místo pro obsah - krátke

Ekonomická efektivita v cloudu

Cloud Computing je ekonomicky efektivní v mnoha aspektech. Jedním je placení dle reálné konzumace, druhým je fakt, že cloudové prostředí providera je tak velké, že zákazník čerpá z jeho objemových slev. Navíc, některé SW licence jsou pro cloud providera cenově výhodnější než klasické licence.

textový blok zarovnaný na střed

Porovnávejte porovnatelné

Při porovnávání On-Premise řešení a cloudu je důležité porovnávat stejné prvky. Zákazníci často srovnávají nákup fyzického serveru s cloudovým prostředím a cenově jim to nevychází. To se samozřejmě může stát. Často je to způsobeno porovnáváním neporovnatelného.

Infrastruktura

Je třeba si uvědomit, že IT infrastrukturu nestavíte na jednom „holém“ serveru, ale na dalších prvcích, jako je virtualizace, softwarové licence, ale hlavně je třeba započítat člověka, který se o server bude starat.
Dále je důležité místo, kam server umístíte, které obnáší opět další potřeby.
Pokud budete server hostovat u sebe, měli byste mít vyřešené klimatizování, redundantní elektřinu (je třeba započítat i náklady za odběr energie), síťovou infrastrukturu a navazující zabezpečení.
Další z věcí je storage, bez které si infrastruktura neobejde, a networking, kterým se celý hardware propojí.
Pokud porovnáváme cloudové prostředí a On-Premise, je nutno podotknout, že v ceně cloudu nemáte k dispozici jeden server, ale režim vysoké dostupnosti (HA – High Avalability), který je vázán na celou formu fyzických serverů a pole storage. V tom případě je třeba započítat i do On-Premise řešení více fyzických hostů tvořících cluster/y (závisle na velikosti infrastruktury) pro zvýšení dostupnosti produkčního prostředí.

Investice versus opexové náklady

Dalším aspektem, který je třeba porovnat, jsou investice. Pokud si stavíte řešení sami, musíte si rozvrhnout jednorázovou (capex) investici na časový úsek a tím pádem budete nakupovat takový hardware, jaký nebudete nějakou dobu aktuálně potřebovat v takové míře (tím pádem vám bude část řešení „ležet ladem“). V rámci cloudu je tomu jinak. Využíváte pouze reálné parametry s mírnou rezervou a vše platíte opexovými náklady na měsíční bázi. Často v cloudu můžete využívat platební model PAYG (Pay-As-You-Go), díky kterému platíte ještě přesněji za spotřebované zdroje.

S čím je také nutno počítat, je porovnávání technologických kategorií, které se velmi liší kvalitou a cenou. Je mnoho technologií z řad Low-End, které jsou cenově velmi dobře dostupné, ale k tomu se váže kvalita a výkon – jak hardware, tak software, včetně virtualizační platformy. Geetoo Cloud je postaven na High-End technologiích od společností Hewlett Packard Enterprise (hardware), VMware (virtualizace) a Veeam (zálohování).