Privátní cloud, veřejný cloud, cloud suverénní a repatriace cloudu. Co to všechno znamená?

Cloud computing se podobně jako jiné IT oblasti neustále vyvíjí. S rychlým vývojem přichází neustále nové příležitosti, ale také nové pojmy.

My se podíváme na dva klasické – privátní cloud a veřejný (public) cloud, ale také na dva nové pojmy, které na vývoj a zkušenosti trhu s provozem cloudové infrastruktury reagují: na suverénní cloud a repatriace cloudu. Pochopení těchto pojmů a hlavně modelů, které popisují, je klíčové pro každou organizaci, která řeší strategii své digitální transformace.

Privátní a veřejný cloud představují dvě rozdílné cesty, jak spravovat a ukládat data ve virtuálním prostředí. Výběr mezi nimi může být ovlivněn řadou faktorů včetně finančních modelů CAPEX/OPEX, závazků, možností customizace a flexibility, použitých licencí a výpočetního výkonu.

Privátní cloud

Privátní cloud poskytuje společnostem vlastní a zabezpečené prostředí, kde mají plnou kontrolu nad svou infrastrukturou, daty a zdroji. Pro firmy je často privátní cloud kompromisem a mezikrokem mezi on-prem infrastrukturou a public cloudem. Privátní cloud vyžaduje počáteční investice a odborné IT znalosti pro jeho správu. Řešením však může být moderní cloud provider jako jsme my v Geetoo, který se o nasazení a správu cloudu stará a zároveň nabízí možnost úvodní investici rozložit v čase. 

Typicky byl privátní cloud žádaným řešením ve vysoce regulovaných odvětvích, kde je důležité dodržování předpisů a ochrana citlivých údajů. Díky pokroku v kvalitě zabezpečení veřejného cloudu je však v poslední době o privatním cloudu méně slyšet, obě varianty se k sobě dost přiblížili, privatní cloud ale stále zůstává vhodnější volbou pro společnosti, které potřebují vyšší úroveň customizace a flexibility, například ve výběru modelu CPU.

Veřejný cloud

Na druhé straně, veřejný cloud nabízí nákladově efektivní řešení s nižšími počátečními investicemi, které jsou spojeny s fyzickou infrastrukturou. Veřejný cloud bývá omezenější v ohledu customizace, protože infrastruktura a procesory jsou sdílené mezi více zákazníky. Veřejný cloud od globálních hráčů jako Amazon, Microsoft a Google, je ideální pro kancelářské aplikace, web a další oblasti, které nejsou klíčovou kompetencí firmy, my v Geetoo naopak nabízíme řešení pro zákazníky, kteří potřebují vyšší míru customizace, typicky napojení na lokální ERP a jiné systémy, výběr modelu CPU a hlubší integraci se stávajícími firemními procesy.

Přestože byly v minulosti obavy ohledně bezpečnosti dat ve veřejném cloudu, dnes jsou většinou neopodstatněné – standardně jsou data sice uložena na totožných sdílených úložištích, ale jsou naprosto izolovaná a chráněna tak, že zákazníci nemohou vidět data ostatních.

Suverénní cloud je reakcí na rostoucí požadavky ochrany uživatelských dat 

Suverénní cloud

Termín suverénní cloud (anglicky sovereign cloud) se objevil jako reakce na rostoucí regulaci ochrany soukromí. Lokální legislativy na ochranu citlivých informací, typicky GDPR, donutily firmy řešit více režimů práce s daty, i to kde jsou fyzicky umístěna. A suverénní cloud je model, kdy jsou data vždy uchována a zpracovávána v rámci hranic daného státu a jeho legislativy.

Legislativní tlak Evropské unie na suverénnost cloudů dává smysl nejen z makropohledu a konkurenceschopnosti Evropy, hlavně pomáhá těm, kteří cloud používají. Suverénní cloud totiž předpokládá multicloud přístup. Nutí prodejce otevřít svá řešení a zároveň ke svému chodu na globální úrovni potřebuje standardy a pokročilou automatizaci. Ve výsledku to vede trh k plošnému posunu na další technologickou úroveň. Více o tom třeba tady.

Pojem zpopularizoval VMware přičemž většina globálních poskytovatelů cloudových technologií už nyní hrdě prohlašuje svá řešení za sovereign cloud ready, ale ne vždy je to pravdou. Vzhledem k vývoji se však dá předpokládat, že suverenita cloudu bude brzy povinnou součástí jakéhokoliv řešení. Data se budou lokalizovat automaticky na základě globálních standardů a nic z toho nebude znamenat vyšší náklady. Zatím je to však hudba budoucnosti.

Repatriace cloudu

Náš poslední a nejnovější pojem je repatriace cloudu, neboli proces přesunu zpracování dat z cloudu zpět do místního datového centra či soukromého cloudu. Jedná se o korekci až nekritického nadšení z nových cloudových služeb. Po letech provozu firmy často zjišťují, že public cloud se rozhodně nehodí pro všechny situace. 

V některých případech může být provoz na vlastních serverech levnější a u některých činností dává smysl řešit IT v uzavřenějším režimu, s větší mírou kontroly a jistoty. Repatriace cloudu vyžaduje podobně pečlivé plánování a strategii jako přechod do cloudu. Úspěšná repatriace závisí na komplexním posouzení požadavků na výkon a zátěž, dobře promyšlené migraci a strategii pro zajištění kontinuity celého provozu a podnikání. Více informací můžete čerpat zde.

Repatriace z cloudu znamená návrat do on-premises prostředí 

Jaký cloud si vybrat?

Základem výběru je kriticky zhodnotit stávající IT potřeby firmy a možnosti současných technologií. Prvním aspektem jsou náklady a zabezpečení, důležité je také dívat se na možnosti a potřebu škálovatelnosti a flexibility.

Zatímco v minulosti byla diskuze téměř černobílá: zůstat on-prem nebo jít do cloudu, dnes je rozhodování mnohem komplexnější, firmy mají více možností volby a zároveň více příležitostí udělat ve výběru chybu. Je proto velmi důležité nespoléhat se na jedno jediné řešení a mít po boku partnera, který se v cloudovém ekosystému orientuje. 

03. 11. 2023