místo pro obsah
textový blok zarovnaný na střed


ISO 9001

Pravidelně procházíme úspešnými dozorovými audity společnosti TÜV SÜD Czech s.r.o., které dokládají soulad vnitřních procesů s normou ČSN EN ISO 9001:2016. Zavedení a pravidelné udržování systému managementu kvality a systému managementu bezpečnosti informací jsme již od počátku považovali za strategické rozhodnutí.

Díky implementaci postupů dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 je možné poskytované služby přizpůsobit potřebám zákazníků a předejít možným rizikům spojených s kvalitou poskytované služby.

Zde si můžete ověřit platnost našeho certifikátu pro soulad s normou ČSN EN ISO 9001:2016 č. 10.613.134 u certifikační autority.

Integrovaná příručka jakosti

Integrovaná příručka popisuje integrovaný systém řízení a zasahuje do všech procesů a činností. Integrovaná příručka je všeobecná a obsahuje základní informace, které nepodléhají častým změnám na nižších úrovních řízení. Interní dokumentace tak slouží k nastavení postupů požadovaných externí dokumentací, kterou tvoří všeobecné závazné právní předpisy, technické normy a dokumentace zákazníků.

Interní příručka stanovuje integrovaný postup plánování procesů, řízení procesů a jejich následné zlepšování po dokončení životního cyklu, aby mohla být kvalita poskytovaných služeb a nabídka produktů neustále zdokonalována. Cílem společnosti je soustavně zkvalitňovat služby poskytované stávajícím zákazníkům a prostřednictvím udržitelného růstu tržní kapacity získat zákazníky nové. Proto všichni zodpovědní pracovníci zajišťují, aby potřeby a očekávání zákazníka byly převedeny na požadavky a plněny k jeho plné spokojenosti.

Maticí odpovědnosti definuje vedení společnosti funkce a jejich vzájemné vztahy, včetně jejich povinností a pravomocí. Stanovené organizační schéma znázorňuje řídící strukturu společnosti a slouží pro efektivní a účinný management.

Interní směrnice a pracovní postupy

Odpovědnosti a pravomoci každého pracovníka jsou stanoveny Příručkou kvality a navazujícími interními směrnicemi, čímž je efektivně eliminována možnost lidského pochybení na absolutní minimum. Interními směrnicemi zajišťuje společnost efektivní koordinaci pracovních postupů jak směrem dovnitř organizace, tak směrem k zákazníkům a dodavatelům.

SLA a kvalita služby

Klíčovým prvkem našich služeb je garantovaná vysoká dostupnost a kvalita služeb, kterou smluvně zaručujeme v Service Level Agreement, obsažené v našich obchodních podmínkách s partnery a koncovými zákazníky.

Běžně poskytujeme měsíční SLA ve výši 99,99 %, které představuje průměrnou dostupnost služby za měřené období. Naši zákazníci však mají možnost si v případě potřeby prostřednictvím doplňkových produktů SLA navýšit, případně pro úsporu finančních prostředků snížit. Cloud je i v základní konfiguraci poskytován na nejvyšší úrovni kvality a v rámci příplatkových služeb můžeme zákazníkům garantovat i měřitelné hodnoty CPU Ready, Storage Response Time a Veeam Backup RTO.