Kubernetes v Geetoo cloudu snadno a rychle

V Geetoo provozujeme Kubernetes (K8s) ať už pro vlastní aplikace, tak i pro zákazníky již více než 6 let. Za tu dobu jsme sbírali zkušenosti zpočátku s provozem OpenSource Kubernetes.

K8s a technologie VMware

S postupem času se objevily možnosti provozu VMware Tanzu a pro interní provoz i u někteých zákazníků využili TKGi a TKGs clustery. Pokud jde o interní použití, přecházíme postupně na TKG2. Fakt, že to s Kubernetes clustery na VMware technologiích to myslíme opravdu vážně dokazuje i letošní zisk VMware Master Service Competency v oblasti Cloud Native.

U zákazníků se setkáváme stále častěji s požadavkem na vytvoření Kubernetes clusterů pro nejrůznější způsoby použití, ať už pro vývoj nových aplikací, nebo pro produkční provoz. Stále častěji se objevuje požadavek na jednoduché a rychlé vytvoření K8s clusteru v Geetoo public cloud prostředí. A to bez požadavků na správu, s platbou jen za aktuálně používané zdroje.

Po důkladném testování jsme se rozhodli do prostředí VMware Cloud Directoru integrovat Container Service Extension (CSE). Jedná se o rozšíření, které zákazníkům umožní velmi jednoduše v grafickém rozhraní (GUI) vytvořit během několika minut funkční cluster, volitelně i se základními funkcemi pro monitoring stavu worker nodů a jejich automatické zotavení v případě nedostupnosti.

Toto rozšíření také zákazníkům umožní své clustery jednoduše upgradovat na vyšší verze, přičemž samotný proces upgradu je velmi jednoduchý. Postupně se automatizovaně vytvoří nové komponenty clusteru a nahradí původní. Při správně nasazených aplikacích v clusteru je celý proces upgradu bezvýpadkový.

Flexibilita a úspora nákladů

Vzhledem k tomu, že clustery si zákazník může velmi jednoduše sám vytvářet, měnit jejich velikost podle potřeby, případně je mazat, když nejsou potřeba, může být výhodou využití účtování prostředků v režimu PAYG. V takovém případě jsou fakturovány jen reálně využívané prostředky.


Zákazník tak dokáže například tím, že svůj cluster vypne když není potřeba, nebo jej zmenší v době, kdy není potřeba mít nadbytek nevyužité paměti a procesorového výkonu, poměrně dobře optimalizovat náklady na provoz. Výhodou může být i technická podpora a support dostupný 24×7 v češtině.

Neméně zajímavou vlastností TKG clusterů provozovaných pomocí CSE v Geetoo public cloudu je podpora oblíbených automatizačních nástrojů pro vytváření a správu prostředí a v neposlední řadě funkčně velmi bohaté API rozhraní Cloud Directoru (https://developer.vmware.com/apis/1601/).

Poměrně oblíbený nástroj pro správu infrastruktury je Terraform, pomocí kterého lze cluster automatizovaně vytvořit, upravit nebo smazat a pro který je dostupný příslušný provider  (VMware Cloud Director Terraform Provider ). TKG clustery podporují i Kubernetes Cluster-API, které také přináší další možnosti správy clusterů. S pomocí těchto nástrojů je možné automatizovaně vytvářet a dynamicky upravovat prostředí podle aktuálních potřeb zákazníka.

Demo a spuštění

Do ostrého provozu by se CSE mělo dostat v prvním kvartále roku 2024. Mezitím se můžete těšit na další článek, ve kterých se ponoříme i do navazujících témat jako je škálování, backup, či automatizace. Již nyní si však můžete rozšíření vyzkoušet. Požadavky na demo směřujte na: sales@geetoo.com