VMware? Tanzu může být ideální volbou, jelikož přináší celou řadu výhod, které mohou usnadnit a zefektivnit vaši práci s Kubernetes:

  • Snadnější instalace a správa: VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG) zjednodušuje proces instalace a správy Kubernetes pomocí automatizace, což usnadňuje i začátečníkům.
  • Standardizace a konzistence: TKG poskytuje standardizované instalace Kubernetes, což zajišťuje konzistenci v rámci různých clusterů.
  • Integrace s ekosystémem VMware: TKG je plně integrován s dalšími produkty od VMware, což zjednodušuje provozování kontejnerů v prostředích, které již využívají VMware.
  • Aktualizace a patch management: TKG umožňuje jednoduchou správu aktualizací a oprav Kubernetes clusteru, což zajišťuje bezpečnost a aktuálnost.
  • Podpora pro hybridní a multicloudová prostředí: TKG lze nasadit v různých prostředích, což dává organizacím flexibilitu v provozování aplikací.
  • Škálovatelnost a výkon: Integrace s VMware technologiemi umožňuje vysoký výkon a škálovatelnost pro běh kontejnerových aplikací.

Preferujete-li naopak větší flexibilitu a máte dostatečné know-how pro správu open-source K8s, může být toto řešení pro vás vhodnější. Případné můžete K8s konzumovat jako službu (KaaS). Vždy je ale dobré konzultovat svou strategii s experty, kteří mají hluboké znalosti dané problematiky. U nás v Geetoo je tato odbornost podpořená certifikací VMware Master Service Competency v oblasti Cloud-native, kterou se pyšníme jako jeden z mála providerů ve střední Evropě.

Martin Javorský, Geetoo Chief Technology Officer

Stack VMware Tanzu produktů je velice bohatý a komplexní a v příštím článku se podíváme na zajímavé zástupce produktového portfolia do hloubky.