Geetoo Cloud Desktop

Geetoo Cloud Desktop

FAQ - často kladené otázky

Obecné

Geetoo poskytuje virtuální desktopy formou cloudové služby. Pracovní prostředí je velmi rychle vytvořeno a bezpečně doručeno uživatelům, ať pracují kdekoliv a na jakémkoliv typu desktopu, nebo mobilním zařízení.

Pro společnosti, které chtějí získat větší flexibilitu, kontrolu a bezpečnost v oblasti koncových uživatelských stanic.

Produkt nabízíme s délkou trvání na dobu neurčitou, minimálně však na jeden měsíc.

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí pro vyzkoušení na 14 dní. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

Ano. Desktopy jsou přenášeny pomocí velmi výkonných protokolů a dokáží doručit pracovní plochu a aplikace i při nekvalitním spojení.

Standardní parametry virtuálního desktopu jsou 2vCPU, 6GB RAM, 250GB HDD. Na přání lze tuto konfiguraci upravit.

Virtuální desktop je možné zobrazit ve webovém prohlížeči, kde není potřeba dodatečných modulů nebo Flash podpory aj. Na koncovou stanici lze také nainstalovat klienta VMware Horizon. 

V cloudu poskytujeme dva druhy desktopů. Persistentní a “Floating”. Floating je typ desktopu, který se po určité době nastaví do výchozího stavu. Persistentní zachovává data uživatelů.

Ano, je možné “promapovat” lokální periferie do virtuálního desktopu a pak je používat.

Ano. Je možné spojit cloud pomocí VPN s firemním prostředím a tak spojit desktop s Vaší infrastrukturou.

Ano. V cloudu Vám můžeme pomoci vytvořit Váš “image” s potřebnými aplikacemi, který se pak klonuje jednotlivým uživatelům.

Virtuální desktopy jsou postaveny na technologii VMware.  Pro přenos desktopu na koncovou stanici můžete použít protokol PCOIP nebo VMware Blast.

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Máte na výběr z několika diskových tierů, které se navzájem liší rychlostí IOPS. Veškeré diskového tiery jsou však poskytovány z SSD disků.

Každý tenant (zákazník) má dedikované svoje prostředí. Nesdílí výpočetní výkon s dalšími zákazníky.

Minimální počet virtuálních desktopů pro jeden tenant je 10ks. Maximální počet není limitován.

Ano, pro zvýšení bezpečnosti data zálohujeme. V případě potřeby Vám můžeme zajistit obnovu těchto dat.

Ano, na základě požadavku Vám změníme počet vytvořených virtuálních desktopů. Změna obvykle probíhá do následujícího dne od zadání požadavku. Jednou měsíčně poté dochází k odsouhlasení finálního počtu virtuálních desktopů (z důvodu účtování poplatků za daný měsíc).

Cena

Platba za virtuální desktop se skládá z počtu připravených desktopů pro uživatele za období jednoho měsíce a případně uložení dat, které jsou nad rámec nabídnuté služby.

Jsou dva základní finanční modely. Produktu můžeme poskytovat na bázi měsíční paušální platby (tzn. každý měsíc platíte za vytvořené virtuální desktopy), nebo si můžete produkt jednorázově předplatit na určité časové období.

Ne. Přenesená data z a do cloudu nejsou nijak zpoplatňována.

Ne. Žádný poplatek za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován.

Licence

Ne, licence operačního systému a všech aplikací včetně  virtualizace potřebné pro běh virtuálního desktopu z cloudu jsou poskytnuty v rámci služby.

Ano. Poskytneme Vám licence MS Office z našeho MS SPLA programu, který je určen pro provoz ve virtuálním desktopu v cloudu. 

Ve službě Geetoo Cloud Desktop je k dispozici operační systém Microsoft s rozhraním Windows 10.

Pro zálohování virtuálních desktopů využíváme software Veeam. Zálohovací plán může být upraven dle individuálních potřeb klienta.