Odpovědi na nejčastější otázky

Vyberte si produkt, o kterém se toho chcete dozvědět více. Na každou otázky odpověděli naši experti. Pokud byste tady svou otázku nenašli, neváhejte nás kontaktovat!

Vybraný produkt

Geetoo 3D Desktop

Obecné informace

Co je to Geetoo 3D Desktop?

Geetoo 3D Desktop je řešení akcelerovaných virtuálních desktopů v cloudu. Je ideální pro architekty, designéry a konstruktéry, kdy každý z nich má k dispozici bezpečný, inovativní a velmi výkonný desktop plně nahrazující fyzickou pracovní stanici.

Pro koho je služba Geetoo 3D Desktop určena?

Pro architekty, designéry a konstruktéry, kteří požadují velmi výkonný desktop nahrazující fyzickou pracovní stanici.

Jaké SLA pro Geetoo Cloud Desktop poskytujete?

SLA poskytujeme 99,99 %.

Na jaké časové období si mohu produkt zakoupit?

Produkt nabízíme se závazkem na dobu 2 nebo 5 let.

Jak mohu produkt začít využívat?

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Nabízíte demo prostředí?

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí, popřípadě Vám pomůžeme se samotným PoC. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

Bude mi desktop fungovat přes internet?

Ano. Desktopy jsou přenášeny pomocí velmi výkonných protokolů a dokáží doručit pracovní plochu a aplikace i při nekvalitním spojení.

Jak Geetoo 3D Desktop funguje?

NVIDIA Tesla Gridové karty umožňují sdílet výkon svých grafických procesorů mezi jednotlivými uživateli virtuálních serverů. Speciální technologie GRID vGPU předává grafické požadavky operačního systému a aplikací přímo na GPU bez velkého ovlivnění výkonu hypervisorem. To umožnuje vysoce výkonně přidělovat a řídit dostupné grafické zdroje mezi více uživatelů bez degradace výkonu.

Jaké jsou základní parametry virtuálního desktopu?

U 3D akcelerovaných desktopů se tento fakt liší v závislosti na způsobu použití. Sestavíme Vám na míru Váš 3D Desktop, který bude dostačovat Vašim potřebám.

Jaké parametry ovlivňují potřebný výkon virtuálního desktopu?

Typicky se jedná o typ aplikace či rozlišení a počet monitorů, na kterých s aplikací pracujete.

Jak se virtuální desktop doručí na můj počítač?

Virtuální desktop je možné zobrazit ve webovém prohlížeči, kde není potřeba dodatečných modulů nebo Flash podpory aj. Na koncovou stanici lze také nainstalovat klienta. 

Jaké technologie jsou použity pro virtualizaci?

Geetoo 3D Desktop využívá technologie VMware Horizon.

Je jeden centrální desktop a ten se pak klonuje?

Ano. V cloudu Vám můžeme pomoci vytvořit Váš “image” s potřebnými aplikacemi, který se pak klonuje jednotlivým uživatelům.

Kde se data nachází?

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Kde se data nachází?

Prostředí provozujeme na našem Geetoo Cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Jaké disky jsou určeny pro Geetoo 3D Desktop?

Máte na výběr z několika diskových tierů, které se navzájem liší rychlostí IOPS. Veškeré diskového tiery jsou však poskytovány z SSD disků.

Jsou zdroje dedikované nebo sdílené?

Každý tenant (zákazník) má dedikované svoje prostředí (fyzické servery). Nesdílí výpočetní výkon s dalšími zákazníky.

Jaké jsou minimální a maximální parametry produktu?

Minimální počet fyzických serverů sloužící pro provoz Geetoo 3D Desktopů jsou 2ks.

Kolik uživatelů dokáže obsloužit 1 fyzický server?

Tento fakt opět závisí na způsobu použití konkrétní aplikace. Běžně se bavíme o počtu 8 – 32 uživatelů.

Jaké grafické karty používáte?

Grafické karty NVIDIA Grid Tesla. Přesný typ se liší na základě konkrétního projektu.

Jaké aplikace Geetoo 3D Desktop podporuje?

Geetoo 3D Desktop je kompatibilní s většinou známých software (např. Autodesk, Siemens PLM, Maxin, Bohemia Interactive Simulations, Solidworks, Dessault, Skyline a další).

Jak zvyšuje Geetoo 3D Desktop bezpečnost koncových stanic?

Ochrana duševního vlastnictví je jedno z nejvíce diskutovaných témat v oblasti vývoje. Virtuální desktopy s 3D akcelerací výrazně zvyšují kontrolu nad umístěním a používáním dat a snižují riziko úniku nebo odcizení. Žádná data nejsou umístěna na koncových zařízeních uživatelů. Při odcizení koncové stanice nebo odchodem zaměstnance nevznikají žádné škody a je velmi jednoduché navázat na rozpracovaný projekt.

Cena

Za co opravdu platím?

Platba za virtuální desktop se skládá z počtu připravených desktopů pro uživatele za období jednoho měsíce a případně uložení dat, které jsou nad rámec nabídnuté služby.

V jakých finančních modelech mohu za produkt platit?

Jsou dva základní finanční modely. Produktu můžeme poskytovat na bázi měsíční paušální platby (tzn. každý měsíc platíte za vytvořené virtuální desktopy). Nebo si můžete produkt jednorázově předplatit na určité časové období (lze využít např. pro dotace či státní správu).

Je zpoplatněno přenosové pásmo z a do cloudu?

Ne. Za přenesená data není účtován žádný poplatek.

Jsou zpoplatněné počty IOPS na diskových polích?

Ne. Za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován žádný poplatek.

Licence

Musím vlastnit licence NVIDIA?

Ne, veškeré potřebný software Vám pronajmeme jako součást služby.

Jaký software se používá pro zálohování?

Pro zálohování virtuálních desktopů využíváme software Veeam. Zálohovací plán může být upraven dle individuálních potřeb klienta.