Odpovědi na nejčastější otázky

Vyberte si produkt, o kterém se toho chcete dozvědět více. Na každou otázky odpověděli naši experti. Pokud byste tady svou otázku nenašli, neváhejte nás kontaktovat!

Vybraný produkt

Geetoo Kubernetes

Obecné informace

Co je to Geetoo Kubernetes?

Software, který je mezi aplikací a virtualizační nebo hardwarovou infrastrukturou. Geetoo Kubernetes je správce kontejnerů a orchestrační systém, který abstrahuje podkladovou infrastrukturu a díky tomu můžete jednoduše provozovat a spravovat multicloudové aplikace pomocí nasazení v kontejnerech.

Proč Geetoo Kubernetes?

Geetoo Kubernetes umožňuje organizacím rychlejší vyvíjení, tzn. instalováním software. Zjednodušuje denní správu, upgrade, nasazování security patchů a škálování tak, aby aplikace běžela co nejrychleji, nejjednodušeji a nejstabilněji. Geetoo Kubernetes zajišťují těmto aplikacím prostředí, ve kterém se dají jednoduše nasadit, provozovat a škálovat.

Pro koho je Geetoo Kubernetes?

Pro vývojáře, provoz, i pro správce systémů.

Co Geetoo Kubernetes přináší vývojářům?

Vývojáři mají rádi Kubernetes, protože poskytuje potřebné API, které dokáží využít a pomocí toho nasazovat jednoduše aplikace v kontejnerech. Umožňuje to více se soustředit na vývoj aplikací bez ohledu na to, jak aplikaci nasazovat a provozovat. je jednoduché vyvíjet aplikaci na notebooku nebo pracovní stanici a pak jí přenést do kubernetes a dockerů pomocí kontejnerů.

Co Geetoo Kubernetes přináší provoznímu oddělení?

Správci systémů mají rádi kubernetes protože automatizuje mnoho běžných úkonů, které musí dělat a udržovat, aby byla aplikace v chodu. Díky nasazení kubernetes mohou provozvat aplikace bez ohledu na výpadek serverů a nutných nočních zásahů.

Jaké jsou největší benefity Geetoo Kubernetes?

Geetoo Kubernetes zrychluje vývoj software a aplikací, protože vývojáři mohou trávit více času psaním kódu namísto přípravou prostředí a infrastruktury. Předchází vendor lockinu – Díky standardizaci kubernetes pomocí open source vývoje je možné provozovat aplikace on-premise nebo v privátních cloudech či public cloudech. Není rozdíl mezí správou aplikace on-premise nebo v multicloudových prostředí.

Jaký je nejčastější use case?

Nejčastější využití je pro aplikace, které se modernizují, mají rychlý vývoj a časté změny. Zároveň je vhodné pro aplikace horizontálně škálované nebo také pro aplikace, které vyžadují vysokou dostupnost a flexibilitu při denní údržbě.

Jaké SLA pro Geetoo Kubernetes poskytujete?

Standardně poskytujeme 99,99 %.

Jak dlouhá je doba dodání Geetoo Kubernetes?

Doba dodání závisí na rozsahu prostředí a dalších faktorech. Optimálně to je do 5 pracovních dní.

Technologie

Co od nás v rámci Geetoo Kubernetes dostává?

Dostáváte předpřipravené prostředí pro potřeby své velikosti a dostatečným počtem master a worker nodů či počtem clusterů.

O co se staráme?

Staráme se o nasazení a provoz Kubernetes a po dohodě je možná vyšší míra správy a provozu včetně nastavení denní operativy.

Jaké jsou komponenty a architektura?

Architektura vychází ze standardních komponent open source https://kubernetes.io/

Jaké má Geetoo Kubernetes limity?

Limity jsou dány architekturou a aktuální verzí Kubernetes. 

Mohu přenést své K8s do Geetoo?

Ano, poskytujeme pomoc při migraci stávajících řešení do cloudu.

Jsou zdroje dedikované nebo sdílené?

Kubernetes je vystaveno na veřejných prostředcích, kdy každý cluster je dedikován konkrétnímu zákazníkovi. Kvůli zvýšení ochrany a bezpečnosti můžeme také na požádání vystavit prostředí na dedikované platformě. 

Mohu parametry služby v průběhu času měnit?

Ano, můžete. Zajišťujeme to my jako provozovatel K8s. 

Jaká práva mám v Geetoo Kubernetes?

Zákazník dostane práva „cluster admin“ a má tak možnost plně ovládat Kubernetes cluster. 

Cena

Za co Geetoo Kubernetes účtujeme?

Účtujeme za běžící worker a master nody a dále za správu prostředí.

Jakými finančními modely lze za produkt platit.

Standardně se produkt účtuje na měsíční bázi za paušální měsíční platbu za přiřazené zdroje. Popřípadě může být produkt účtován i v režimu PAYG.

Lze si produkt předplatit?

Ano, po předchozí dohodě si lze i produkt předplatit na určité časové období. 

Jaká je minimální doba pro využívání Geetoo Kubernetes?

Geetoo Kubernetes nabízíme bez úvazku a i v režimu PAYG. 

Je zpoplatněno přenosové pásmo z a do cloudu?

Ne. Žádný poplatek není za přenesená data účtován.

Jsou zpoplatněné počty IOPS na diskových polích?

Ne. Žádný poplatek za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován.

Licence

Potřebuji pro Geetoo Kubernetes nějaké licence?

Ne, pro tento produkt žádné licence nejsou potřeba.