Všichni tu umřeme… a nebo taky ne a porosteme

Za svůj život jsem už něco zažil… sice tvrdím, že mi je 26 let (a dvě ženy tomu ještě doufám věří :)), ale realita je jiná. Nicméně to, čeho jsme byli svědky v České republice a po celém světě, bylo novou situacé pro mě a pro nás všechny. Myslím tím pandemii koronaviru. Rozhodl jsem popsat mé vnímaní nastalé situace a dát vhled, jak naše firma a naši zákazníci reagovali. Není to návod, jen malá úvaha nad hrou osudu posledních měsíců.

Dějství první – nevíte… vlastně vůbec nic nevíte

Zažili jste to sami… nová situace, v té době docela vážná, neznámá. To první co se stalo, že všichni začali až neuvěřitelným způsobem sledovat zprávy a záplava novinářských informací byla neuvěřitelná. Dokonce zprávy o Covidu předčily mnohonásobně krát v počtu článků a informaci všechny ostatní krize za poslední dobu… Ebolu, AIDS, finanční krizi, atd. S odstupem času nutno podotknout, že drtivá většina zpráv byly domněnky, úvahy. Nebylo mnoho informací, které by jasně indikovaly, co máme čekat. Upřímně musím říci, že produktivita výrazně klesla… zákaznici přestali mít čas cokoliv rozjetého řešit, nebyl prostor na rozvoj businessu, dlouhodobých projektů… v prvních dnech se prostě svět “zastavil” a řešil se Covid. Z extrému do extrému, od: “co s námi bude, všichni tady umřeme”, až po: „dokud nezačnou lidé vynášet televize z vyrabovaných obchodů, jsem v klidu, stejně je to hoax jako přistání na Měsíci” – citát mého kolegy :).

Dějství druhé – začínáte jednat

Začnete plánovat business a připravovat se na nejhorší… aneb jak řekla Maya Angelou: “Hoping for
the best, prepared for the worst and unsuprised by anything in between.” První a relativně rychlé rozhodnuti, které jsme ve firmě udělali – plošný homeoffice, zákaz vstupu do kanceláří, pokud se nenahlásíte, nestýkat se. Prostě chcete, ať to nejcennější, co máte ve firmě – lidi – je “ochráněné” a tedy produktivní, schopné dělat své činnosti, a tedy vydělávat peníze firmě.

Cash… to je to, co víte, že budete potřebovat, pokud se připravujete na nejhorší. Projeli jsme si náklady, identifikovali pár věcí, kde by se dalo ušetřit. Tím, že náš Geetoo business je založen na službě, měsíční konzumaci a tedy i platbě (a to jak na vstupu – náklad, tak i na výstupu – příjem) byla pro nás situace v mnohých ohledech jednodušší… žádný projekt se nám nezastavil, zákazníci stále potřebují své IT a cloud služby – nejsme závislí na jednorázových velkých platbách od zákazníků.
Potud dobré. Nicméně si uvědomíte, že v portfoliu zákazníků máte firmy, jejichž business se zastavil… a to doslova, např. eventové agentury. Začnete řešit a přemýšlet nad případnou platební neschopností zákazníků, nad případnými odchody – cloud je krásný v tom, že získáte maximální flexibilitu v rozšiřovaní prostředků přesně dle vašich IT a byznysových potřeb, ale tuto flexibilitu máte i naopak – je jednoduché prostředky snížit, případně úplně odejít.

Dějství třetí – fungování firmy

Znáte to sami –  v normální době je naplánovaný meeting třeba na 14:00. Ano, ve 14:00 je většina účastníků okolo zasedačky, ale… je potřeba uvařit
kafe, někdo se opozdil, protože zrovna popeláři blokovali silnici atd., a meeting začne 14:05, 14:10. Tohle se změnilo s homeofficem, samo od sebe. Meeting ve 14:00 začal ve 14:00, přesně a byli tam všichni. Nikdo si nedovolil být o trochu později, prostě to najednou šlo. Proč? Nevím, ale asi jednoduše profesionalita, nechtít, aby ostatní museli čekat na telefonu.

Chod firmy se musí změnit. Co se osvědčilo? Rychlý 30 min sync call hned ráno, doporučuju minimálně na začátek, na prvních pár týdnů. Nastavte si krátkodobé operativní cíle, které budou směrovat jak k věcem, které se týkají standardní agendy firmy, ale také právě ke krokům, kdyby situace přecházela do krize – tedy body ohledně příjmů, výdajů, portfolio (z důvodu jiných potřeb zákazníků některé služby a produkty budou více či naopak méně žádané s nastalou situaci), personální otázky a tím myslím hlavně motivaci lidí, atd. Pro strategičtější záležitosti, dlouhodobé projekty doporučuju zachovat stávající formát dedikovaných schůzek a nezahrnovat je do ranních sync schůzek, jinak ztratíte focus na operativu i na strategii.

Jako vždy, speciální kategorie jsou lidi, jejich focus a motivace. Každý potřebuje trochu jiný přístup a v době Covidu a změněných postupů o to víc. V týmu máte lidi, kteří “umějí” být na homeofficu a pracovat samostatně, ale i lidi, kteří se to musí naučit. Je potřeba s nimi být o to víc v kontaktu a mluvit s nimi. Prostě budete na telefonu skoro neustále. Schválně, nechte si od vašeho Teams či Zoom administrátora vyjet počet hovorů, videohovorů a chat zpráv za jednotlivé lidi… docela zajímavá statistika (ale pozor, nepoužívat jako kritérium “pracoval/nepracoval”… o tomto vám to nic neřekne).

Dějství čtvrté – byznys a byznys vs. pomáhat

“Jaký byl dopad na váš business s Covidem?” Tuhle otázku dostanu při každé externí schůzce. Opravdu každé. A myslím, že vy ji dostáváte také. Jaký byl tedy dopad na business? Ano, někteří zákazníci nám odešli, někteří zákazníci ponížili své zdroje – a možná i tímto jsme zákazníkům díky cloudu pomohli v této době, měli tu možnost snížit prostředky a tudíž i výdaje tak, aby vůbec přežili. Na druhou stranu jsme zaznamenali zvýšený narůst poptávek po cloudovych službách – z jedné strany od stávajících zákazníků, kteří potřebovali posílit svůj online business či kapacitu pro interní fungovaní firmy, z druhé strany noví zákazníci, kteří nechtěli vydávat jednorázově capexové náklady na projekty a raději zvolili bezpečnější variantu v opexové konzumaci služeb a prostředků.

A nad tím vším stoji snaha pomoci. Strašně se mi libí, jak český národ je schopný se v dobách krize (a ano ještě v době probíhajícího MS v hokeji :)) semknout, snažit se pomoci. Tak to bylo i u nás, jak interně ve firmě, tak firma směrem ven. Každý a opravdu každý se snažil pracovat na 110 %, lidé více vystupovali ze svých rolí a sami se snažili dělat i něco navíc mimo jejich primární pracovní zařazení. A směrem ven Geetoo také pomáhalo. Nešili jsme roušky, to ne, ale když přišel náš zákazník, že nabídne službu Fraus.cz všem dětem zdarma, my jsme se připojili s prostředky cloudu. Když se celý národ stěhoval na homeoffice, my jsme nabídli bezpečné připojení přes VDI zdarma. Mnoha zákazníkům jsme posunuli nutnost platit po nějakou dobu či posunuli splatnost faktur. A já osobně? Ani v téhle době jsem nezapomněl pravidelně podporovat dobročinné projekty.

Dějství páté – cválat na koni s dívkou svých snů do zapadajícího slunce a k zářným zítřkům 🙂

Znáte ty filmy, které končí takto, trochu kýčovité, ale tam to patří. Nemyslím si, že jsme ještě na konci, stále tu Covid máme, paradoxně jako na začátku stále nic nevíme, asi jsme si vice zvykli a svět se pomalu vrací k normálu. Takže suma sumárum doposud… Geetoo i v těchto dobách výrazně roste. A to nejen z pohledu finančních čísel, ale z pohledu procesů, lidí, fungovaní firmy, osobnostně a businessově povyrostli lidé ve firmě. A jsem za to moc rád. Ale upřímně? Příště bych raději rostl bez pandemie.