místo pro obsah - krátke

Zabezpečení Geetoo Cloudu

Zabezpečení Geetoo cloudu je strukturováno na několik sekcí. Počínaje datacentry, která jsou vybavena bezpečnostní strukturou, která chrání přístup k jednotlivým sálům, po záložní systémy a zařízení, redundantní prvky hardware a softwarovou ochranu. Celá zařízení jsou postavena na enterprise a certifikovaných řešeních.

textový blok zarovnaný na střed

Datacentra

Výběr Geetoo datacenter je vždy vymezen bezpečnostními Tiery s maximálním zabezpečením. Naše datacentra mají vždy minimální úroveň Tieru stupeň 3. Reálně využíváme Tier 3+.

Plusové značení se v oficiálních dokumentech často nepoužívá, ale značí to velmi důležitou redundantní větev elektrické sítě. Ta je vždy umístěna z opačné strany budovy než větev první.  Tato síť je vždy od jiného poskytovatele elektřiny. Stejně je tomu s konektivitou do internetu.

Dalším faktorem zabezpečení energie jsou záložní UPS baterie, které nastupují ihned při možném výpadku elektřiny. UPS zásobují datacentrum do doby, než se spustí diesel agregát (zpravidla nástup 1-2 minuty), který může fungovat neustále.

Záložní zařízení datacenter:

·      Elektřina v režimu N+1.

·      Klimatizace v režimu N+1.

·      Diesel Agregát v režimu N+1.

·      Hasící zařízení inertním plynem FM-200

·      Uzamčené sály se čtečkou krevního řečiště z prstu.

·      Neustálý monitorovací dohled a securitní služba.

·      Samostatně uzamčené veškeré racky v sálech.

·      Přístup do areálu datacentra umožněn pouze povolaným osobám, popřípadě na udělenou výjimku pod           dohledem.

Přečtěte si více o našich datacentrech.

Hardwarové zabezpečení

Naše architektura je postavena na Enterprise řešení od Hewlett Packard Enterprise a všechny komponenty jsou redundantní.
Záložní jsou i veškeré síťové spoje a switche.

Softwarové zabezpečení

Geetoo prostředí je zabezpečeno virtuálním firewallem VmWare NSX Edge, Enterprise řešením. Dalším prvkem je AntiDDos ochrana, která dokáže rozpoznávat a filtrovat podezřelé toky dat.
Dále využíváme v Geetoo Cloudu AntiMalware ochranu od společnosti Trend Micro. Tato řešení jsou vázána na jednotlivá virtuální datová centra a je tak zapotřebí je vybírat individuálně.
 
Přečtěte si více o našich technologiích.

Bezpečnostní centrum

Přečtěte si o Geetoo bezpečnostním centru, souladech s právními předpisy a dalších bezpečnostních prvcích z hlediska legislativy.