Zálohování v prostředí Geetoo Cloud Compute

V prostředí služby Geetoo Cloud Compute zálohujeme všechny virtuálních stroje (VM – Virtual Machines) v organizaci zákazníka (vDC – virtual Data Center (virtuální datacentrum)) na úrovni virtualizace prostředí. Jedná se o automatizovaný proces probíhající každý den v nočních hodinách a samotné zálohy jsou ukládány standardně po dobu 14 dnů. Na přání zákazníka, můžeme upravit frekvenci i retenci záloh. Aby bylo vše v souladu se základním pravidlem ochrany dat, zálohovaná data ukládáme do sekundární lokality – do datacentra jiného, než kde jsou umístěny produkční servery a data.

 Obnovu VM můžeme provést dvěma způsoby.

Kompletní obnova – Full VM restore

Standardním způsobem obnovy serveru je „kompletní obnova“– Full VM restore, kdy dojde k přepsání stávajícího VM. Můžeme také obnovit VM s jiným názvem a vytvořit jeho kopii ve vDC (např. pro testovací účely). Časová náročnost obnovy se odvíjí, od velikosti zálohovaného VM, proces může trvat několik minut, nebo až několik hodin v případě serveru s velikostí několika terabajtů. Data je nutné kompletně překopírovat ze zálohy na produkční úložiště, až poté je VM dostupné v zákazníkově vDC. V případě obnovy VM do původního umístění bez změny jména můžeme obnovit pouze změněné bloky dat a výrazně tím proces urychlit.

Instant Recovery

Druhým typem obnovy VM je Instant Recovery. Tento způsob umožňuje obnovit či spíše zpřístupnit VM do několika minut bez ohledu na velikost zálohovaného serveru.

Instant Recovery dovoluje vypublikovat a spustit VM v centru vDC přímo ze zálohovacího úložiště bez nutnosti kopírování dat na produkční úložiště. Nejčastěji se využívá pro krátkodobé zpřístupnění VM, bez potřeby kompletní obnovy VM (např. vytvoření kopie smazaných dat, ověření konzistence záloh). VM vypublikované pomocí Instant Recover, můžeme jednoduše ukončit a odebrat z centra vDC nebo v případě, že si chce klient server v prostředí ponechat, můžeme na pozadí spustit proces migrace dat do produkce. Na úrovni virtualizace se začnou přesouvat data ze zálohovacího úložiště na produkční úložiště, aniž by bylo nutné VM vypnout nebo měnit jeho konfiguraci. Vše probíhá na pozadí a klient může v operačním systému nadále pracovat.

Instant recovery má několik omezení:
1. Data jsou fyzicky uložena na zálohovacím úložišti – IOPS výkon (IOPS – čtecí a zápisové operace na disk) je omezen a nedosahuje rychlosti produkčního úložiště.
2. VM, které je zpřístupněno/obnoveno pomocí Instant Recovery, není možné zazálohovat, proto je vhodné Instant Recovery ukončit nebo spustit migraci na produkční úložiště.
3. V případě Instant Recovery obnovujeme VM s názvem „VM_restore“ do vApp_restore, bez konfigurace sítě a daptéru NIC, aby nedošlo ke kolizi IP a MAC adres s produkčním VM.