Geetoo 3D Desktop

Geetoo 3D Desktop

FAQ - často kladené otázky

Obecné

Geetoo 3D Desktop je řešení akcelerovaných virtuálních desktopů v cloudu. Je ideální pro architekty, designéry a konstruktéry, kdy každý z nich má k dispozici bezpečný, inovativní a velmi výkonný desktop plně nahrazující fyzickou pracovní stanici.

Pro architekty, designéry a konstruktéry, kteří požadují velmi výkonný desktop nahrazující fyzickou pracovní stanici.

Produkt nabízíme se závazkem na dobu 3 nebo 5 let.

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí, popřípadě Vám pomůžeme se samotným PoC. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

Ano. Desktopy jsou přenášeny pomocí velmi výkonných protokolů a dokáží doručit pracovní plochu a aplikace i při nekvalitním spojení.

NVIDIA Tesla Gridové karty umožňují sdílet výkon svých grafických procesorů mezi jednotlivými uživateli virtuálních serverů. Speciální technologie GRID vGPU předává grafické požadavky operačního systému a aplikací přímo na GPU bez velkého ovlivnění výkonu hypervisorem. To umožnuje vysoce výkonně přidělovat a řídit dostupné grafické zdroje mezi více uživatelů bez degradace výkonu.

U 3D akcelerovaných desktopů se tento fakt liší v závislosti na způsobu použití. Sestavíme Vám na míru Váš 3D Desktop, který bude dostačovat Vašim potřebám.

Typicky se jedná o typ aplikace či rozlišení a počet monitorů, na kterých s aplikací pracujete.

Virtuální desktop je možné zobrazit ve webovém prohlížeči, kde není potřeba dodatečných modulů nebo Flash podpory aj. Na koncovou stanici lze také nainstalovat klienta. 

Geetoo 3D Desktop využívá technologie VMware Horizon.

Ano. V cloudu Vám můžeme pomoci vytvořit Váš “image” s potřebnými aplikacemi, který se pak klonuje jednotlivým uživatelům.

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Máte na výběr z několika diskových tierů, které se navzájem liší rychlostí IOPS. Veškeré diskového tiery jsou však poskytovány z SSD disků.

Každý tenant (zákazník) má dedikované svoje prostředí (fyzické servery). Nesdílí výpočetní výkon s dalšími zákazníky.

Minimální počet fyzických serverů sloužící pro provoz Geetoo 3D Desktopů jsou 2ks.

Tento fakt opět závisí na způsobu použití konkrétní aplikace. Běžně se bavíme o počtu 8 – 32 uživatelů.

Grafické karty NVIDIA Grid Tesla. Přesný typ se liší na základě konkrétního projektu.

Geetoo 3D Desktop je kompatibilní s většinou známých software  (např. Autodesk, Siemens PLM, Maxin, Bohemia Interactive Simulations, Solidworks, Dessault, Skyline a další).

Ochrana duševního vlastnictví je jedno z nejvíce diskutovaných témat v oblasti vývoje. Virtuální desktopy s 3D akcelerací výrazně zvyšují kontrolu nad umístěním a používáním dat a snižují riziko úniku nebo odcizení. Žádná data nejsou umístěna na koncových zařízeních uživatelů. Při odcizení koncové stanice nebo odchodem zaměstnance nevznikají žádné škody a je velmi jednoduché navázat na rozpracovaný projekt.

Cena

Platba za virtuální desktop se skládá z počtu připravených desktopů pro uživatele za období jednoho měsíce a případně uložení dat, které jsou nad rámec nabídnuté služby.

Jsou dva základní finanční modely. Produktu můžeme poskytovat na bázi měsíční paušální platby (tzn. každý měsíc platíte za vytvořené virtuální desktopy). Nebo si můžete produkt jednorázově předplatit na určité časové období (lze využít např. pro dotace či státní správu).

Ne. Žádný poplatek není za přenesená data účtován.

Ne. Žádný poplatek za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován.

Licence

Ne, veškeré potřebný software Vám pronajmeme jako součást služby.

Pro zálohování virtuálních desktopů využíváme software Veeam. Zálohovací plán může být upraven dle individuálních potřeb klienta.