místo pro obsah - krátke

Cloud Backup neboli zálohování do cloudu

textový blok zarovnaný na střed

Čím dál větším trendem v rámci zálohování je backup do offsite lokality. Zálohováním do cloudu můžete dosáhnout značné finanční úspory a zároveň je to nejbezpečnější varianta.  

Nejbezpečnější řešení zálohování.

Díky zabezpečení celého cloudového prostředí se jedná ve většině případů o bezpečnější variantu než na půdě On-Premise.

Snížení nákladů

Je třeba si určit kdy se vyplatí zálohovat do cloudu a kdy nikoliv.

Cloud Backup by měl být umístěn na High-End technologiích, tedy na technologiích velmi vysoké úrovně, popřípadě edice enterprise. Tímto způsobem, a samozřejmě dalšími prvky, dokáže poskytovatel udržet takové SLA, jaké udává ve smlouvě. (Více informací o SLA a HA režimu naleznete v článku Vysoká dostupnost).
Pokud budete porovnávat neporovnatelné, tzn. Low-End technologie s profesionálním řešením, o které se nemusíte starat, (jelikož je správa pod záštitou cloudového poskytovatele), po propočtu cena nemusí sedět a cloud bude vycházet nejspíše dráž.
Pokud propočítáte nákup celé technologie, licence zálohovacího software a práci člověka, který vám bude řešení udržovat, vychází cloud výrazně levněji.
Je třeba pouze porovnávat porovnatelné.

Protokoly a zálohovací software

K zálohování se dá přistoupit dvěma způsoby. Můžete zvolit variantu standardizovaných protokolů – například SMB, FTP, NFS a další. Tímto způsobem si vytvoříte vzdálený disk, do kterého ukládáte data.

Další variantou je zálohovací software. Tímto způsobem získáte značné benefity z hlediska automatizace a ochrany dat v rámci různých možných útoků na vaše zařízení – například ransomware.

Dalším benefitem zálohovacího software může být funkce deduplikace (mazání duplicitních dat – nefunguje na úrovni souborů, takže deduplikuje i soubory jako fotografie apod.) nebo wan akcelerace (určité edice zálohovacích software, například Veeam, mají možnost navázat na ssd cache disků na koncovém uložišti a tím pádem se dá mnohonásobně snížit přenosová rychlost zálohování).

Mezi nejznámější zálohovací software patří Veeam, Commvault, Acronis a další.

Ochrana proti ransomware

Některé zálohovací software umí krásně vyzrát nad ransomware útoky. Tyto útoky fungují na principu vniknutí na vaše zařízení (např. přes e-mailový účet, kam vám zašlou zprávu podobnou vašemu bankovnictví. Vy na ni kliknete a útočník získá vaše hesla. Díky tomu si posléze stáhne vaše data a z vašeho zařízení, či uložiště je smaže) a posléze vydírání – „zaplaťte a my Vám data vrátíme“.

Zálohovací software vás může ochránit před oběma variantama útoku.

1.      Útočník se vám dostane do koncového zařízení a smaže data.
Data máte naštěstí zálohována v offsite lokalitě a tím pádem je třeba změnit hesla a být příště více obezřetní. V tomto případě vám pomohla záloha jak skrze protokol, tak skrze zálohovací software.

2.    Útočník se vám dostane skrze hesla až do zálohovacího zařízení a smaže data.
Zálohovací software má tu možnost, že mazaná data ukládají do koše. Do koše má přístup pouze poskytovatel a tím pádem není možné vám ukrást heslo. Data se z koše vrátí zpět do zálohy v tom stavu, v jakém byla.
Pokud je záloha u cloudového poskytovatele, měl by mít další offsite zálohu vašich záloh, tím pádem je o problém méně.