Odpovědi na nejčastější otázky

Vyberte si produkt, o kterém se toho chcete dozvědět více. Na každou otázky odpověděli naši experti. Pokud byste tady svou otázku nenašli, neváhejte nás kontaktovat!

Vybraný produkt

Geetoo Veeam Cloud Backup

Obecné informace

Co je to Geetoo Veeam Cloud Backup?

Geetoo Veeam Cloud Backup je plnohodnotné zálohovací řešení do cloudu pomocí software Veeam. Zálohují se on-premise uložená data, do Geetoo cloudu pomocí Veeam Cloud Connect funkcionality.

Pro koho je Geetoo Veeam Cloud Backup určena?

Je vhodné pro zákazníky, kteří již využívají zálohovací software Veeam a rádi by zálohovali svá data do cloudu. Zároveň se jedná o vhodné řešení v případě, že Vám končí podpora software Veeam nebo se jej chystáte pořídit.

Jak produkt Geetoo Veeam Cloud Backup funguje?

Pokud má zákazník v rámci on-premise lokality nasazený zálohovací software Veeam Backup & Replication, může ukládat své lokální zálohy do cloudového prostředí, pomocí speciální funkcionality Veeam Cloud Connect.

Jaký je nejčastější use case pro využití Geetoo Veeam Cloud Backup?

Nejčastěji se setkáváme s využitím uložení backupu do cloudu jako sekundární kopie dat. Výrazně tím zvyšujete bezpečnost a dostupnost dat.

Jaké SLA pro Geetoo Veeam Cloud Backup poskytujete?

SLA poskytujeme 99,99 %.

Na jaké časové období si mohu produkt zakoupit?

Produkt nabízíme s délkou trvání na dobu neurčitou, minimálně však na jeden měsíc.

Jak mohu produkt začít využívat?

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Nabízíte demo prostředí?

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí pro vyzkoušení na 14 dní. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

Kde se data nachází?

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Jaké zařízení je možné pomocí této služby zálohovat?

Virtuální servery, fyzické servery nebo koncové stanice.

Jakou virtualizační platformu pro virtuální servery podporujete?

Virtuální servery běžící na hypervisoru VMware nebo Hyper‑V.

Jaký operační systém pro fyzické servery a koncové stanice podporujete?

Fyzické servery a koncové stanice s operačním systémem Windows, Linux, MacOS.

Mohu zálohovat Office 365?

Ano, jedná se o speciální licenci, která umožňuje provádět zálohy O365.

Pomocí čeho se přesouvají data do cloudu?

Pomocí funkcionality implementované přímo v softwaru Veeam. Funkcionalita se nazývá Veeam Cloud Connect.

Co je to Cloud Connect?

Je to funkce, umožňující zálohu do cloudu, která se nachází přímo v administrační konzoli Veeam Backup & Replication.

Je zálohování agentové nebo bezagentové?

Zálohování virtuálních serverů probíhá bezagentově. K zálohování fyzických serverů a koncových stanic slouží agenti.

Může zákazník celé prostředí z uložených backupů v Geetoo cloudu přímo spustit (použít jako DR řešení)?

Ne, jedná se pouze o uložiště samotných backupů. V případě potřeby je však možné zazálohované virtuální servery obnovit do prostředí Geetoo Cloud Compute a následně je spustit zde.

Může toto řešení sloužit i jako archiv s retencí několika let?

Ano, je to možné. Záleží však na nastavení vhodné charakteristiky zálohovací politiky zákazníkem.

Potřebuje zákazník zálohovat svá data, i když využívá Disaster Recovery?

Ano, zálohování a Disaster Recovery jsou dvě odlišné služby. Disaster Recovery zajišťuje provoz v jiné lokalitě v případě selhání primární strany. Záloha slouží k ochraně uložených dat a jejich bezpečné manipulaci.

Jaké disky jsou určeny pro Geetoo Veeam Cloud Backup?

Pokud není určeno jinak, diskovou kapacitu poskytujeme v rámci NL-SAS diskového tieru. Na vyžádání je možné typ diskového tieru upravit.

Jak probíhá předání produktu?

Součástí administračního rozhraní je v sekci „Backup Infrastructure / Service Providers“ aktivace spojení s cloudem „Veeam Cloud Connect“. Po zadání přihlašovacích údajů (jméno, heslo SSL thumbprint a URL), které od nás dostanete, se Vám nastaví spojení s Geetoo cloudem.

Zálohy si spravuji sám, nebo se o ně staráte vy?

Kompletní zálohovací politiku si nastavuje sám zákazník. Odpovědnost za vytvořený backup je v režii zákazníka. My následně garantujeme dostupnost vytvořeného backupu.

Jak jsou data zabezpečena?

Zabezpečení dat probíhá na mnoha úrovních. Například šifrované síťové spojení pro zálohování šifrou AES s hloubkou klíče 256 bitů. Zároveň stejná šifra je použitá pro samotné uložení zálohovaných dat.

Jsou zdroje dedikované nebo sdílené?

Produkt poskytujeme v rámci sdílených enterprise storage, kde Vám však dedikujeme konkrétní diskový oddíl. Vaše část je tedy dedikována pouze Vám a nedochází k jejímu sdílení či využívání jinými zákazníky.

Jaké jsou minimální a maximální parametry produktu?

Minimální počet zálohovacích instancí je 1 a 1TB per 1 instance. Maximální hranice poté není omezena.

Mohu parametry služby v průběhu času měnit?

Ano, na základě požadavku Vám zvýšíme počet možných zálohovaných instancí (VM/​fyz. servery/​koncové stanice). Zároveň můžeme navýšit velikost diskového prostoru. Změna proběhne obvykle během následujícího dne od zadání požadavku.

Jaké jsou minimální požadavky na konektivitu zákazníkova prostředí?

Tento bod není možné obecně určit, vždy záleží především na velikosti inkrementální denní zálohy a na délce trvání backupovacího okna (čas, kdy linka není tolik zatížená a je možno lokální backup odeslat do cloudu). Obecné doporučení je mít upload speed 10Mbit/​s na 300GB dat. K dispozici je neoficiální kalkulátor na adrese: http://rps.dewin.me/.

Co je to WAN akcelerace?

WAN akcelerace je nadstandardní Veeam funkcionalita, která umožní provádět zálohu a obnovu dat 10x – 50x rychleji, oproti standardní službě bez tohoto řučení. WAN akcelerace funguje na principu SSD cache, která je vždy danému tenantu přiřazena a tím dochází ke zrychlení služby.

Mohu si WAN akceleraci dokoupit?

Ano, můžete.

Cena

Z čeho se skládá cena produktu?

Platíte pouze za každou zálohovanou instanci (VM/​fyzický server/​koncovou stanici) a přidělený diskový prostor. Žádné další poplatky např. za přenesená data nejsou účtovány.

V jakých finančních modelech mohu za produkt platit?

Jsou dva základní finanční modely. Produktu můžeme poskytovat na bázi měsíční paušální platby (tzn. každý měsíc platíte za přiřazené zdroje), nebo si můžete produkt jednorázově předplatit na určité časové období.

Je zpoplatněno přenosové pásmo z a do cloudu?

Ne. Přenesená data z a do cloudu nejsou nijak zpoplatňována.

Jsou zpoplatněné počty IOPS na diskových polích?

Ne. Žádný poplatek za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován.

Licence

Potřebuji pro využívání produktu používat licence některého ze software?

Ano, pro zálohování je nutno použít software Veeam Backup & Replication.

Co dělat, když software nemám?

Software Veeam můžeme poskytnout jako službu na měsíční bázi.

Jakou verzi Veeam Backup & Replication podporujete?

Podporovány jsou všechny edice (Standard, Enterprise, Enterprise plus).

Licence Cloud Connect je samostatně zpoplatněná?

Ne, licenci poskytujeme zdarma ke každé zálohované instanci.

Jakou licenci potřebuji mít, pro zálohování koncových stanic?

Pro zálohování koncových stanic se využívá licence Veeam Agent for Workstation.

Jakou licenci potřebuji mít, pro zálohování fyzických serverů?

Pro zálohování fyzických serverů se využívá licence Veeam Agent for Server.

Jakou licenci potřebuji mít pro zálohování Microsoft Office 365?

Tato licence nelze koupit samostatně, tu Vám pronajmeme jako součást služby. Licence se nazývá Veeam Backup for Microsoft Office 365.

Jakým způsobem mi můžete pronajmout licenci?

Licence Vám pronajmeme v rámci licenčního programu VCSP. Tento licenční model umožňuje cloudovým providerům poskytnout licence zákazníkům na bázi měsíčního pronájmu. Můžeme Vám pronajmout veškeré licence, které jsou v rámci programu VCSP poskytovány.

Dokážete mi i přeprodat licence Veeam společně se supportem?

Ano, jsme Veeam reseller partner. Licence Vám můžeme i přeprodat.