Terraform v Geetoo cloudu

Terraform je open-source automatizační nástroj, který umožňuje přistupovat k infrastruktuře jako ke kódu. Pomocí modulů s popisem infrastruktury a připojeného CLI můžeme pohodlně spravovat rozsáhlé cloudové prostředí nebo automatizovat často se opakující úkony. Proto Terraform mají v oblibě zejména DevOps inženýři.

Terraform rádi využíváme v Geetoo Cloudu a tutéž možnost nabízíme díky zpřístupněnému API i našim zákazníkům.

Původcem Terraformu je relativně mladá a rychle se vyvíjející společnost HashiCorp. Díky tomu i prvotní verze Terraformu procházely bouřlivým vývojem. Poslední major verze Terraform 1.0 oproti původní verzi 0.14 a nižším vykazuje jisté známky zralosti. Nepřináší výrazné technické změny, ale především změny v přístupu k vývoji Terraformu jeho mateřskou společností HashiCorp. Výsledkem je vylepšená kompatibilita mezi verzemi a vyšší stabilita.

Terraform sám o sobě pak využívá tzv. providery, které umožňují spravovat Vaši infrastrukturu u jednotlivých poskytovatelů, jako např. AWS, Azure, Google Cloud. Pomocí providerů můžeme spravovat i VMware vSphere prostředí, Kubernetes objekty, nebo je jen využít jako utilitu např. pro randomizaci nebo TLS.

Velmi zajímavá je pak nová verze Terraform VMware Cloud Director Provider 3.3, kterou využíváme v našem Geetoo cloudu. Samozřejmostí je, že plně podporuje novou verzi Terraform 1.0 i současnou verzi Geetoo cloudu. Mimo to nabízí administrátorovi organizace možnosti definovat uživatelské role pro další účty.

Terraform a VMware Cloud Director Provider ve spojení s dalšími nástroji, jako např. GitLab, pak povyšují celý systém na vysokou úroveň. Díky automatizacím našich služeb s využitím těchto nástrojů jsme zvýšili rychlost přípravy nových zákaznických prostředí až na desetinásobek.