Odpovědi na nejčastější otázky

Vyberte si produkt, o kterém se toho chcete dozvědět více. Na každou otázky odpověděli naši experti. Pokud byste tady svou otázku nenašli, neváhejte nás kontaktovat!

Vybraný produkt

Geetoo S3

Obecné informace

Co je to Geetoo S3

Produkt Geetoo S3 je cloudové objektové úložiště, které splňuje veškeré standardy pro objektovou storage.

Pro koho je Geetoo S3 určena?

Geetoo S3 storage je určena pro vývojáře a podniky, kteří chtějí využívat funkcionalit S3 storage. Objektová storage se stala jedním z nejvyužívanějších řešení v oblasti ukládání dat v dnešní době. Díky svým funkcionalitám dokáže pokrýt široké spektrum potřeb uživatelů.

Jaké jsou usecase pro využití Geetoo S3?

S3 storage má široké možnosti využití. Nejčastěji se setkáváme s využitím pro Cloud-native aplikace, které potřebují dostupné objektové uložiště odkudkoli. Zároveň je S3 storage využívána pro ukládání backupů či tvorbu archivů. Dalším z využití můžou být rozsáhlé datové sklady, sloužící pro sběr a následné vyhodnocování velkých objemů dat.

Jaké SLA pro Geetoo S3 poskytujete?

V Geetoo S3 nabízíme aktuálně SLA 99,99%

Na jaké časové období si mohu produkt zakoupit?

Produkt si můžete zakoupit bez jakéhokoli časového úvazku. Je zde využíván finanční model PAYG.

Jak mohu produkt začít využívat?

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Nabízíte demo prostředí?

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí pro vyzkoušení na 14 dní. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

Kde se data nachází?

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Co dostanu po objednání produktu?

Na základě předem dohodnutých parametrů (typ diskového tieru a jeho velikost) zákazníkovi zřizujeme prostředí o definovaných parametrech a předáváme přístup k objektové storage skrze webové rozhraní na zaslané URL adrese. Po přihlášení do webového rozhraní máte k dispozici secret key a acces key.

Jak mohu produkt obsluhovat?

Produkt lze ovládat skrze standardní API rozhraní nebo pomocí webové konzole.

Jaké jsou minimální a maximální parametry produktu?

Minimální konzumovaná kapacita je nastavena na 500GB dat. Maximální hranice není omezena.

Je zde možné provozovat multitenantnost na úrovni uživatelů?

Pod Vaším administrátorským účtem můžete zakládat nové uživatele, kterým můžete přiřazovat různé limity (např. omezení velikosti diskového prostoru). Tuto funkcionalitu můžete tak využít například pro vytváření jednotlivých projektů či pracovních skupin.

Jak je zde zajištěna redundance dat?

Redundanci dat je zajištěna v podobě Erasure codingu. Díky tomu je zajištěna redundance dat a jejich maximální dostupnost.

Jsou data rozložena mezi více geografických lokalit?

Ano, produkt Geetoo S3 je provozován z několika geograficky oddělených datových center.

Jak je zajištěno zálohování dat?

Zálohujeme pouze obecné nastavení služby Geetoo S3. Zálohování zákaznických dat je v režii samotného zákazníka.

Jakou poskytujete konektivitu?

Základní poskytovaná konektivita je 100 Mbps. Těchto 100 Mbps je poskytnuto v rámci agregovaného připojení 10 Gbps, přičemž agregace je nejvýše 1:100. Tato konektivita však může být na přání navýšena až do rozsahu garantovaného 10Gbps. Konektivita je vždy poskytována v rámci redundantního HA režimu, kdy jednotlivé větve jsou navzájem zástupné.

Na jakých technologiích je Geetoo S3 postavena?

Geetoo S3 využívá technologie S3 Cloudian.

Jak mohu ještě více chránit své buckety?

Pro zvýšení bezpečnosti produktu Geetoo S3 je k dispozici funkcionalita „Object Lock“. Tato funkcionalita chrání vložená data před smazáním a může být použita jako základní ochrana proti ransomwaru. Object Lock se zapíná na úrovni ochrany jednotlivých bucketů.

Jakou verzi aktuálně nabízíte a podporujete?

V současné verzi podporujeme verzi API rozhraní S3 v2 a v4. Držíme vždy poslední stabilní a produkční verzi.

Jaké diskové tiery nabízíte?

Aktuálně nabízíme dva diskové tiery – Premium a No-Frequent. Diskové tiery se od sebe navzájem liší latencí a maximální propustností dat.

Co je to Premium diskový tier?

Premium tier je určen pro produkční data s vysokými nároky na rychlost a dostupnost. Je vhodný pro data aplikací a služeb, které vyžadují cloud-native přístup. Je zde kladen velký důraz na nízké latence a vysokou propustnost dat. Tento diskový tier je provozován výhradně z SSD disků (Solid State Drive).

Co je to No-frekvent diskový tier?

Diskový tier určen pro vývoj a testování aplikací s občasným přístupem těchto dat. Díky své nízké ceně je vhodný pro zajištění velkého objemu diskové kapacity. Zároveň je také určen pro odkládání kopií záloh a využívání uložiště jako třetí, geograficky oddělenou lokalitu.

Cena

Co vše je v ceně zahrnuto?

V ceně jsou zahrnuty spotřebovávané / alokované zdroje v podobě diskové kapacity a support.

V jakých finančních modelech mohu za produkt platit?

Nabízíme dva základní finanční modely – PAYG model (Platíte pouze za reálně spotřebované zdroje za uplynulý měsíc), nebo Alokační model (platíte předem za dohodnuté zdroje).

Je zpoplatněno přenosové pásmo z a do cloudu?

Ne. Přenesená data z a do cloudu nejsou nijak zpoplatňována.

Jsou zpoplatněné počty IOPS na diskových polích?

Ne. Žádný poplatek za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován.

Licence

Potřebuji pro využívání produktu používat některé licence?

Ne, pro tento produkt žádné licence nejsou potřeba.