místo pro obsah - krátke

Migrace do cloudu

Migrací do cloudového prostředí získáváte vyšší flexibilitu než u klasického On-Premise řešení. Zároveň zvyšujete efektivitu svého IT. Důvod je jednoduchý. Parametry cloudu, včetně softwarových licencí, konzumujete formou služby na měsíční bázi. Nemusíte tím pádem plánovat natolik dopředu a počítat s neočekávanými změnami. Konfiguraci parametrů můžete kdykoliv změnit (ať už parametry služby navýšit nebo je ponížit). Proces migrace do cloudu vyžaduje pečlivé zvážení veškerých podmínek, které je často potřeba podstoupit.  

textový blok zarovnaný na střed

Vyhodnocení vlastní infrastruktury

Zhodnoťte aktuální investice do vlastní infrastruktury, včetně softwarových licencí a nákladů na provoz. Dále zanalyzujte potřebné kroky pro migraci do cloudu. Tímto získáte detailní obrázek toho, co pro vás migrace obnáší a zároveň, jaké výhody to s sebou může přinést.
Pro některé typy firem znamená tato cesta obrovský přínos v podobě řešení, které by pro ně bylo v On-Premise lokalitě nemožné.

Aplikace

Zanalyzujte aplikace, které byste chtěli provozovat v cloudu, potvrďte si jestli je tyto aplikace možné v cloudu provozovat a co vše migrace obnáší.
Typů migrací aplikací do cloudu je více a je třeba zvážit, jestli je pro vás možnost vhodná. Dalším případnou variantou může být volba jiného cloudového řešení, například Hybrid Cloud nebo Private Cloud.

Migrace aplikací do cloudu

Přímá Migrace
Aplikace se převádí z datového centra do cloudu v takovém stavu, jakém je utvořená. Už je psána tak, aby byla její funkčnost v cloudu zachována bez jakéhokoliv omezení.

Přepis aplikace pro cloud
Tento krok je zdaleka složitější, a ne vždy se něj vyplatí pouštět. Záleží, jestli je aplikace opravdu nutná nebo jsou k dispozici aplikace stejného charakteru, například od jiného výrobce.
Pokud jde o vlastní aplikace, je potřeba je zanalyzovat a optimalizovat pro cloudové prostředí.

Výběr cloudové služby

Cloud Compute
Tato varianta je nejznámějším modelem ze světa cloudu. Cloud Compute/Cloud Computing/Cloud je řešení, které běží na sdíleném hardware. Díky tomu je nejflexibilnější a dá se velmi snadno škálovat. Zákazníci jsou od sebe odděleni virtuálním firewallem a tím pádem není možné, aby mohl jiný zákazník do vašeho prostředí vidět nebo vstupovat.  
V rámci velikosti prostředí se jedná o nejlépe zabezpečené prostředí (i když bereme v potaz On-Premise).

Private Cloud
Jedná se o variantu cloudu s dedikovaným hardware, který je vyhrazený přímo pro vás a není sdílen s ostatními zákazníky. Toto řešení je taktéž flexibilní a škálovatelné, ale konfigurace se vždy váže na parametry fyzických komponent.

Hybrid Cloud
Tento model je kombinací sdíleného cloudu a privátního cloudu nebo On-Premise řešení. Momentálně je to nejčastěji používaná varianta cloudu.

Stanovení parametrů služby

Jakmile jste se dostali do bodu, kdy víte, že pro vás bude cloud přínosný, zbývá už poslední krok. Tím je určení velikosti prostředí a jednotlivých parametrů.
Parametry cloudu jsou vždy virtuální, a tak je může mít každý cloud provider jinak výkonné (tím jsou míněné převážně virtuální disky a virtuální procesory, ale může se to týkat i paměti vRAM). V tomto případě je dobré brát i ohled na tzv. background, který běží v pozadí za virtuálním prostředím, tedy fyzický hardware a virtualizace. O tomto tématu se často nemluví, ale virtuální výkon záleží na komponentech cloudového prostředí. Často jsou cloudy stavěné na low-end technologiích s udávanými výkony, které nemohou být v žádném případě dodržené.

Demo prostředí

Cloud provider by vám měl dát možnost si prostředí otestovat v rámci trial verze (dema), které běží na totožném hardware a virtualizaci, jako prostředí ostré. V tomto prostředí si můžete udělat analýzu výkonu a síťování (tzv. benchmark). Díky tomu zjistíte, jaký reálný výkon je vám dodavatel schopen poskytnout za danou cenu.  

vCPU
Standardně se udává po 1GHz. 1vCPU se tedy rovná jednomu GHz.
Selským rozumem by měl být výkon 1GHz stejný pro každý procesor. Bohužel tomu tak není. Vždy záleží na fyzické komponentě. Je nespočet druhů procesorů, ze kterých se po virtualizaci stávají procesory virtuální.

vRAM
Velikost vRAM je uváděna v jednotkách GB.
Zásadní informace, kterou byste měli znát u vRam, a která vám garantuje její výkon, je rozdíl mezi dedikovaným řešením – kdy máte garantovaný výkon vRAM, a tzv. Over Provisioningem, kdy je paměť sice rezervovaná, ale nikdy není agregována v poměru 1:1, abyste měli 100% jistotu výkonu, který jste zvolili v konfiguraci. Tato informace nebývá veřejná, a tak je dobré se informovat u dodavatele napřímo.

vHDD
Velikost vHDD je běžně uváděna v jednotkách GB.
Dalším velmi významným aspektem virtuálních disků je rychlost. Disky se často dělí na jednotlivé Tiery – od NL-SAS po SSD. Na druhou stranu je čím dál častějším trendem využití All Flash storagí a tak se stává Tier druhu disků jednotný. Reálně to neznamená, že byste měli jednu rychlost disku za jednotnou cenu (přesto, že se to tak v některých případech může jevit), ale disky se dělí na dané rychlosti podle jednotky IOPS (= input/output operations per second). Zjistěte si tedy kolik IOPS jednotlivé tiery poskytují, a že se za nimi neskrývají žádné skryté poplatky.

Volba správného partnera

Partnera určitě volte podle referencí a dalších sekcí vykazující dobré zkušenosti a spokojenost zákazníků.

Zásadní je však přístup k vám, jakožto zákazníkům, a umění pomoci s daným problémem. Následně by měl umět připravit takové řešení, které má své opodstatnění.