Vlastní licence Microsoftu v cloudu

Při jednání s našimi zákazníky často vyvstane otázka, zda může zákazník v cloudu využít své vlastní licence, které si dříve sám zakoupil či teprve plánuje zakoupit. Tato otázka je logická a legitimní, zvlášť v případě, kdy zákazník licence již v danou chvíli vlastní. V takovém případě by totiž rád zhodnotil svou dřívější investici, která u některého SW (např. licence Microsoft SQL serveru) nebývá vůbec malá. 

Bohužel odpověď na tuto otázku není jednoduchá a nedá se odpovědět obecně jednou větou. Podmínky, za jakých je možné využít legálně licenci zakoupeného SW, vychází z licenční smlouvy. V případě SW od společnosti Microsoft licenční smlouva říká, že jste oprávněni využívat software na „Vašich serverech“. Microsoft přívlastek „Vašich“ upřesňuje tak, že se jedná o servery, které jsou buď ve Vašem vlastnictví (či je máte např. leasované) nebo se jedná o servery, které máte poskytnuté hostingovou společností jako službu, ale to pouze za předpokladu, že tyto servery jsou dedikované pouze pro provoz služeb určených jen a pouze pro Vás. Toto upřesnění platí jak v případě provozu služeb přímo na fyzických serverech bez vizualizace, tak v případě virtuálního, a tedy i cloudového prostředí.

Pokud se na výše uvedenou podmínku podíváme cloudovou terminologií, zákazník může bez omezení své vlastní licence využívat v prostředí privátních cloudů – v takovém případě je totiž minimálně aplikační výkon (tedy servery) vyhrazený jen a pouze pro jednoho konkrétního zákazníka, a tedy je podmínka z licenční smlouvy Microsoftu splněna. U veřejného cloudu je tomu ale naopak. Takový cloud je sdílen velkým počtem různých zákazníků, a tedy dle terminologie Microsoftu se nejedná o „Vaše“ servery a tím pádem je možné pouze pronajmutí licencí v rámci licenčního programu SPLA. 

Výjimka potvrzuje pravidlo

Aby to nebylo tak jednoduché, existuje z uvedeného pravidla výjimka. Microsoft, vědom si popularity cloudu, přišel s variantou, jak určité vlastní licence zákazníka přeci jen do cloudu přenášet. Svůj rozšiřující licenční program, předplatné Software Assurance, obohatil o nový benefit – právo License Mobility for Software Assurance. Zákazník, který si pořídí rozšíření Software Assurance (SA), si může po dobu platnosti svého předplatného SA přenést své licence do cloudového prostředí, a to nejen do privátních cloudů (jak bylo popsáno výše), ale i do veřejných cloudů. 

Ani toto ale neplatí obecně a u výjimky je bohužel opět výjimka. Právo Licence Mobility for SA je k dispozici pouze k určeným produktům Microsoftu. Tyto produkty jsou v dokumentu PUR (který obsahuje detailně rozepsané licenční podmínky) označené právě značkou License Mobility for SA. Obecně se jedná o různé aplikační servery (Exchange, SQL, Sharepoint), ale nejedná se o operační systémy (serverové ani desktopové) ani o aplikace (např. Office). Jediná cesta k provozování tohoto SW ve veřejném cloudu vede tedy i nadále přes licenční program SPLA – takže skrze licence poskytnuté zákazníkům provozovatelem cloudu. 

Ale na druhou stranu … Když se zeptám slovy „klasika“ – Dámy a pánové, kdo z Vás to (Software Assurance) má…?

Pokud by Vás zajímalo, jak je to u dalších softwarů od jiných výrobců (Oracle, RedHat a další), kontaktujte naše obchodní oddělení ZDE.