Prodejce Sportisimo získal díky Geetoo Private Cloudu příležitost k rozvoji

Odvětví Retail
Řešení Geetoo Private Cloud
Technologie VMware vSphere, VMware vCenter, Veeam Backup, Replication VMware vCloud Director

Sportisimo je předním prodejcem sportovního vybavení, oblečení a obuvi. Kvůli problémům způsobeným nekompatibilitou a stářím hardwaru ve svém datacentru, se společnost nemohla rozvíjet a inovovat. Rozhodla se proto přesunout veškerou svou infrastrukturu do privátního cloudu spravovaného firmou Geetoo.

„Přechodem na Geetoo privátní cloud založený na technologiích VMware jsme ušetřili půl milionu korun v porovnání s nákupem hardwaru a provozem vlastního datového centra.“

Radek Lhocký
vedoucí IT projektů ve společnosti Sportisimo

O zákazníkovi

Sportisimo je předním maloobchodním prodejcem sportovního vybavení, oblečení a obuvi. Na českém trhu působí již od roku 1999 a v současnosti má kolem stovky kamenných obchodů v České republice a dalších 35 na Slovensku. Od roku 2015 nabízí společnost své zboží i v téměř 30 dalších státech Evropské unie. Sportisimo je držitelem šesti ocenění Obchodník roku.

Výzva

Stejně jako celá řada dalších firem, i společnost Sportisimo začala pociťovat omezení a nevýhody spojené s vlastnictvím fyzické IT infrastruktury. Hardware ve vlastním datovém centru začal zastarávat, navíc tři fyzické servery, které společnost využívala, přestávaly kapacitně stačit.

„Dalším velkým problémem byla různorodost prostředí z hlediska stáří i typu hardwaru. To pak způsobovalo potíže při migracích na jiný hardware a brzdilo výkon celé infrastruktury.“

Radek Lhocký
vedoucí IT projektů ve společnosti Sportisimo

Vedení firmy bylo nuceno položit si otázku, jakým směrem své IT dále posunout. Buď kompletně obnovit hardware a další nemalé finanční prostředky vynaložit na jeho údržbu, provoz a jiné potřebné podpory, nebo se vydat cestou IaaS (infrastruktura ve formě služby) a prostřednictvím poskytovatele cloudu virtualizovat své datové centrum a začít využívat privátní cloud.

Přínosy

  • Snížení nákladů
  • Navýšení výkonu
  • Zefektivnění provozu IT

Rozhodování

Po finanční stránce se stávající model ukázal jako neekonomický. K nákladům na obnovu hardware bylo třeba připočíst i náklady na provoz vlastního datového centra, tedy pronájem prostor, spotřebovaná energie, zabezpečení a další. Navíc správa takového datového centra vyžaduje nemalé personální kapacity a společnost Sportisimo využívala externí firmu na údržbu hardwaru. Vedení firmy se proto rozhodlo, že bude výhodnější si infrastrukturu pronajmout a na jejím základě využívat vlastní virtuální servery. 

Zároveň se jednalo i o strategické rozhodnutí, protože s tempem, jakým se vývoj v oblasti informačních technologií ubírá kupředu, se mění i situace na trhu a požadavky zákazníků, obchodních partnerů a dalších stakeholderů. Pokud si chce firma udržet své vedoucí postavení na trhu, musí mít takovou IT infrastrukturu, která bude schopná pružně reagovat na aktuální situaci a požadavky a poroste plynule s firmou.

Řešení

Na začátku roku 2017 se společnost rozhodla pro přechod na privátní cloud a vypsala výběrové řízení, kterého se zúčastnili největší poskytovatelé v oboru. Z osmi oslovených firem postoupily do užšího výběru tři a v říjnu 2017 byla vybrána jako nejvhodnější partner společnost Geetoo, která je partnerem společnosti VMware a v rámci svých řešení využívá nejnovější virtualizační technologie VMware. Zvítězila nejen po stránce technologické, ale i díky svému vstřícnému postoji, proaktivitě a v neposlední řadě i po stránce finanční. Samotný přesun infrastruktury do privátního cloudu u společnosti Geetoo začal hned v listopadu 2017.

„Migrace našeho prostředí byla o to jednodušší, že jsme VMwarevSphere již sami několik let využívali v rámci naší vlastní infrastruktury. Přešli jsme jen na nejnovější verzi vSphere 6.5, která nabízí více funkcí. Celý proces přechodu do privátního cloudu proběhl hladce, bez výpadků a za běžného provozu – našim zákazníkům jsme poskytovali kompletní portfolio služeb i během migrace.“

Radek Lhocký
vedoucí IT projektů ve společnosti Sportisimo

Co se týče prostředí, využívá Sportisimo virtualizované servery pro provoz aplikací a pro kompletní provoz databáze. Na jaře 2018 pak společnost virtualizovala i kompletní testovací prostředí. 

V privátním cloudu Geetoo provozuje Sportisimo veškeré své systémy – personální, mzdový, finanční, skladový, ERP systém i všechny reportovací nástroje. Disková kapacita prostředí je aktuálně 22 TB dat. 

Vedle řešení VMware vSphere 6.5 pro virtualizaci serverů využívá společnost Sportisimo i řešení pro virtualizaci sítí VMware NSX. To garantuje plnohodnotnou funkčnost a provoz všech používaných aplikací a systémů na jakékoli fyzické síťové infrastruktuře. Architektura NSX zvládne síťový provoz až 1 TB/​s na jeden cluster s 32 hosty. Řešení poskytuje pokročilou automatizaci, zabezpečení a zajištění nepřetržitého provozu aplikací.

„Díky vSphere virtualizaci se také podařilo radikálně zvýšit výkon celého prostředí a navýšit jeho kapacitu, kterou je navíc díky vysoké škálovatelnosti možné upravovat podle aktuálních potřeb, a vyhnout se tak nechtěným výpadkům způsobeným přetížením, například v období vánočních nákupů nebo sezónních výprodejů.“

Radek Lhocký
vedoucí IT projektů ve společnosti Sportisimo

Z pohledu uživatelů a IT administrátorů znamenal přechod na privátní cloud výrazné zjednodušení práce. Produkty VMware disponují pokročilými funkcemi pro diagnostiku a automatizaci procesů v rámci IT infrastruktury, což přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti v rámci celého prostředí.

„Nové cloudové řešení nás z velké míry zbavilo pracovní zátěže v podobě rutinních úkonů nutných k údržbě celé infrastruktury. Došlo ke sjednocení přístupu k jednotlivým systémům, zrychlení procesů a odpadla podpora hardwarovému zařízení. Svůj čas tak můžeme věnovat inovativnějším projektům, které posouvají naši IT infrastrukturu na vyšší úroveň.“

Radek Němota
IT Project Specialist ve společnosti Sportisimo

Chcete to taky?

Chcete spolehlivý a flexibilní private cloud, který vám ušetří náklady za IT? Obraťte se na nás a společně nastavíme to správné technologické řešení na míru.

Kontaktujte nás