Odpovědi na nejčastější otázky

Vyberte si produkt, o kterém se toho chcete dozvědět více. Na každou otázky odpověděli naši experti. Pokud byste tady svou otázku nenašli, neváhejte nás kontaktovat!

Vybraný produkt

Geetoo Cloud Desktop

Obecné informace

Co je to Geetoo Cloud Desktop?

Geetoo poskytuje virtuální desktopy formou cloudové služby. Pracovní prostředí je velmi rychle vytvořeno a bezpečně doručeno uživatelům, ať pracují kdekoliv a na jakémkoliv typu desktopu, nebo mobilním zařízení.

Pro koho je Geetoo Cloud Desktop určen?

Pro společnosti, které chtějí získat větší flexibilitu, kontrolu a bezpečnost v oblasti koncových uživatelských stanic.

Jaké SLA pro Geetoo Cloud Desktop poskytujete?

SLA poskytujeme 99,99 %.

Na jaké časové období si mohu produkt zakoupit?

Produkt nabízíme s délkou trvání na dobu neurčitou, minimálně však na jeden měsíc.

Jak mohu produkt začít využívat?

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Nabízíte demo prostředí?

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí pro vyzkoušení na 14 dní. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

Bude mi desktop fungovat přes internet?

Ano. Desktopy jsou přenášeny pomocí velmi výkonných protokolů a dokáží doručit pracovní plochu a aplikace i při nekvalitním spojení.

Jaké jsou základní parametry virtuálního desktopu?

Standardní parametry virtuálního desktopu jsou 2vCPU, 6GB RAM, 250GB HDD. Na přání lze tuto konfiguraci upravit.

V jakých režimech provozujete Redis?

Virtuální desktop je možné zobrazit ve webovém prohlížeči, kde není potřeba dodatečných modulů nebo Flash podpory aj. Na koncovou stanici lze také nainstalovat klienta VMware Horizon.

Jaké jsou typy desktopů v cloudu?

V cloudu poskytujeme dva druhy desktopů. Persistentní a “Floating”. Floating je typ desktopu, který se po určité době nastaví do výchozího stavu. Persistentní zachovává data uživatelů.

Mohu využít periferie jako jsou tiskárny nebo USB klíče?

Ano, je možné “promapovat” lokální periferie do virtuálního desktopu a pak je používat.

Mohu použít svůj tiskový server a využít centrální tisk?

Ano. Je možné spojit cloud pomocí VPN s firemním prostředím a tak spojit desktop s Vaší infrastrukturou.

Je jeden centrální desktop a ten se pak klonuje?

Ano. V cloudu Vám můžeme pomoci vytvořit Váš “image” s potřebnými aplikacemi, který se pak klonuje jednotlivým uživatelům.

Jaké protokoly jsou použity?

Virtuální desktopy jsou postaveny na technologii VMware. Pro přenos desktopu na koncovou stanici můžete použít protokol PCOIP nebo VMware Blast.

Kde se data nachází?

Prostředí provozujeme na našem Geetoo Cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Jaké disky jsou určeny pro Geetoo Cloud Desktop?

Máte na výběr z několika diskových tierů, které se navzájem liší rychlostí IOPS. Veškeré diskového tiery jsou však poskytovány z SSD disků.

Jsou zdroje dedikované nebo sdílené?

Každý tenant (zákazník) má dedikované svoje prostředí. Nesdílí výpočetní výkon s dalšími zákazníky.

Jaké jsou minimální a maximální parametry produktu?

Ne. Minimální ani maximální počet instancí není limitován.

Mohu parametry služby v průběhu času měnit?

Ano, na základě požadavku Vám změníme počet vytvořených virtuálních desktopů. Změna obvykle probíhá do následujícího dne od zadání požadavku. Jednou měsíčně poté dochází k odsouhlasení finálního počtu virtuálních desktopů (z důvodu účtování poplatků za daný měsíc).

Cena

Za co opravdu platím?

Platba za virtuální desktop se skládá z počtu připravených desktopů pro uživatele za období jednoho měsíce a případně uložení dat, které jsou nad rámec nabídnuté služby.

V jakých finančních modelech mohu za produkt platit?

Jsou dva základní finanční modely. Produktu můžeme poskytovat na bázi měsíční paušální platby (tzn. každý měsíc platíte za vytvořené virtuální desktopy), nebo si můžete produkt jednorázově předplatit na určité časové období.

Je zpoplatněno přenosové pásmo z a do cloudu?

Ne. Za přenesená data není účtován žádný poplatek.

Jsou zpoplatněné počty IOPS na diskových polích?

Ne. Za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován žádný poplatek.

Licence

Musím mít vlastní licenci OS MS Windows?

Ne, licence operačního systému a všech aplikací včetně virtualizace potřebné pro běh virtuálního desktopu z cloudu jsou poskytnuty v rámci služby.

Je možné použít MS Office?

Ano. Poskytneme Vám licence MS Office z našeho MS SPLA programu, který je určen pro provoz ve virtuálním desktopu v cloudu.

Jaká verze operačního systému Windows je k dispozici?

Ve službě Geetoo Cloud Desktop je k dispozici operační systém Microsoft s rozhraním Windows.

Jaký software se používá pro zálohování?

Pro zálohování virtuálních desktopů využíváme software Veeam. Zálohovací plán může být upraven dle individuálních potřeb klienta.