Nastartujte svůj vývoj pomocí moderních nástrojů

Poskytujeme Vám nástroje, technologie a znalosti vedoucí ke zrychlení a zjednodušení DevOps strategie pomocí Kubernetes technologií.

Co nabízíme?

01

Hmatatelné zlepšení, ne pouhá teorie

Přinášíme světlo do oblasti DevOps procesů. Pomáháme Vám ujasnit Vaše potřeby a pomocí Kubernetes přinášíme technologie, které jsou skutečným přínosem. Cílem je zrychlení vývoj, pružnější reakce na business požadavky a zlevnění vývoje aplikací.

02

Jak Vám pomůžeme?

Geetoo vstupuje do procesu jako poradce, který vytvoří analýzu stávajícího vývojového a provozního IT oddělení a v návaznosti na to navrhuje způsob provozování Kubernete a návazných technologií. Cílem je připravit provozní oddělení na provozování nových technologií a celkové zlepšení podpory pro vývojové týmy. Pomáháme firmám udržet time to market, snižovat náklady na provoz IT a zlepšujeme její konkurenceschopnost.

03

Důkladná analýza

Zaměřujeme se na provozované technologie a související procesy. Analyzujeme potřeby jak technicky i netechnicky připravit společnost tak, aby byla schopná nasadit a provozovat Kubernetes technologie. Sledujeme a optimalizujeme i procesy mezi provozním a vývojovým oddělení tak, aby se zlepšila spolupráce i komunikace mezi nimi. Dále také zkoumáme a navrhujeme infrastrukturu a spojené virtuální platformy tak, aby maximálně vyhovovaly reálným potřebám vývoje, businessu i samotných aplikací.

04

Kubernetes

Kubernetes vnímáme jako technologické jádro, na kterém je vystavěn dnešní moderní vývoj z pohledu provozu a nasazení aplikace. Firmy nemají vždy jasné, jakém způsobem s Kubernetes správně začít a kudy vést kroky k naplnění cíle mít provozuschopné prostředí Kubernetes. Předáváme best practice při správně, nasazení a integraci Kubernetes do provozního ICT oddělení. Zároveň dáváme doporučení při nasazení hybridních scénářů a zvážení cloudu vs on-premise instalaci.

S čím Vám pomůžeme?

Komplexní analýza

Analyzujeme současný stav Vašich technologií a procesů. Dodáváme vám architektonické návrhy, jak změnit současné technologie a vnitrofiremní procesy pro dosažení lepších výsledků.

Best practise

Předáváme znalosti o Kubernetes a best practice pro jejich provoz. Implementujeme kubernetes do produkčního prostředí včetně nastavení jejich správy a monitoringu.

Testujeme

Ověřujeme a testujeme skrze akceptační scénáře vytvoření, nasazení, otestování a provoz Vašich aplikací 

Technologie, se kterými pracujeme

Nejlepší vizitkou je spokojený klient

Přidejte se ke stovkám firem, které využívají Geetoo cloud k růstu.