Geetoo Cloud Storage

Geetoo Cloud Storage

FAQ - často kladené otázky

Obecné

Produkt Geetoo Cloud Storage Protocol spočívá v poskytnutí diskové kapacity v rámci Geetoo Cloud Compute, ke které je možné se připojit pomocí standardizovaných přenosových protokolů.

Pro společnosti, které hledají bezpečné cloudové uložiště přístupné pomocí standardizovaných přenosových protokolů.

Nejčastěji se setkáváme s využitím pro souborové uložiště, sekundární místo pro umístění záloh nebo pro ukládání dlouhodobých archivů.

Produkt nabízíme s délkou trvání na dobu neurčitou, minimálně však na jeden měsíc.

Prosím kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +420 226 299 899, nebo emailem na sales@geetoo.com.

Ano, rádi a zdarma Vám zřídíme demo prostředí pro vyzkoušení na 14 dní. Z dema prostředí lze pak plynule přejít do produkční verze.

Technologie

Prostředí provozujeme na našem Geetoo cloudu. Nevyužíváme pro provoz lokality globálních cloudových providerů.

Pokud není určeno jinak, diskovou kapacitu poskytujeme v rámci NL-SAS diskového tieru. Na vyžádání je možné typ diskového tieru upravit.

Pomocí standardizovaných přenosových protokolů iSCI, NFS, SAMBA a FTP.

Zasláním přístupových údajů, pomocí kterých je možné se připojit ke zřízené službě, tedy k vyhrazenému diskovému LUNU

V případě potřeby Vám můžeme zajistit přístup z konkrétních vyhrazených IP adres. Tím zvyšujete bezpečnost produktu.

Produkt poskytujeme v rámci sdílených enterprise storage, kde Vám však dedikujeme konkrétní diskový oddíl. Vaše část je tedy dedikována pouze Vám a nedochází k jejímu sdílení či využívání jinými zákazníky.

Minimální velikost diskového prostoru je 500GB. Maximální hranice poté není omezena.

Ano, na základě požadavku Vám změníme velikost přiřazeného diskového prostoru. Změna proběhne obvykle během následujícího dne od zadání požadavku.

Cena

Platíte pouze za přiřazený diskový prostor. Žádné další poplatky neplatíte.

Jsou dva základní finanční modely. Produktu můžeme poskytovat na bázi měsíční paušální platby (tzn. každý měsíc platíte za přiřazené zdroje). Nebo si můžete produkt jednorázově předplatit na určité časové období.

Ne. Žádný poplatek není za přenesená data účtován.

Ne. Žádný poplatek za spotřebované IOPS na diskových polích není účtován.

Licence

Ne, pro tento produkt nepotřebujete využívat žádný software.