textový blok zarovnaný na střed

Vysoká dostupnost

Základní definice Cloud Computingu říká, že všechny technologie, ze kterých je cloud postaven, jsou navzájem zástupné.Vysoká dostupnost neboli HA (High Availability) režim, značí systém bezvýpadkové služby. Bezvýpadkovost služby je definována termínem SLA (Service-level Agreement). To udává, kolik času může maximálně zabrat výpadek z celkového času užívání služby – tedy za měsíc. Systém zajištění je definován dvěma a více fyzickými hosty, které jsou mezi sebou propojené a tvoří tak cluster. Ten tak zajišťuje nepřetržitost datového provozu (= servery a další komponenty clusteru jsou redundantní). Nad servery běží virtualizační software, který hosty propojí a tvoří z nich jednolité prostředí, které se poté virtuálně rozdělí virtuálním firewallem na potřebný počet virtuálních serverů, takzvaných VM (Virtual Machines). V praxi to znamená, že se hosty propojí a tvoří tak clustery, na kterých si plovoucí VMka vybírají, kde zrovna poběží. To celé zajišťuje virtualizační platforma. V Geetoo je využívána virtualizační platforma společnosti VMware, enterprise řešení a špička v tomto oboru na celém IT trhu.

Typy zapojení clusteru v režimu HA

2 sloupce
text s mezerama po stranách

Active/Passive

Active/passive značí typ, kdy je produkční prostředí spuštěno na jednom fyzickém serveru. Druhý fyzický host je připojen do clusteru jako redundantní prvek, který čeká jako záložní zařízení a virtuální server se na něm spustí v případě výpadku (v cloudu se VM při výpadku restartuje na jakémkoliv jiném fyzickém hostu z celé farmy).
Produkční prostředí může být při výpadku nedostupné maximálně v řádu jednotek minut. Vše je plně automatizováno.
Tento model je vhodný pro většinu produkčních prostředí z důvodu ceny a podpory aplikací.

text s mezerama po stranách

Active/Active

V tomto typu běží produkční prostředí (virtuální servery) na dvou nebo více fyzických serverech současně s tím, že jsou mezi sebou virtuální servery (Virtual Machines) replikovány. Z tohoto důvodu musí být k tomuto režimu uzpůsobené (= musí podporovat HA režim) i samotné aplikace, která v prostředí běží.
V případě výpadku hostu je funkce okamžitě spuštěna na hostu jiném.
V praxi to vypadá tak, že každé VM má svou repliku, která se neustále synchronizuje. Za předpokladu výpadku jednoho VM běží produkční prostředí stále na druhém virtuálním stroji, který je totožnou replikou.
Tento typ je vhodný pro zařízení, která potřebují neustálou dostupnost z důvodu „Mission Critical“ dat. Cenově je řešení náročnější, než HA typ active/passive.


šedé pozadí
textový blok zarovnaný na střed

Využití HA typů v Geetoo

V Geetoo využíváme těch nejkvalitnějších technologií (hardware od společnosti Hewlett Packard, virtualizaci od společnosti VMware), abychom dokázali zajistit co nejvyšší možné SLA (Service-Level Agreement). V prostředí Geetoo Cloud Compute (a dalších služeb) využíváme běžně typ HA active/passive, který umožňuje chod veškerých aplikací a při možném výpadku je migrace virtuálních prostředí automatizovaná.
Typ zapojení HA active/active je na individuální domluvě se zákazníkem. Naši specialisté vám poskytnou konzultaci a řešení vymyslí na míru tak, aby měla služba vyšší SLA, než je standartních 99,99 %.