Odpovědi na nejčastější otázky

Vyberte si produkt, o kterém se toho chcete dozvědět více. Na každou otázky odpověděli naši experti. Pokud byste tady svou otázku nenašli, neváhejte nás kontaktovat!

Vybraný produkt

Geetoo Disaster Recovery

Obecné

Co je to Geetoo Disaster Recovery?

eetoo Disaster Recovery zajišťuje maximální dostupnost Vašich dat. Při výpadku Vaší primární lokality je provoz přesměrován a Vaše služby a aplikace běží z disaster recovery lokality – Geetoo Cloudu. 

Pro koho je služba Geetoo Disaster Recovery určena?

Je vhodné pro zákazníky, kteří vyžadují vysokou dostupnost dat a aplikací a nemohou si dovolit výpadky v řádech minut či hodin. Disaster Recovery je vhodné pro firmy s nepřetržitým provozem, banky a další společnosti dbající na maximální dostupnost.

Jak produkt Geetoo Disaster Recovery funguje? 

Zákazník provozuje vlastní on-premise infrastrukturu ve vlastním datovém centru. Pomocí speciálních protokolů se spojí s Geetoo cloudem a začne replikovat své data a začne si vytvářet duplicitní infrastrukturu v Geetoo cloudu. Pokud nastane výpadek primární lokality, je provoz přesměrován do Geetoo Cloudu a zákazníka se výpadek primární lokality ani nedotkne. 

Jaký je nejčastější use case pro využití Geetoo Disaster Recovery? 

Nejčastěji se setkáváme s využitím disaster recovery jako sekundární záložní datové centrum v cloudu. V případě výpadku primární lokality jsou služby a aplikace poskytovány z tohoto záložního datového centra z cloudu.

Jaké SLA pro Geetoo Redis poskytujete?

SLA poskytujeme 99,99 %.

Na jaké časové období si mohu produkt zakoupit?

Produkt nabízíme s délkou trvání na dobu neurčitou, minimálně však na jeden měsíc.

Jak mohu produkt začít využívat?

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Nabízíte demo prostředí?

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí pro vyzkoušení na 14 dní. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

Pomocí jaké technologie disaster recovery provádíte?

K replikaci dat slouží software Veeam Backup & Replication. Tento software zajišťuje protokol pro replikaci dat do cloudu.

Kde se data nachází? 

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Jakou infrastrukturu, je možné pomocí této služby replikovat?

Pro Geetoo Disaster Recovery je možné využít replikaci virtuálních serverů.

Jakou virtualizační platformu pro virtuální servery podporujete?

Virtuální servery běžící na hypervisoru VMware nebo HyperV.

Pomocí čeho se replikují data do cloudu?

Pomocí funkcionality implementované přímo v software Veeam. Funkcionalita se nazývá Veeam Cloud Connect. Alternativně jsme schopni zajistit replikaci za použití VMware Cloud Director Availability v případě, že se primární lokalita nachází na hypervizoru VMware.

Co je to Cloud Connect?

Je to funkce, umožňující replikaci dat do cloudu, která se nachází přímo v administrační konzoli Veeam Backup & Replication.

Potřebuje zákazník replikovat svá data, i když využívá Cloud Backup?

Ano, zálohování a Disaster Recovery jsou dvě odlišné služby. Disaster Recovery zajišťuje provoz v jiné lokalitě v případě selhání primární strany. Záloha slouží k ochraně uložených dat a jejich bezpečné manipulaci.

Jaké jsou minimální a maximální parametry produktu?

Prostředí můžeme realizovat 1:1 vůči Vašemu současnému stavu. Žádným způsobem Vás nelimitujeme.

Mohu parametry služby v průběhu času měnit?

Ano, můžete sami přidávat či odebírat replikované VM.

Cena

Z čeho se skládá cena produktu?

Platíte za výpočetní prostředky, které Vám držíme v rámci Geetoo Cloudu a za diskové uložiště.

V jakých finančních modelech mohu za produkt platit?

Jsou dva základní finanční modely. Produktu můžeme poskytovat na bázi měsíční paušální platby (tzn. každý měsíc platíte za přiřazené zdroje). Nebo si můžete produkt jednorázově předplatit na určité časové období.

Je zpoplatněno přenosové pásmo z a do cloudu?

Ne. Za přenesená data není účtován žádný poplatek.

Jsou zpoplatněné počty IOPS na diskových polích?

Ne. Za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován žádný poplatek.

Licence

Potřebuji pro využívání produktu používat licence některého ze software? 

Ano, pro replikaci dat v rámci Geetoo Disater Recovery je nutno použít software Veeam Backup & ReplicationV případě replikace pomocí VMware Cloud Director není licence Veeam Backup & Replication potřeba, jsou však potřeba licence VMware, které Vám poskytneme v rámci měsíční částky za službu.

Co dělat, když software nemám?

Software Veeam můžeme poskytnout jako službu na měsíční bázi.

Jakou verzi Veeam Backup & Replication podporujete?

Podporovány jsou všechny edice (Standard, Enterprise, Enterprise Plus).

Licence Cloud Connect je samostatně zpoplatněná?

Ne, licenci poskytujeme zdarma ke každé zálohované instanci.

Jakým způsobem mi můžete pronajmout licenci?

Licence Vám pronajmeme v rámci licenčního programu VCSP. Tento licenční model umožňuje cloudovým providerům poskytnout licence zákazníkům na bázi měsíčního pronájmu. Můžeme Vám pronajmout veškeré licence, které jsou v rámci programu VCSP poskytovány.

Dokážete mi i přeprodat licence Veeam společně se supportem?

Ano, jsme Veeam Reseller Partner. Licence Vám můžeme i přeprodat.