Jednička na Českém trhu v oblasti Moderních Aplikací

Jako jediná společnost v České republice, získalo Geetoo ocenění od americké softwarové korporace VMware v oblasti moderního vývoje aplikací – Modern Application award 2020.  Co to znamená? Geetoo prokázalo výjimečnost hned v několik směrech. Již řadu let potvrzuje, že se nebojí nových trendů, naopak jim jde naproti. Vítězství v této oblasti je prestižním oceněním za inovativní přístup implementací technologií VMware Tanzu spojené s konzultacemi a nasazením procesů pro moderní aplikace využívající kontejnerové a kubernetes technologie.

 Geetoo, působící na trhu od roku 2004, bylo v loňském roce oceněno jako Cloud provider roku 2019, letošní titul ovšem znamená významný posun. Potvrzuje schopnost realizovat náročné projekty i to že je firma vhodným partnerem pro zákazníky hledající řešení v rychle rostoucí sféře moderních technologií.

Česká pobočka VMware oceňuje vybrané partnery pravidelně jednou za rok v několika

kategoriích.  Hlavními kritériem je ekonomická náročnost projektů. „Získaného titulu si velmi vážíme, zároveň ho vnímáme jako závazek a výzvu pro následující období, být ještě úspěšnější v turbulentním prostředí“ konstatuje Vladimír Kvaš CEO Geetoo.

Proč jsou moderní aplikace v kurzu?

Moderní aplikace pomáhají vývojářům a programátorům efektivně upravovat, škálovat a vyvíjet aplikace v co nejkratším čase. Velmi výrazná je také úspora nákladů oproti standardnímu vývoji, která může dosahovat až několik desítek procent ročně.  Právě proto jsou moderní aplikace stále více atraktivní pro firmy všech velikostí napříč segmenty. „V roce 2021 očekáváme růst poptávky po našich službách v dané oblasti zhruba o 60 % dodává Vladimír Kvaš“