PCI DSS Compliance

Payment Card Industry Data Security Standard je soubor bezpečnostních standardů v bankovnictví, jejichž hlavním cílem je zabránit únikům citlivých dat o držitelích platebních karet při zpracování karetních transakcí.

Není to jen nutná formalita

Payment Card Industry Data Security Standard je soubor procesních a technických norem, které byly navrženy lídry na trhu karetních transakcí, společnostmi Visa, MasterCard a American Express. Cílem metodiky je zvýšení bezpečnosti platebních karet, eliminace transakčních podvodů, či zneužití platebních údajů. Metodika PCI DSS vychází z norem řady ISO 27000, proto jsme na ad hoc certifikaci připraveni nejen technicky, ale i procesně. 

Na certifikaci o souladu našich interních procesů a technických opatření s PCI DSS v současnosti pracujeme společně s německou pobočkou TÜV SÜD. Zatím tedy disponujeme předběžným prohlášením o souladu s normou a její požadavky plníme jak po stránce procesní, tak po stránce technické.

Cíle PCI DSS Požadavky PCI DSS Naše compliance
Vytvoření a udržování bezpečného síťování Nainstalovat a udržovat firewallové technologie, aby byla data uživatelů platebních karet chráněna a zdržet se užívání tzv. „vendor supplied“ hesel a přednastavených bezpečnostních pravidel Plníme na základě dokumentace ISO/IEC 27001:2014, ISO/IEC 27017:2017 a ISO/IEC 27018:2017
Chránit data držitelů platebních karet Chránit uložená data držitelů platebních karet a šifrovat přenosy dat o držitelích platebních karet po veřejných sítích Plníme na základě dokumentace ISO/IEC 27017 a ISO/IEC 27018:2017
Udržování managementu zranitelnosti Používat a pravidelně aktualizovat anti-virová řešení, vyvíjet a udržovat bezpečné interní systémy a aplikace Plníme na základě dokumentace ISO/IEC 27001:2014
Pravidelný monitoring a penetrační testy Monitorovat privilegované uživatele a procesy s přístupem k datům o držitelích platebních karet, pravidelné penetrační a jiné bezpečnostní testy Plníme na základě dokumentace ISO/IEC 27001:2014, ISO/IEC 27017:2017
Bezpečnostní politika Pravidelná aktualizace interní bezpečnostní politiky a náležité proškolení všech zaměstnanců a externích dodavatelů Plníme na základě dokumentace dokumentace ISO/IEC 27001:2014
Všechny naše certifikáty