Kubernetes v Geetoo cloudu snadno a rychle

V Geetoo provozujeme Kubernetes (K8s) ať už pro vlastní aplikace, tak i pro zákazníky již více než 6 let. Za tu dobu jsme sbírali zkušenosti zpočátku s provozem OpenSource Kubernetes.

K8s a technologie VMware

S postupem času se objevily možnosti provozu VMware Tanzu a pro interní provoz i u někteých zákazníků využili TKGi a TKGs clustery. Pokud jde o interní použití, přecházíme postupně na TKG2. Fakt, že to s Kubernetes clustery na VMware technologiích to myslíme opravdu vážně dokazuje i letošní zisk VMware Master Service Competency v oblasti Cloud Native.

U zákazníků se setkáváme stále častěji s požadavkem na vytvoření Kubernetes clusterů pro nejrůznější způsoby použití, ať už pro vývoj nových aplikací, nebo pro produkční provoz. Stále častěji se objevuje požadavek na jednoduché a rychlé vytvoření K8s clusteru v Geetoo public cloud prostředí. A to bez požadavků na správu, s platbou jen za aktuálně používané zdroje.

Po důkladném testování jsme se rozhodli do prostředí VMware Cloud Directoru integrovat Container Service Extension (CSE). Jedná se o rozšíření, které zákazníkům umožní velmi jednoduše v grafickém rozhraní (GUI) vytvořit během několika minut funkční cluster, volitelně i se základními funkcemi pro monitoring stavu worker nodů a jejich automatické zotavení v případě nedostupnosti.

Toto rozšíření také zákazníkům umožní své clustery jednoduše upgradovat na vyšší verze, přičemž samotný proces upgradu je velmi jednoduchý. Postupně se automatizovaně vytvoří nové komponenty clusteru a nahradí původní. Při správně nasazených aplikacích v clusteru je celý proces upgradu bezvýpadkový.

Flexibilita a úspora nákladů

Vzhledem k tomu, že clustery si zákazník může velmi jednoduše sám vytvářet, měnit jejich velikost podle potřeby, případně je mazat, když nejsou potřeba, může být výhodou využití účtování prostředků v režimu PAYG. V takovém případě jsou fakturovány jen reálně využívané prostředky.

K8s clustery může zákazník snadno sám vytvářet, měnit jejich velikost, případně mazat 


Zákazník tak dokáže například tím, že svůj cluster vypne když není potřeba, nebo jej zmenší v době, kdy není potřeba mít nadbytek nevyužité paměti a procesorového výkonu, poměrně dobře optimalizovat náklady na provoz. Výhodou může být i technická podpora a support dostupný 24×7 v češtině.

Neméně zajímavou vlastností TKG clusterů provozovaných pomocí CSE v Geetoo public cloudu je podpora oblíbených automatizačních nástrojů pro vytváření a správu prostředí a v neposlední řadě funkčně velmi bohaté API rozhraní Cloud Directoru (https://developer.vmware.com/apis/1601/).

Poměrně oblíbený nástroj pro správu infrastruktury je Terraform, pomocí kterého lze cluster automatizovaně vytvořit, upravit nebo smazat a pro který je dostupný příslušný provider  (VMware Cloud Director Terraform Provider ). TKG clustery podporují i Kubernetes Cluster-API, které také přináší další možnosti správy clusterů. S pomocí těchto nástrojů je možné automatizovaně vytvářet a dynamicky upravovat prostředí podle aktuálních potřeb zákazníka.

Demo a spuštění

Do ostrého provozu by se CSE mělo dostat v prvním kvartále roku 2024. Mezitím se můžete těšit na další článek, ve kterých se ponoříme i do navazujících témat jako je škálování, backup, či automatizace. Již nyní si však můžete rozšíření vyzkoušet. Požadavky na demo směřujte na: sales@geetoo.com

14. 12. 2023