Přesun do veřejného cloudu vyřešil problémy Penzijní společnosti České Pojišťovny

Odvětví Finance
Produkty Geetoo Cloud Compute 
Technologie VMware vSphere, VMware NSX, Veeam Backup, Replication

Penzijní společnost České pojišťovny potřebovala provozovat své webové aplikace pro klienty. Minimálně jednou ročně docházelo k požadavku na větší nárůst výkonu. 

Tento nárůst byl způsoben korespondencí, ale zejména ročními výpisy, které byly určeny pro všechny klienty. Umístění dokumentů mělo mimo jiné za následek zvýšený požadavek na výkon serverů z důvodu nárůstu počtu přístupů v relativně krátkém čase.

Výzva

Proto Penzijní společnost zvažovala další možnosti, jak tyto výkyvy v potřebné kapacitě webového portálu pro uživatele řešit. Varianty byly v zásadě tři – trvalé navýšení kapacity vlastních serverů, která však nebude po zbytek roku využitá, dále navyšovat kapacity dle potřeby jejím „zapůjčením“ nebo přesunem celého portálu do veřejného cloudu. Volba nakonec padla na přesun do veřejného cloudu provozovaného společností Geetoo na technologiích VMware NSX a Veeam.

Řešení

Penzijní společnost se nakonec rozhodla vyřešit nejen nárazové problémy s kapacitou, ale zároveň i správu celé webové platformy, a to jejím přesunem do veřejného cloudu. V roce 2013 vypsala výběrové řízení, kterého se kromě dalších firem zúčastnila i společnost G2 server společně se svým partnerem firmou Dial Telecom, dodavatelem konektivity. Ti nakonec výběrové řízení vyhráli. Penzijní společnost tak přesunula své prostředí, které doposud běželo na Openstack / Hyper‑V, do prostředí veřejného cloudu provozovaného společností G2 server na technologiích VMware NSX a Veeam.

„Nové řešení nám poskytlo 100% garanci dostupnosti platformy pro klienty a na naší straně ubyla práce se správou operačních systémů a licencí. Platíme pouze za využitou kapacitu, což také přispělo ke snížení nákladů, a přitom se nemusíme o běh zákaznické platformy vůbec starat.“

Štěpán Gaštan
Vedoucí oddělení provozu IT, Penzijní společnost České pojišťovny

Přínosy

  • Vysoká flexibilita
  • Bezpečnost
  • Spolehlivost směrem k zákazníkovi

„Nové prostředí jsme dodali formou PaaS. Splnilo všechny podmínky, které Penzijní společnost měla, navíc IT tým Penzijní společnosti měl z minulosti s virtualizační technologií zkušenosti a věděl tak, co může od řešení očekávat.“

Jakub Herink
Sales Director

Řešení

V prostředí veřejného cloudu Geetoo je nyní pro Penzijní společnost k dispozici platforma pro správu uživatelských účtů. Když se klient Penzijní společnosti České pojišťovny přihlásí do administrace přes webové rozhraní, dostává se k datům umístěných v datacentru Geetoo. Zároveň kontinuálně probíhá synchronizace dat mezi tímto veřejným cloudem a daty uloženými přímo v Penzijní společnosti České pojišťovny. Klientské požadavky se online propisují jako požadavky na backendové systémy PSČP. Posbíraná technická data se posílají do systému v datacentru Geetoo.

Hlavními výhodami nového řešení je především velká flexibilita, spolehlivost směrem k zákazníkovi a bezpečnost. Po přibližně čtyřech letech fungování platformy došlo v roce 2017 k zásadním úpravám zálohování a archivace dat pro další zvýšení bezpečnosti. Zálohování serverů probíhá denně, dále se provádí měsíční a roční back-up. Celé řešení samozřejmě plně odpovídá požadavkům GDPR. Bezpečnost uložených dat si sama Penzijní společnost otestovala formou penetračních testů.

Závěr

Přesun do veřejného cloudu vyřešil Penzijní společnosti České pojišťovny hlavní problémy, kterými byla nejen flexibilita, ale i dostupnost pro veřejnost a tím pádem business kontinuita, jak směrem ke klientům, tak i vůči interním pracovníkům. Penzijní společnost nemusí řešit správu datacentra, licence ani další údržbu původního hardware, který vlastnili. Výsledkem nového řešení je také maximální dostupnost pro klienta (99,99%) a bezpečnost dat, odpovídající novým požadavkům GDPR.

Profil zákazníka

Penzijní společnost České pojišťovny se dlouhodobě profiluje jako lídr sektoru soukromého spoření na důchod v České republice. Objem spravovaných úspor ke konci roku 2017 dosáhl 103 mld. Kč. Společnost pečuje o více než 1,1 milionu klientů, z toho čtvrt milionu z nich přispívá na důchod také zaměstnavatel.

Chcete to taky?

Tušíte, že potřebujete podobnéh řešení, aby se vaše firma mohla dále rozvíjet? Dejte nám vědět a společně to probereme.

Kontaktujte nás