Díky cloudové infrastruktuře získal Lundegaard flexibilitu potřebnou pro rozvoj svého podnikání

Odvětví IT služby
Produkty Geetoo Cloud Compute, Geetoo Private Cloud
Technologie VMware vSphere, VMware NSX, VMware vCloud Director

Společnost Lundegaard, která se zabývá širokým spektrem služeb v oblasti tvorby a provozu webových stránek, se potýkala s omezenými možnostmi fl exibility a výkonu svého IT a nemohla tak plně vyhovět požadavkům svých zákazníků a inovovat své služby. Proto se rozhodla pro kompletní změnu provozního modelu svého IT. Přestala používat vlastní fyzické servery a ve spolupráci se společností Geetoo, která je poskytovatelem cloudu a partnerem VMware, se rozhodla pro přechod na model infrastruktura jako služba (IaaS) a přesun své infrastruktury do privátního cloudu. Díky řešení VMware získala společnost Lundegaard vysoce dostupné prostředí se snadnou správou a především vysokou škálovatelností.

Výzva

Vizí společnosti Lundegaard je rozšířit a zefektivnit podnikání svých zákazníků prostřednictvím internetových a mobilních technologií. Sama společnost si však začala uvědomovat, že její stávající IT infrastruktura založená na fyzickém hardwaru neposkytuje dostatečný výkon a flexibilitu potřebnou k inovacím a rozvoji vlastního podnikání. Tento problém se společnost Lundegaard nejprve rozhodla řešit virtualizací pronajatých fyzických serverů. Ale různorodá infrastruktura složená z hardwarových prvků odlišného typu, stáří i výkonu narážela i přes používanou virtualizaci na nedostatečnou míru flexibility, navíc správa celého prostředí byla značně komplikovaná. IT administrátoři tak museli věnovat zbytečně čas správě fyzické infrastruktury, místo aby se věnovali rozvoji IT prostředí firmy.

Další výzvu představovala samotná náplň činnosti společnosti Lundegaard. Ta totiž vedle vývoje a testování webových stránek poskytuje některým ze svých zákazníků i webhostingové služby. Ti menší využívají sdílenou infrastrukturu a zákazníci z řad velkých společností mají přiděleno vlastní virtuální datové centrum. Společnost Lundegaard proto potřebovala řešení, které pomůže zvýšit pružnost její infrastruktury, zjednoduší správu a umožní neomezeně škálovat zdroje v závislosti na měnících se požadavcích podnikání svých klientů.

„V roce 2016 jsme dospěli k názoru, že je třeba změnit celý provozní model našeho IT a posunout se k modelu IaaS (infrastruktura ve formě služby), tedy se zcela oprostit od vnímání fyzické části infrastruktury a pracovat s infrastrukturou čistě virtualizovanou.“

Tomáš Zajíček
CTO ve společnosti Lundegaard

Přínosy

  • Optimalizace nákladů
  • Zvýšení flexibility
  • Zabepečení dat
  • Úspora času
  • Zvýšení výkonu
  • Přesun fyzického HW do cloudu

„S VMware vSphere 6.5 virtualizací jsme oproti dřívějšímu využívání fyzických serverů flexibilnější ve vytváření dedikovaných serverových prostředí, včetně případného navyšování či snižování kapacity dle skutečných, v čase se měnících potřeb klientů.“

Tomáš Zajíček
CTO ve společnosti Lundegaard

Řešení

Jako partner, od kterého si bude Lundegaard infrastrukturu pronajímat, byla zvolena společnost Geetoo, poskytovatel cloudu a partner VMware. Společnost vyzkoušela v minulosti i jiné cloudové platformy, konkrétně Amazon Web Services a Microsoft Azure, ale poskytovatel Geetoo ji přesvědčil jak poměrem cena/​výkon, tak i svým proaktivním zákaznickým přístupem a kvalitou služeb. Na základě požadavků a potřeb společnosti Lundegaard byl jako nejvhodnější řešení zvolen přesun infrastruktury do privátního cloudu.

Infrastruktura společnosti je tak nyní provozována v rámci tří virtualizovaných datových center využívajících produkty VMware, konkrétně VMware vCloud Director, VMware vSphere 6.5 a VMware NSX. Řešení poskytuje zákazníkům přehledné uživatelské rozhraní, kterým mohou svá virtuální datová centra ovládat. Jedním z požadavků společnosti Lundegaard byla jistá míra autonomie ve správě svého datového centra.

„I když využíváme IaaS, stále preferujeme spíše samoobslužnost v rámci řešení, což byl i jeden z důvodů, proč jsme zvolili poskytovatele Geetoo a řešení VMware. vCloud Director má přehledné rozhraní poskytující podrobné informace o celém datovém centru a umožňující vykonávat běžné servisní úkony samostatně, aniž bychom museli využívat složitou cestu přes zákaznickou linku.“

Tomáš Zajíček
CTO ve společnosti Lundegaard

V rámci privátního cloudu společnost provozuje veškerou serverovou infrastrukturu potřebnou k realizaci provozních služeb pro své zákazníky, tedy webhostingu. Někteří (menší) zákazníci využívají infrastrukturu sdílenou, ti velcí pak mají svou vlastní dedikovanou v rámci samostatného virtuálního datového centra. Zároveň provozuje firma v cloudu i svou interní IT infrastrukturu, tedy systémy potřebné k fungování Lundegaardu jako organizace. To jsou například systémy pro kolaboraci, serverové aplikace na podporu vývoje a nasazování a další.

Závěr

Nové cloudové řešení pomohlo odstranit problém s komplikovanou a zastaralou IT infrastrukturou založenou na zastaralém hardwaru a zároveň výrazně zvýšit výkon celého prostředí. Lundegaard nyní může škálovat své zdroje v závislosti na požadavcích zákazníků a situaci na trhu, což je pro tuto společnost, vzhledem k povaze jejího podnikání, kde se objem práce i potřebná kapacita dynamicky mění v závislosti na jednotlivých projektech, klíčové. Lundegaard nyní může svým zákazníkům garantovat vysokou dostupnost a stabilní, bezpečné prostřední v souladu s požadavky na moderní IT. 

Velkou výhodou je i správa celého prostředí. Zatímco dříve bylo třeba obsluhovat jednotlivé fyzické servery, dnes mají IT administrátoři jednotný přístup přes rozhraní VMware vCloud Director. Zde mohou ovládat a nahlížet na jednotlivé součásti infrastruktury jako celek. Díky pokročilým funkcím pro automatizaci navíc stráví správou IT infrastruktury výrazně méně času. vCloud Director nabízí přehlednou a pokročilou funci pro správu na základě přidělených rolí, jednotliví zákazníci tak mohou přistupovat ke svému prostředí aniž by to jakkoli ovlivnilo nebo ohrozilo zbytek infrastruktury, a to i v případě, že sdílejí jedno virtuální datové centrum.

O zákazníkovi

Společnost Lundegaard byla založena v roce 1998 a poskytuje služby webového integrátora. Poskytuje celé spektrum služeb – od designu, přes vývoj a testování webových portálů a aplikací až po webhosting a správu. Společnost má celkem tři pobočky v České republice, jednu na Slovensku a jednu v Německu, zaměstnává přes 80 lidí a na středoevropském trhu má již přes 280 zákazníků.

Chcete to taky?

Chcete flexibilní private cloud, který udrží tempo s vaším businessem?

Kontaktujte nás